Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio’s en steden zullen worden betrokken bij de conferentie over de toekomst van Europa  

De leden van het Europees Comité van de Regio’s hebben op 9 december beraadslaagd over de conferentie over de toekomst van Europa en verklaren zich voorstander van een proces waarbij actief naar de burgers wordt geluisterd – een permanent mechanisme voor dialoog – en een brede verschuiving naar een meer transparante en open governance. Zij vinden ook dat de steden en regio's bij de conferentie moeten worden betrokken, een stelling die wordt onderschreven door EP-lid Daniel Freund, coördinator van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie in de Commissie constitutionele zaken (AFCO) van het Europees Parlement, die zei dat deelname van regio's en steden van cruciaal belang is om de conferentie te doen slagen. Later die dag hechtte de AFCO haar goedkeuring aan een verslag over de wijze waarop de conferentie moet worden vormgegeven, waarbij zij instemde met de oproep van het CvdR om bij het proces betrokken te worden en zij zich voorstander verklaarde van een permanent mechanisme voor dialoog met de burgers.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, pleitte in juli 2019, toen zij haar prioriteiten als voorzitter uiteenzette, voor de oprichting van een conferentie over de toekomst van Europa. Die conferentie, die in het voorjaar van 2020 zou moeten starten en twee jaar zou duren, dient om het Europese project nieuw leven in te blazen en de Europese democratie te versterken en zal dialogen met burgers omvatten.

De leden van de commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) werken thans aan een ontwerpadvies over “Lokale en regionale overheden in permanente dialoog met de burgers”. Dit is de belangrijkste bijdrage van het CvdR aan de conferentie over de toekomst van Europa . De slotaanbevelingen zullen tijdens de CvdR-zitting in mei 2020 ter goedkeuring worden voorgelegd.

De rapporteur – Mireia Borrell Porta (ES/EA), onderminister van Extern Optreden en Europese Unie van de regio Catalonië – zei tijdens het debat het volgende: “Het aangaan van een permanente en gestructureerde dialoog met de burgers die gecoördineerd wordt door de lokale en regionale overheden, is niet enkel een oefening op het gebied van communicatie en participatie, maar in de eerste plaats op het gebied van democratische governance. Het moet de momenteel beschadigde communicatielijnen tussen de burgers en de EU herstellen en tot een aanpassing van bestuursstructuren leiden.”

Ook Pia Ahrenkilde Hansen , directeur-generaal Communicatie van de Europese Commissie, kwam aan het woord tijdens de CIVEX-vergadering. Zij zei dat de betrokkenheid van het CvdR en zijn leden belangrijk zou zijn om de voorwaarden voor succes te scheppen, om de reikwijdte van de conferentie te vergroten en om burgers te bereiken.

EP-lid Daniel Freund (DE/Groenen-EVA), die lid is van de werkgroep van het Europees Parlement inzake de conferentie over de toekomst van Europa, zei: “Wij bevinden ons in de ontwerpfase en moeten dus nog bepalen hoe het Europees Comité van de Regio's precies vertegenwoordigd zal zijn in de conferentie over de toekomst van de EU. In de algemene planning van de conferentie moeten vertegenwoordigers van Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau worden gehoord. Wij staan open voor het debat en voor de integratie van lokale en regionale politici in het debat.”

Later die dag hechtte de AFCO van het Europees Parlement haar goedkeuring aan een verslag over de wijze waarop de conferentie moet worden vormgegeven, met daarin aanbevelingen om het CvdR bij het proces te betrekken en argumenten vóór een permanent mechanisme voor dialoog met de burgers.

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023