Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio’s en steden pleiten voor meer Europese financiële steun voor de gebieden die het zwaarst door de brexit getroffen zijn  

De nationale overheden moeten de lokale en regionale overheden betrekken bij de uitwerking van maatregelen om de gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU te verzachten

De omvang van de reserve voor aanpassing aan de brexit verhogen van 5 naar 6 miljard euro; de steun voor de visserij aanpassen aan de regionale impact; meer flexibiliteit bieden met betrekking tot staatssteun en lokale en regionale vertegenwoordigers betrekken bij het ontwerp en het beheer van het nieuwe instrument. Dit zijn de belangrijkste verzoeken in het advies van Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE), voorzitter van de regioraad van Bretagne, dat is goedgekeurd door de voltallige vergadering van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR).

De Europese Commissie heeft voorgesteld een reserve ter hoogte van 5 miljard euro aan te leggen voor aanpassing aan de brexit ter ondersteuning van bedrijven, regio’s en lokale gemeenschappen die het zwaarst getroffen worden door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). In een door de voltallige vergadering goedgekeurd advies verwelkomt het CvdR de vorming van de reserve als tastbare uitdrukking van intra-Europese solidariteit die een bijdrage beoogt te leveren aan de economische, sociale en territoriale samenhang. Het Comité benadrukt echter dat lokale en regionale overheden in dit nieuwe financieringsinstrument centraal moeten staan, aangezien de impact van de brexit van regio tot regio sterk uiteenloopt.

De rapporteur, Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE) , voorzitter van de regioraad van Bretagne, zei: “Gelukkig hebben de meeste regio's die nauwe banden hebben met het Verenigd Koninkrijk niet gewacht op de definitieve vorm van de brexit in december vorig jaar om te anticiperen op de gevolgen ervan, maar zij voelen zich tot nu toe op zichzelf aangewezen. Het is tijd dat de Europese Unie snel laat zien dat zij bereid is om haar burgers en regio’s te beschermen. Maar ik vrees dat het bedrag van 5 miljard euro dat op Europees niveau is vastgesteld, ontoereikend zal zijn. Deze reserve moet bovendien regionaal gericht zijn om echt doeltreffend te zijn. De regionale heroriëntatie ervan is essentieel omdat het niet alleen gaat om het herstellen van brexit-schade, maar ook om het ondersteunen van de omschakeling en het creëren van nieuwe kansen, met name via beroepsopleiding .”

Loïg Chesnais-Girard is ook de voorzitter van de contactgroep CvdR-VK , die in 2020 is opgericht om ervoor te zorgen dat de politieke dialoog tussen beide zijden van het Kanaal wordt voortgezet.

Europees Parlementslid Pascal Arimont (BE/EVP) , rapporteur voor de reserve voor aanpassing aan de brexit, sloot zich aan bij het debat in de plenaire vergadering en benadrukte het volgende: “We moeten ervoor zorgen dat de door de Europese Unie geboden hulp de landen, regio’s en mensen bereikt die het zwaarst door de brexit zijn getroffen. Europese bedrijven, vooral kmo's, die al te lijden hebben onder de COVID-19-crisis, mogen niet dubbel betalen voor het brexit-debacle. Daarom is deze reserve zo belangrijk en moet ze onverwijld worden goedgekeurd, zodat ze zo snel mogelijk kan worden verdeeld.”

Om beter te kunnen inspelen op de behoeften op korte en middellange termijn en om cohesie als een Europese fundamentele waarde te behouden, bevat het CvdR-advies een reeks voorstellen:

- verhoging van de begrotingscapaciteit van de reserve van 5 naar 6 miljard euro ;

- verhoging van de voor de visserij gereserveerde financiering tot 1 miljard euro en vrijstelling van de staatssteunregels;

- wijziging van de toewijzingscriteria voor de visserij , die gebaseerd moeten zijn op reëel verlies in plaats van op het aandeel van het verlies ten opzichte van de gehele visserijsector van een lidstaat. Dit zou leiden tot een eerlijkere verdeling van de financiële middelen tussen de getroffen Europese regio’s, ongeacht de grootte van de lidstaat;

- verschaffing van meer flexibiliteit met betrekking tot staatssteun , zodat snel kan worden ingegrepen ten gunste van de zwaarst getroffen marktdeelnemers. De tijdelijke regelingen voor COVID-19 moeten worden uitgebreid tot de directe gevolgen van de brexit;

- de maatregelen die de ontwrichting ten gevolge van de terugtrekking van het VK uit het Erasmus+-programma moeten beperken, zouden in aanmerking moeten komen voor financiële steun uit de reserve voor aanpassing aan de brexit.

Achtergrond:

Na het akkoord dat de Europese Raad in juli 2020 had bereikt, diende de Europese Commissie in januari 2021 haar voorstel in voor een reserve van 5 miljard euro voor aanpassing aan de brexit. Dit financieringsinstrument zou beschikbaar worden gesteld via twee tranches van toewijzingen, in 2021 (4 miljard euro) en 2024 (1 miljard euro). Het CvdR stelt voor het tweede bedrag te verhogen van 1 miljard naar 2 miljard euro.

Volgens het voorstel van de Commissie zouden België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Frankrijk en Nederland het meeste van de reserve profiteren. Samen zouden deze zes lidstaten bijna 3 miljard euro ontvangen van de 4 miljard euro die in 2021 in de vorm van voorfinanciering is toegewezen .

In 2020 heeft het Europees Comité van de Regio’s een contactgroep opgericht voor de betrekkingen met vertegenwoordigers van lokale overheden en regionale besturen in het VK om ervoor te zorgen dat de politieke dialoog met deze vertegenwoordigers na de terugtrekking van het VK uit de EU wordt voortgezet. De contactgroep CvdR-VK wordt voorgezeten door Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE).

De CvdR-delegatie bestaat uit 12 leden en één waarnemer , die geselecteerd zijn op grond van politiek, geografisch en genderevenwicht. De Britse vertegenwoordigers van de contactgroep CvdR-VK worden geselecteerd op basis van overeenkomsten tussen lokale overheidsorganen en de gedecentraliseerde parlementen, assemblees en regeringen van het VK.

Contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022