Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
“Cohesie, een gemeenschappelijke Europese waarde”: CvdR-voorzitter Lambertz steunt Roemeens EU-voorzitterschap  

Onder het motto “Cohesie": een gemeenschappelijke Europese waarde" zal Roemenië het EU-voorzitterschap op zich nemen in een jaar dat van cruciaal belang is voor de toekomst van onze Unie. Niet alleen zal de volgende EU-begroting besproken worden, maar ook zal het volgende Europees Parlement naar verwachting door burgers uit 27 in plaats van 28 lidstaten worden gekozen. Roemenië heeft terecht gekozen voor cohesie, concurrentievermogen, groei en gemeenschappelijke waarden als speerpunten van zijn voorzitterschap. We moeten de EU op basis van deze prioriteiten opnieuw opbouwen en dichter bij de burger brengen. Dat kunnen we alleen samen bereiken, met behulp en op initiatief van onze regio's, steden en dorpen.

We moeten allemaal duidelijker zeggen wat de EU is en doet, en laten zien dat cohesie en welvaart in Europa alleen bereikt kunnen worden als we samenwerken. De EU moet beter inspelen op de lokale behoeften en burgers meer betrekken, zodat er niet alleen naar hen wordt geluisterd, maar er ook concreet iets wordt gedaan om hun zorgen weg te nemen. Samen met de lokale en regionale overheden werkt ons Comité aan een nieuwe manier om ervoor te zorgen dat de standpunten van de burgers rechtstreeks worden meegenomen in het besluitvormingsproces van de EU.

Een sociaal, samenhangend en inclusief Europa vergt investeringen. Ons Comité heeft een harde strijd geleverd om regionale investeringen via het cohesie- en het plattelandsontwikkelingsbeleid te beschermen, opdat alle regio's – rijk en arm – ervan kunnen profiteren. Door bezuinigingen en centralisering van de EU-fondsen wordt het vermogen van regio's en steden om de territoriale samenwerking op te voeren, banen te scheppen, sociale inclusie te bevorderen en hun gemeenschappen de meerwaarde van de EU te laten zien, aangetast. 

In combinatie met gedegen investeringen moeten we ervoor zorgen dat elke EU-wet het dagelijkse leven beter maakt. We moeten het subsidiariteitsbeginsel van de EU, d.w.z. dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burger moeten worden genomen, versterken. 70 % van alle EU-wetten wordt door lokale en regionale overheden uitgevoerd; wat zij daarom nodig hebben, is minder bureaucratische rompslomp en meer autonomie. Zij moeten een grotere inspraak in de EU krijgen, zodat er resultaten geboekt kunnen worden. Dit betekent niet minder Europa met minder wetgeving, maar een doeltreffender Europa met betere wetgeving.

Met voldoende middelen en doeltreffende EU-wetgeving kunnen lokale en regionale overheden bijdragen aan de bestrijding van de klimaatverandering. Juist regio's en steden vergroenen onze economieën door de luchtverontreiniging terug te dringen, vervoer duurzaam te maken, huizen energie-efficiënt te maken en afval te recyclen. De strijd tegen de klimaatverandering zal in onze regio's en steden gevoerd en gewonnen worden.

Dit zijn de uitgangspunten van de Top van regio's en steden op 14 en 15 maart in Boekarest. Samen met onze Roemeense delegatie onder leiding van haar voorzitter Negoiță, en het Roemeense EU-voorzitterschap zullen we op de Top onder het motto “ReNew Europe" laten zien dat regio's en steden voorop lopen bij de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's), die het overkoepelende economische langetermijnmodel van de EU moeten worden. Met de verklaring van de Top willen alle lokale en regionale overheden de 27 regeringen van de EU-lidstaten de boodschap afgeven dat de toekomst van Europa afhankelijk is van zijn regio's en steden terwijl de regio's en steden ook niet zonder Europa kunnen. Alleen samen kunnen we een meer verenigd Europa van de burgers opbouwen.