Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese regio's laten zien dat de ruimtevaart concrete voordelen biedt voor de burgers  

De leden van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) hebben hun goedkeuring gehecht aan het advies van Andres Jaadla (ET/ALDE) over een 'Ruimtestrategie voor Europa' . Hierin schaart het CvdR zich achter de mededeling uit oktober 2016 waarin de Europese Commissie haar kijk op de ruimte uiteenzet. Wel pleit het ervoor de regionale dimensie ervan verder te ontwikkelen om ruimtetechnologie dichter bij de burgers te brengen. Ruimtetechnologieën, -gegevens en -diensten komen van pas bij communicatie, bewaking, grens- en veiligheidscontroles en snelle reacties bij natuurrampen, en helpen om landbouw, visserij en vervoer in goede banen te leiden.

Ruimtetechnologieën, -gegevens en -diensten zijn een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Via informatie- en communicatietechnologieën (ICT) maken ze het mogelijk om informatie in real time uit te wisselen. Wat digitale diensten betreft maken ze continue bewakingssystemen mogelijk die met hoge resolutie werken. Ruimtesatellieten zijn nuttig om snel te reageren op natuurrampen en dragen ertoe bij om steden beter te besturen en het openbaar vervoer in goede banen te leiden. Ruimtegerelateerde capaciteiten en diensten spelen een belangrijke rol in de Europese defensie en veiligheid, alsook op het gebied van milieutoezicht, bescherming van de biodiversiteit en bestrijding van de klimaatverandering.

"Het ruimtevaartbeleid kan de werkgelegenheid, groei en investeringen in Europa stimuleren en maakt baanbrekende ontwikkelingen in wetenschap en onderzoek mogelijk", aldus rapporteur Andres Jaadla, gemeenteraadslid van Rakvere. Ook zei hij: "We moeten de regionale dimensie van het ruimtevaartbeleid ontwikkelen om de voordelen ervan dichter bij de burgers te brengen. Wel moet de samenleving beter worden doordrongen van alle potentiële voordelen van het beleid en de strategie van de EU op ruimtevaartgebied. In een Europese ruimtestrategie zouden de gebruikers centraal moeten staan."

Rapporteur Jaadla voegde daar nog aan toe: "Lokale en regionale overheden zijn bevoegd en bereid om mee te werken aan de uitvoering van het Europese ruimtevaartbeleid. Vele regio’s hebben zich aangesloten bij NEREUS, het netwerk van Europese regio's die ruimtetechnologie gebruiken. Hieruit blijkt wel dat de ruimtevaart steeds belangrijker wordt voor de regionale economieën. Deze maatregelen moeten meer onder de aandacht worden gebracht en worden aangegrepen om partnerschappen tot stand te brengen tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, openbare instellingen en wetenschappelijke kringen." Rapporteur Jaadla zou graag zien dat de ruimtestrategie verder geïntegreerd en verweven wordt met het beleid van de EU op andere terreinen, zoals de stedelijke agenda, slimme steden en klimaatbeleid.

Volgens hem zijn er "opleidings- en bewustmakingsmaatregelen, beter opgeleide specialisten, meer ingenieurs en wetenschappers nodig om ervoor te zorgen dat de Europese burger centraal wordt gesteld bij de ontwikkeling van de complexe systemen van morgen, zowel op aarde als in de lucht wat satellieten betreft, via programma's zoals Galilei en Copernicus."

Het Europees Comité van de Regio's wil zich ervoor inzetten om de ontwikkeling en implementatie van het Copernicusprogramma te ondersteunen. In dit verband zou het graag volwaardig permanent lid worden van het gebruikersforum van het Copernicusprogramma. "Als het rechtstreeks aan het forum kan deelnemen, kunnen de standpunten van lokale actoren over het gebruik van Copernicusgegevens in aanmerking worden genomen", aldus Andres Jaadla.

"Het CvdR kan een belangrijke partner zijn om de Europese Commissie, de lidstaten, de Europese Ruimtevaartorganisatie, academici, lokale overheden en gebruikers samen te brengen, teneinde voor nieuwe vormen van samenwerking te zorgen met andere EU-beleidsterreinen", zo sprak Andres Jaadla tot slot.

Achtergrondinformatie voor redacteurs

26 oktober 2016. Ruimtestrategie voor Europa . Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018