Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Indicator voor het regionale concurrentievermogen 2022: Europa moet flink investeren in cohesie om regionale verschillen kleiner te maken  

​Weliswaar hebben de minder ontwikkelde regio’s vooruitgang geboekt, met aanzienlijke economische baten voor hun burgers, maar vooral tussen grote stedelijke gebieden en het platteland is de kloof nog altijd groot.

Tijdens de presentatie van de indicator voor het regionale concurrentievermogen (2022) in het gebouw van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) zijn de Nederlandse provincies Utrecht en Zuid-Holland en de Franse hoofdstedelijke regio Île-de-France als de meest concurrerende regio’s van de Europese Unie uit de bus gekomen. Ook bleek dat regio’s in Oost- en Zuid-Europa bezig zijn aan een inhaalslag. Wel is in veel lidstaten nog altijd sprake van een enorme kloof tussen de hoofdstedelijke regio en de rest van het land.

De indicator voor het regionale concurrentievermogen is door de Europese Commissie ontwikkeld om beleidsmakers te helpen beter beleid uit te stippelen en de doeltreffendheid van hun beleid te monitoren. De indicator is vooral interessant voor nationale en decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor regionale ontwikkelingsstrategieën, met name in het kader van het cohesiebeleid. Ter gelegenheid van de editie van 2022, de zgn. “Regional Competitiveness Index 2.0”, had het CvdR een speciaal evenement georganiseerd, dat mede werd bijgewoond door Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen.

Emil Boc (RO/EVP), voorzitter van de CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) en burgemeester van Cluj-Napoca, in zijn openingswoord: “Enerzijds is de indicator voor het regionale concurrentievermogen een instrument dat elke regio kan helpen haar prestaties te beoordelen, in vergelijking met zowel andere regio’s als met haar eigen eerdere prestaties. Anderzijds kan de indicator nuttig zijn voor nationale en decentrale besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor regionale ontwikkelingsstrategieën, met name in het kader van het cohesiebeleid. De index zal ook beslist goed van pas komen bij de werkzaamheden van het CvdR met betrekking tot de toekomst van het cohesiebeleid en de campagne #CohesionAlliance ter versterking van de sociale economische en territoriale cohesie in de EU.

Robert Strijk (NL/RE), gedeputeerde van Utrecht, de provincie die door de indicator als meest concurrerende regio in de EU is aangemerkt: “XXX.”

Jakub Chełstowski (PL/EVP), voorzitter van het woiwodschap Śląskie: “XXX.”

Hoewel de situatie de afgelopen tien jaar is verbeterd, legt de indicator ook verschillen in concurrentievermogen tussen regio’s bloot die van invloed zijn op de economische, sociale en territoriale cohesie in Europa. Het CvdR maakt zich sterk voor cohesie als een fundamentele waarde van de EU en voor een krachtig cohesiebeleid na 2027, en heeft daarom samen met de toonaangevende Europese verenigingen van regio’s en steden de #CohesionAlliance opgericht. Op 16 maart heeft deze alliantie met twee nieuwe oproepen tot het indienen van bijdragen het startsein gegeven voor een bezinning op de toekomst van het cohesiebeleid:

  • - een brede raadpleging om feedback te vergaren over de toekomstige rol en opzet van het cohesiebeleid;
  • - een oproep om lokale verhalen over cohesie te delen, om te laten zien hoe het cohesiebeleid een unieke rol speelt bij de ondersteuning van de ontwikkeling van steden en regio’s.

Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van de #CohesionAlliance en de laatste ontwikkelingen van het cohesiebeleid, kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwe #CohesionAlliance-nieuwsbrief.

Achtergrond:

De indicator voor het regionale concurrentievermogen is een indicator die een samengesteld beeld geeft van het territoriale concurrentievermogen (het vermogen van een regio om inwoners en bedrijven een aantrekkelijk woon- en werkklimaat te bieden) van iedere regio in de 27 EU-lidstaten. Het gaat daarbij om de statistische NUTS 2-regio’s (Nomenclatuur van eenheden voor territoriale statistiek), waarbij de NUTS 2-regio’s die tot één en hetzelfde functionele stedelijke gebied behoren gecombineerd worden. Klik hier voor meer informatie.

De indicator werd door de Europese Commissie voor het eerst in 2010 gepubliceerd en wordt nu elke drie jaar geactualiseerd, waarbij telkens lichte wijzigingen worden aangebracht. Op 27 maart jl. werd de vijfde editie gepresenteerd, de eerste editie waarin het Verenigd Koninkrijk niet meer is opgenomen. De vorige editie werd gepresenteerd tijdens de Europese week van regio’s en steden in 2019.

Contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :