Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio's en steden bundelen hun krachten met de UEFA om regionale investeringen van de EU in sport te bevorderen  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en de UEFA hebben afgesproken zich gezamenlijk in te zetten om de toegang tot EU-financiering voor sport te verbeteren. De twee organen benadrukken het belang van regionale investeringen van de EU – het cohesiebeleid van de EU – om regio's te helpen bij de ondersteuning van lokale sportactiviteiten, en de rol die sport speelt bij de bevordering van de territoriale samenhang in heel Europa. Aldus luidt de boodschap in een gezamenlijke verklaring die vandaag tijdens een conferentie op hoog niveau in Brussel werd ondertekend door de voorzitter van het CvdR, Karl-Heinz Lambertz, en de eerste vicevoorzitter van de UEFA, Karl-Erik Nilsson.

Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de EU-instellingen – waaronder EU-commissaris Tibor Navracsics – en van alle 55 nationale voetbalbonden van de UEFA. Er werd gewezen op het belang van EU-financiering voor sport in het kader van de #CohesionAlliance , een EU-brede coalitie van betrokkenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een pijler van de EU moet blijven.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, zei hierover: “Wij hebben dezelfde doelstelling als de UEFA: versterking van de cohesie en solidariteit in Europa. Investeren in sport is een rendement op investeringen die bijdragen tot gezondheid, sociale integratie, toerisme en economische ontwikkeling. Daarom is het van cruciaal belang dat de EU voldoende middelen uit het cohesiebeleid blijft verstrekken om regio's en steden in staat te stellen een fatsoenlijke grensoverschrijdende sportinfrastructuur op te zetten. Als supporters van de #CohesionAlliance weten we uit de eerste hand dat de structuurfondsen van de EU echt het verschil kunnen maken door onze gemeenschappen een gezondere, betere levenskwaliteit te bieden."

Karl-Erik Nilsson , eerste vicevoorzitter van de UEFA, die op 20 maart de #CohesionAlliance ondertekende , benadrukte: “De UEFA gelooft in het belang van sport en levert elk jaar een ongelooflijke bijdrage via haar HatTrick programma . Met dit programma worden belangrijke infrastructuurvoorzieningen en sportactiviteiten in heel Europa ondersteund. De inspanningen van de UEFA moeten echter worden gesteund door specifieke EU-financiering, met name voor het grassroots-niveau. Investeren in sport betekent investeren in de toekomst van Europa. Sportorganisaties, nationale autoriteiten en de EU-instellingen moeten samenwerken om alle bestaande financieringsmogelijkheden optimaal te benutten."

EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Tibor Navracsics zei: “Sport biedt unieke mogelijkheden om ons te helpen de grote uitdagingen aan te pakken waarmee onze samenlevingen worden geconfronteerd en om de ontwikkeling van steden en regio's te stimuleren. Om dit potentieel optimaal te benutten, moeten we manieren vinden om sport op alle beleidsterreinen in onze acties te integreren. We moeten sport vooral beter integreren in lokale en regionale strategieën, voortbouwend op de individuele sterke punten en ambities van regio's en steden."

In een gezamenlijke verklaring, ondertekend door voorzitter Lambertz en eerste vicevoorzitter Nilsson, benadrukken het CvdR en de UEFA de volgende punten:

Sport levert een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het EU-cohesiebeleid en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het voorstel van de Europese Commissie om de Erasmusfinanciering in de volgende langetermijnbegroting van de EU (voor de periode 2021-27) te verdubbelen en meer aandacht te besteden aan amateursport, goed bestuur en integriteit in de sport is een welkome stap voorwaarts.

Op dit moment zijn een gebrek aan sportbeleid en een gebrek aan infrastructuur voor amateursport twee van de belangrijkste obstakels die een vrije en gelijke toegang tot sportactiviteiten voor alle burgers, inclusief mensen met een handicap, in de weg staan. Het waarborgen van universele toegang tot sportactiviteiten is essentieel om economische en sociale ontwikkeling mogelijk te maken en het totale aantal mensen dat aan sport doet te verhogen.

Er moet meer erkenning komen voor de bijdrage van sport aan de versterking van de economische ontwikkeling en de bevordering van sociale integratie. De verordeningen betreffende de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en andere relevante Europese beleidsmaatregelen moeten het sportbeleid ondersteunen, met inbegrip van investeringen in fysieke sportinfrastructuur, om de solidariteit en welvaart door sport te vergroten.

Het CvdR en de UEFA spreken af om in het kader van de #CohesionAlliance samen te werken aan een sterk cohesiebeleid dat de economische, sociale en territoriale samenhang in de EU na 2020 bevordert.

Het CvdR heeft onlangs nog verschillende aanbevelingen van deze strekking geformuleerd in een advies aan de Europese Commissie over Integratie van sport in de EU-agenda voor de periode na 2020 (rapporteur Roberto Pella (IT/EVP), burgemeester van Valdengo).

Achtergrondnota

De #CohesionAlliance is een coalitie van al degenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een van de pijlers van de EU moet blijven. Als gevolg van de brexit, en ook omdat de EU nieuwe prioriteiten zoals defensie, veiligheid en controle aan de buitengrenzen moet financieren, dreigen de financiële toewijzingen voor het cohesiebeleid lager uit te vallen in de volgende langetermijnbegroting van de EU – of meerjarig financieel kader – waarin de uitgavenplafonds van de EU voor de periode na 2020 worden vastgelegd.

Om dit te voorkomen en de aandacht te vestigen op de cruciale functie van het cohesiebeleid is in oktober 2017 de #CohesieAlliance in het leven geroepen door de belangrijkste verenigingen van regio's en steden: de Association of European Border Regions (AEBR), de Assembly of European Regions (AER), de Conference of European Regional Legislative Assemblies (CALRE), de Council of European Municipalities and Regions (CEMR), de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), EUROCITIES en het Europees Comité van de Regio’s .

De alliantie wil dat het cohesiebeleid in de EU-begroting voor na 2020 sterker, doeltreffender, zichtbaarder en toegankelijk voor elke EU-regio wordt. Sinds haar oprichting is de verklaring van de alliantie ondertekend door meer dan 8300 personen, 116 regio's, 109 steden en districten, 50 verenigingen van regionale en lokale overheden, 40 leden van het Europees Parlement en 35 sectorale verenigingen van de EU.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 2 282 20 63

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Verwante informatie
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023