Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Een nieuwe manier van werken voor Europa: ‎ ‎ regio's kunnen deelnemen aan een proefproject ter verbetering van de EU-wetgeving  

Op 14 november heeft de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), Karl-Heinz Lambertz, een ontmoeting gehad met vertegenwoordigingen van EU-regio's in Brussel om het nieuwe netwerk van regionale hubs ( #RegHub ) te presenteren en de selectieprocedure te bespreken voor de 20 regio's die aan de proeffase (2019-2020) zullen deelnemen. Overeenkomstig de aanbevelingen van de taskforce Subsidiariteit is het doel van het project om de lokale en regionale overheden in staat te stellen feedback over de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in de praktijk te geven, waardoor de EU-wetgeving uiteindelijk wordt verbeterd en dichter bij de burgers wordt gebracht.

Ongeveer twee derde van de EU-wetgeving wordt uitgevoerd op lokaal en regionaal niveau, waardoor lokale en regionale overheden bij uitstek beschikken over waardevolle ervaring met de toepassing van EU-wetgeving, in nauw contact met lokale bedrijven, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en burgers. Met zijn adviezen geeft het CvdR formeel het standpunt van de lokale en regionale overheden ten aanzien van de wetgevingsvoorstellen van de EU weer. Desalniettemin is het noodzakelijk om de kennis van de lokale en regionale overheden, alsook hun ervaringen met de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving in een vroeger stadium van het EU-wetgevingsproces in te brengen. Als formele stem van de regio's en steden in de EU en door zijn institutionele rol is het Comité bij uitstek geschikt om de bijdragen van alle lokale en regionale overheden bijeen te brengen.

Daarom zet het CvdR een proefproject op dat bestaat uit een netwerk van "regionale hubs" (contactpunten) voor de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het EU-beleid. Het initiatief is een van de aanbevelingen van de taskforce Subsidiariteit, die in de eerste helft van 2018 door voorzitter Juncker van de Europese Commissie is opgericht. Het maakt deel uit van de "nieuwe manier van werken" die door de taskforce wordt bepleit, niet alleen voor het subsidiariteitstoezicht tijdens de wetgevingsfase (via het bestaande netwerk voor subsidiariteitstoezicht van het CvdR ), maar ook tijdens de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. Het initiatief kreeg ook aandacht in de mededeling van de Europese Commissie over " Een grotere rol voor de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming van de EU ", die op 23 oktober is gepubliceerd.

Bij de presentatie van het doel van het project ten overstaan van de hoofden van de regionale bureaus in Brussel zei voorzitter Lambertz : " Iedereen die met en voor de EU werkt, moet ernaar streven de kwaliteit van de wetten van de EU te verbeteren, zodat zij het leven van elke burger verbeteren. Dit vereist in het bijzonder de kennis en ervaring van de lokale en regionale overheden, aangezien zij in de frontlinie staan; zij geven de EU en het beleid van de EU concreet gestalte in hun gemeenschappen. Dit proefproject - het resultaat van een inclusief proces onder leiding van de Europese Commissie - maakt deel uit van die inspanningen. Om Europa te vernieuwen moeten we ervoor zorgen dat nog meer regio's het gevoel krijgen dat hun stem van belang is en dat zij invloed uitoefenen op de EU en de Unie uiteindelijk dichter bij de burgers brengen.

Het initiatief zal bijdragen tot een betere beoordeling van de uitvoering van het EU-beleid, waardoor de EU-wetgever uiteindelijk de bestaande wetgeving kan verbeteren en nieuwe wetgeving kan opstellen.

Proeffase

Tijdens de proeffase van het project (2019-2020) zal het Comité van de Regio's 20 geselecteerde regio's raadplegen om een geschikte methode uit te testen voor het geven van resultaatgerichte en kwaliteitsgerichte feedback over een geselecteerd aantal EU-beleidsterreinen (bijv. overheidsopdrachten, klimaatverandering, milieubeleid, cohesiebeleid).

Regio's kunnen zich sinds 19 oktober opgeven; de termijn sluit op 30 november 2018.

De selectie van de 20 regio's zal worden gebaseerd op drie criteria: geografisch evenwicht, politiek en administratief engagement en ervaring met de uitvoering van EU-beleid. De term "regio" moet in de ruimste zin worden opgevat als elke territoriale autoriteit onder lidstaatniveau die EU-beleid uitvoert. Te denken valt aan provincies, departementen, deelstaten, graafschappen, metropolitane gebieden, grote steden of groepen kleinere, en grensoverschrijdende gebieden zoals EGTS’en en Euroregio's.

Volgende stappen

Medio december zal bekend worden gemaakt welke 20 regio's geselecteerd zijn voor de proeffase. Zij zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een eerste workshop, die op 31 januari 2019 in Brussel zal plaatsvinden.

Het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU organiseert op 15 en 16 november 2018 in Bregenz, Oostenrijk, een conferentie over het thema " Subsidiariteit als bouwsteen van de Europese Unie ". Deze zal de gelegenheid bieden om het verslag van de taskforce nader te bespreken en na te gaan hoe gehoor gegeven kan worden aan de aanbevelingen van de taskforce.

Het politieke startsein voor het proefproject zal naar verwachting worden gegeven tijdens de Europese top van regio's en steden die op 14 en 15 maart 2019 in Boekarest wordt gehouden.

Als het proefproject succesvol is, zal het netwerk in 2021 volledig van start gaan en opengesteld worden voor alle EU-regio's die daaraan willen deelnemen.

Meer informatie:

Website van het netwerk van regionale hubs

Het besluit van het CvdR-bureau van 8 oktober 2018 om het initiatief op te zetten

De brief van de voorzitter van het CvdR aan de leden van 18 oktober 2018

Het verslag van de taskforce Subsidiariteit, Evenredigheid en "Minder en efficiënter optreden" van 10 juli 2018 (u kunt ook de korte video over de conclusies van de taskforce bekijken)

Foto's

Volg het initiatief op social media via #RegHub en #EfficientEU

Contact:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99