Voorzitter van de lokale en regionale politici van de EU: "Een harde grens na de brexit zal hard aankomen"  
President of EU's local and regional politicians: a hard border after Brexit will have hard consequences

Lokale en regionale leiders uit heel Europa zijn in Brussel bijeengekomen om de impact van de brexit op regio's, steden en dorpen in de EU-27 te bespreken. Het debat, dat binnen het Europees Comité van de Regio's werd gehouden, spitste zich toe op de sociale, economische en politieke gevolgen van de brexit voor de lokale en regionale overheden, voor de grens tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland, en voor het burgerschap van de Unie. Tijdens het debat sprak de voorzitter van het Comité zich uit tegen een harde grens en wees hij erop dat de brexit op geen enkele wijze afbreuk mag doen aan de omvang en betekenis van het cohesiebeleid in het kader van de toekomstige EU-begroting. De eerste vicevoorzitter van het Comité riep op tot nieuwe vormen van samenwerking tussen lokale en regionale overheden in het VK en de EU-27 om ervoor te zorgen dat de banden tussen deze overheden blijven bestaan, ook lang nadat het VK de EU heeft verlaten.

"Een harde grens zal hard aankomen"

Karl Heinz-Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's – de politieke assemblee van lokale en regionale overheden van de EU – sprak tijdens de zitting op 30 november, waar regiopresidenten, burgemeesters en gemeenteraadsleden bespraken welke uitdagingen met de brexit in het verschiet liggen. Wat de betrekkingen tussen het VK en Ierland betreft, een onderwerp dat centraal zal staan tijdens de bijeenkomst van de nationale leiders in Brussel op 14 en 15 december, zei voorzitter Lambertz: "De invoering van een harde grens zal bij regio's, steden en hun burgers in zowel het VK als de EU-27 hard aankomen. Van handel en toerisme tot landbouw en het dagelijkse leven van duizenden grensarbeiders: de ingrijpende veranderingen die een harde grens teweeg zal brengen, zal regio's en steden aan weerszijden van deze betreurenswaardige scheidingslijn veel geld gaan kosten. Er moet een innovatieve oplossing komen om de stroom goederen en mensen, waar iedereen baat bij heeft, te handhaven nadat het VK de EU heeft verlaten".

"Brexit mag geen afbreuk doen aan het cohesiebeleid van de EU"

President Lambertz ging in op de economische gevolgen van de brexit voor de toekomstige EU-begroting: "De brexit mag niet worden gebruikt als voorwendsel om de rol van het cohesiebeleid van de EU, dat banen schept, scholing biedt, in infrastructuur investeert en de openbare dienstverlening voor alle Europeanen verbetert, te verkleinen. Europa moet blijven investeren in mensen en in zijn gebieden, regio's en steden. Het aandeel van het cohesiebeleid in de begroting van de EU moet dan ook gelijk blijven. Daarom hebben we de #CohesionAlliance opgezet – een steeds grotere coalitie van lokale en regionale politici, territoriale verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, leden van het Europees Parlement en ministers die willen dat het cohesiebeleid van de EU krachtig, zichtbaarder en effectiever wordt".

Lokale en regionale overheden zullen lang na het vertrek van het VK uit de EU blijven samenwerken

Met het geplande vertrek van het VK ontstaat ook onzekerheid over de toekomstige relatie tussen steden en regio's in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland en die in de rest van de EU. De eerste vicevoorzitter van de commissie, Markku Markkula , zei hierover het volgende: "Overheden uit Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland werken al meer dan 40 jaar nauw samen binnen de EU. Het Europees Comité van de Regio’s betreurt dat de betrekkingen na de brexit zullen moeten veranderen. Als EU-instelling zijn we vastbesloten om de samenwerking voort te zetten – misschien via macroregionale strategieën, een Europese groepering voor territoriale samenwerking. Samen moeten we proberen de scheidingsproblemen te verlichten en een antwoord te vinden op de gezamenlijke wereldwijde uitdagingen waarmee de regio's en steden van de 21e eeuw worden geconfronteerd, zoals de economische, ecologische, sociale en culturele dimensies van duurzame groei – samen zijn we sterker".

Andere sprekers die deelnamen aan het debat met de leden van het Comité waren onder meer de regiopresident van Madrid, Cristina Cifuentes, die de sociaaleconomische gevolgen van de brexit voor regio's en steden behandelde, Brian Hayes, lid van het Europees Parlement (IE/EVP), die besprekingen over de uitdagingen rond de buitengrenzen leidde, en twee lokale politici die buiten hun eigen land zijn gekozen: Guilherme Rosa, Portugees staatsburger en locoburgemeester van de gemeente Lambeth in Londen, en Derek Monks, Brits staatsburger en gemeenteraadslid in Rojales in de Spaanse provincie Alicante, die ingingen op de complexe gevolgen van de brexit voor het EU-burgerschap.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu