Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
(Re)New EUrope: Europese Top van steden en regio's in Boekarest op 14 en 15 maart 2019  
De visie van meer dan 500 politici op lokaal, nationaal en EU-niveau op het versterken van democratie, nabijheid en solidariteit in de Europese Unie

Meer dan 500 Europese, nationale, regionale en lokale leiders uit alle lidstaten zullen op 14 en 15 maart in Boekarest bijeenkomen om de toekomst van Europa en de rol van regio's en steden in een vernieuwde Europese Unie te bespreken. Aan deze Top , die de titel “(Re)New Europe” heeft meegekregen, wordt voorts deelgenomen door prominente vertegenwoordigers van de EU, zoals de Roemeense president, Klaus Iohannis, de Roemeense premier, Viorica Dăncilă, de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Karl-Heinz Lambertz, de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Luca Jahier, en de hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit, Michel Barnier.

Achtergrond en thema's

De Top vindt plaats op een cruciaal moment voor de EU, aan de vooravond van belangrijke gebeurtenissen die bepalend zullen zijn voor haar toekomst, zoals de verwachte uittreding van het VK uit de EU, de Europese verkiezingen in mei en de onderhandelingen over de langetermijnbegroting van de EU na 2020.

Tijdens het evenement, dat wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's – de EU-assemblee van lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers – in samenwerking met het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU en de belangrijkste Roemeense verenigingen van lokale en regionale overheden, zullen de regio's en steden van de EU in de aanloop naar de bijeenkomst van de EU-leiders op 9 mei in Sibiu hun visie op de toekomst van Europa uiteenzetten.

Op het programma staan toespraken en zes debatten over de volgende thema's: 1) sociale cohesie en integratie in regio’s en steden, 2) EU-regio's en steden in actie voor een duurzame toekomst, 3) territoriale samenhang om EU-burgers nader tot elkaar te brengen, 4) actieve subsidiariteit, 5) versterking van de Europese democratie en 6) de verwachtingen van jonge lokale en regionale leiders ten aanzien van de EU .

Brexit: debat met Michel Barnier

Vlak voor de geplande datum van de brexit (29 maart) zal Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit, naar verwachting aan de Top deelnemen om te bespreken welke impact de brexit op de regio’s en steden van de EU zal hebben, hoe de EU de steden en regio’s die de grootste gevolgen dreigen te ondervinden zal steunen en welke lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst van de Europa. Met de brexit en de gevolgen daarvan voor steden en regio’s, met name in het geval van een “no deal”-brexit, in het verschiet zullen twee studies aan de orde komen in het debat:

een onderzoek uit 2018 in opdracht van het CvdR en Eurochambres naar de gevolgen van de brexit voor de handel en economie in de regio’s en steden van de EU-27 (zie persbericht) ;

een door de Universiteit van Birmingham uitgevoerde studie die slechts twee weken geleden is gepubliceerd en in het CvdR werd gepresenteerd, waaruit blijkt dat een “no deal”-brexit enorme schade zal toebrengen aan de lokale economie in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk (zie persbericht) .

Deelname van 100 jonge gekozen politici

100 jonge lokale en regionale politici zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het debat over de toekomst van Europa in Boekarest. Daar zullen de jonge leiders van gedachten wisselen over kwesties die de toekomst van Europa betreffen: hoe kan de EU een permanente uitwisseling met jonge lokale en regionale leiders tot stand brengen en wat kunnen regio's, steden, parlementen en politieke partijen doen om hun betrokkenheid bij de Europese politiek te vergroten?

Betere EU-regelgeving: lancering van het Netwerk van regionale hubs

Aangezien steden en regio's verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van twee derde van de EU-wetgeving zet het Comité een Netwerk van “regionale hubs” (#RegHub) op om hen in staat te stellen verder bij te dragen aan het toezicht op en de evaluatie en verbetering van de EU-wetgeving. Dit initiatief zal tijdens de Top officieel van start gaan, met een proeffase waaraan 20 regio's deelnemen (2019-2020).

In de aanloop naar Sibiu: de Verklaring van de Top met de visie van regio's en steden op de toekomst van Europa

Ter afsluiting van de Top zullen de lokale en regionale leiders een verklaring aannemen getiteld de EU van onderaf opbouwen met onze regio's en steden , die officieel zal worden overhandigd aan de president van Roemenië, Klaus Iohannis . Met deze verklaring maken de regio's en steden hun standpunt duidelijk aan de leiders van de EU-instellingen en de staatshoofden en regeringsleiders, die op 9 mei in Sibiu, Roemenië , de toekomst van de EU zullen bespreken.

Informatie voor de pers en mediamateriaal:

Het mediaprogramma, de contactpersonen voor de pers en alle relevante mediamaterialen zijn beschikbaar op de website van de Top .

De belangrijkste sessies van de top worden uitgezonden via webstream op de homepage van de Top .

Volg #EUlocal om contact te leggen met anderen via sociale media

" The 2018 State of the European Union: the View of its Regions and Cities "- brochure van het CvdR

Achtergrondinformatie:

De Europese Top van steden en regio's is opgezet om de lokale en regionale overheden in staat te stellen ten volle bij te dragen aan de belangrijkste debatten in de Europese Unie. De Top is door het Europees Comité van de Regio's in het leven geroepen als aanvulling op zijn dagelijkse werkzaamheden als adviesorgaan van de besluitvormende EU-instellingen. De Top vindt om de twee jaar plaats, meestal in de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt. Eerdere topbijeenkomsten vonden o.m. plaats in Bratislava (2016), Athene (2014), Kopenhagen (2012), Praag (2009) en Rome (2007). Die traditie wordt dit jaar voortgezet.

Delen :