Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Voorzitter Lambertz over de Toestand van de Europese Unie in 2017 van de Commissie  

Het voornemen om samen met de regio’s in Europa te streven naar een “meer verenigde, sterkere en democratischer Unie” geeft de juiste koers aan. Het is duidelijk dat de Europese Unie en haar instellingen dit alleen tot stand kunnen brengen door samen te werken met alle bestuursniveaus, met inbegrip van lokale en regionale overheden, en dat dit niet “van bovenaf kan worden opgelegd”. Het door het Comité gelanceerde proces Nadenken over Europa is een aanvulling op de inspanningen van de Europese Commissie en andere EU-instellingen om te luisteren naar en samen te werken met de burgers bij de besluitvorming over de toekomst van Europa.

Voorzitter Juncker heeft eveneens terecht verklaard dat het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel leidende uitgangspunten zijn voor de toekomst van onze Europese Unie. Voor geslaagde vooruitgang moet de EU nauwer samenwerken met de regio’s en steden op hun bevoegdheidsterreinen, met name als zij het milieubeleid wil uitvoeren dat ons naar een koolstofarme duurzame economie voert; het vervoer in elke gemeenschap verbetert; vluchtelingen in onze gemeenschappen opneemt; fatsoenlijke banen schept; bijdraagt aan meer sociale rechtvaardigheid en sociale en territoriale cohesie fundamenteel bevordert, terwijl de lokale economieën worden ondersteund. Het pleit er daarom voor dat het Europees Comité van de Regio’s wordt vertegenwoordigd in de taskforce subsidiariteit en evenredigheid.

De door voorzitter Juncker genoemde doelstellingen kunnen alleen met de juiste middelen worden bereikt. Daarom is een sterkere EU-begroting geboden, die aansluit op de Europese ambities. Hoewel het CvdR de versterking van het Europees Fonds voor strategische investeringen onderschrijft, benadrukt het dat financiële instrumenten een aanvulling moeten zijn op en geen vervanging van een cohesiebeleid voor alle regio’s, wat hand in hand gaat met meer flexibiliteit in de uitvoering van het Stabiliteits- en groeipact. Cohesiebeleid brengt bij uitstek Europese solidariteit tot uitdrukking, iets waaraan het volgens 80% van de burgers in Europa schort.

Iedereen die overtuigd is van de meerwaarde van het cohesiebeleid roepen wij daarom op toe te treden tot de #CohesionAlliance , die op 9 oktober in Brussel van start gaat.

De Europese Unie mag niet langer zelfgenoegzaam zijn. We moeten laten zien dat de EU bereid is om doelmatiger en doeltreffender te zijn. Dat is sociaal progressief en verbetert het leven van elke burger. Lokale en regionale overheden bevinden zich in Europa’s voorste gelederen, begrijpen de problemen en wat nodig is om deze te overwinnen, en zijn de „wind in Europa’s zeilen.” Een “verenigd Europa” moet lokaal luisteren, werken en investeren.

In Brussel moet de lokale stem beter worden gehoord. Daarom zal ik de eerste, jaarlijkse toespraak over de "Staat van de Europese Unie: het standpunt van de regio's en steden" op 10 oktober in Brussel houden. De toespraak en het daaropvolgende debat met lokale leiders van de EU wordt rechtstreeks uitgezonden op EbS en gestreamd op de CvdR-website: www.cor.europa.eu

Meer informatie:

• Volg ons: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Staat van de Unie: het standpunt van de regio's en steden

• De toespraak vanvoorzitter Juncker: Staat van de Unie 2017

Contactpersoon

Nathalie Vandelle

Tel.: + +32 (0)2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Al te gecentraliseerde herstelplannen dreigen de verschillen tussen gebieden te vergroten
Al te gecentraliseerde herstelplannen dreigen de verschillen tussen gebieden te vergroten
09.02.2023