Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regionale leiders en de Europese Commissie bundelen krachten om EU-waarden te bevorderen in scholen  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en de Europese Commissie zullen gezamenlijke projecten uitwerken om het onderwijs over EU-waarden te ondersteunen, met de hulp van regionale en lokale overheden en op vrijwillige basis. In een debat tijdens de CvdR-zitting met Margaritis Schinas, de vicevoorzitter van de Europese Commissie die bevoegd is voor bevordering van onze Europese levenswijze, benadrukten regionale en lokale leiders dat onderwijsstelsels de waarden van vrijheid, gelijkheid, tolerantie en non-discriminatie ten volle moeten respecteren en promoten. Voorts onderstreepten zij dat het onderwijs over de Europese Unie, de Europese waarden en diversiteit en het Europees cultureel erfgoed van essentieel belang is en in alle gemeenschappen aan bod moet komen, voor alle EU-burgers, ongeacht hun leeftijd.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het CvdR: “Ik dank vicevoorzitter Schinas voor het geslaagde debat over de wijze waarop onze Europese waarden via onderwijs en cultuur kunnen worden bevorderd. Als ouders en als beleidsmakers moeten wij de noodzakelijke stappen zetten om ervoor te zorgen dat de jongere generaties zich ervan bewust zijn dat de EU voor vrede en eenheid heeft gezorgd. Deze stappen moeten nu worden gezet, met het oog op de toekomst. Samen met vicevoorzitter Schinas en commissaris Gabriel willen wij een proefproject lanceren om onze Europese waarden via het onderwijs te bevorderen. Dit zal op vrijwillige basis gebeuren en met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, en er zal gebruik worden gemaakt van het momentum van de Conferentie over de toekomst van Europa.”

Margaritis Schinas , de vicevoorzitter van de Europese Commissie die bevoegd is voor bevordering van onze Europese levenswijze: “Zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten staat onze Europese levenswijze onder druk. Het is noodzakelijk dat iedereen die belang hecht aan de eerbiediging van de menselijke waardigheid en een samenleving die gekenmerkt is door pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid, zijn stem laat horen en tot actie overgaat. Ik ben tevreden dat de Europese Commissie de krachten bundelt met het CvdR en de regio’s en steden in de Unie ertoe zal oproepen toezeggingen te doen om het onderricht over Europese waarden in de curricula te integreren. We moeten ervoor zorgen dat onze jongeren zich goed bewust zijn van onze gemeenschappelijke waarden, onze gedeelde geschiedenis, ons cultureel erfgoed en het belang van diversiteit en pluralisme voor onze Europese levenswijze.”

Anne Karjalainen (FI/PSE), voorzitter van de CvdR-commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur (SEDEC) en lid van de gemeenteraad van Kerava: “De kernwaarden waarop de Europese Unie is gegrondvest, vormen de essentie van onze gemeenschappelijke Europese identiteit. Deze waarden zijn de referentie voor alle rechten die aan het Europese burgerschap verbonden zijn. Dit betekent dat als er op Europees niveau niet wordt opgetreden tegen inbreuken op de Europese waarden, het Europese project zal worden ondermijnd. De Europese waarden moeten op zinvolle wijze in alle Europese onderwijssystemen en op alle onderwijsniveaus worden verdedigd en bevorderd, van de kleuterschool tot het posttertiair en beroepsonderwijs. Het CvdR kan hierbij een sterke bondgenoot zijn.”

Tijdens het debat hebben lokale en regionale vertegenwoordigers ook hun bezorgdheid geuit over de nieuwe Hongaarse wet die lhbtiq-verwijzingen ten overstaan van minderjarigen verbiedt. Het CvdR zal in oktober zijn standpunt over de strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers van de Europese Commissie vaststellen. Het ontwerpadvies dat werd opgesteld door Kate Feeney (IE/Renew E.), lid van de graafschapsraad van Dun Laoghaire-Rathdown, werd in april goedgekeurd door de commissie SEDEC . In het ontwerpadvies wordt benadrukt dat algemene seksuele voorlichting belangrijk is om stereotypen en discriminatie te bestrijden en diversiteit te bevorderen.

Meer informatie:

In het gezamenlijke actieplan dat door het CvdR en de diensten van commissaris Mariya Gabriel werd ondertekend in november 2020, is de doelstelling opgenomen om samen de Europese waarden en identiteiten en het Europese burgerschap te bevorderen, via onderwijs en cultuur op regionaal en lokaal niveau. Concreet kan dit de vorm aannemen van de ontwikkeling van innovatief lesmateriaal over Europese waarden en Europese diversiteit, de uitwerking van educatieve campagnes en het tot stand brengen van netwerken van lokale en regionale overheden.

Het CvdR bracht in 2018 een advies uit over Versterking van de Europese identiteit door onderwijs en cultuur (rapporteur Tanya Hristova, BG/EVP). In het advies werd aanbevolen het leren van talen al op jonge leeftijd te stimuleren en leerlingen vertrouwd te maken met het gemeenschappelijk Europees cultureel erfgoed, de Europese geschiedenis en het proces van Europese integratie.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023