Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
“Bouwen aan de toekomst van de EU is een gemeenschappelijke taak en verantwoordelijkheid”  

Voorzitter Lambertz roept nieuwe Commissievoorzitter von der Leyen op om de toekomst van de EU samen met de steden en regio’s vorm te geven

Naar aanleiding van de verkiezing van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie door het Europees Parlement heeft de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Karl-Heinz Lambertz , het volgende opgemerkt:

Ik wil Ursula von der Leyen feliciteren met haar verkiezing. Het Comité van de Regio’s wil haar graag ontvangen zodat zij haar agenda kan voorleggen aan de EU-assemblee van lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers .”

Er is een nieuwe manier van werken nodig om de legitimiteit, het draagvlak en de nabijheid van de EU te vergroten . De nieuwe Commissie dient een ruimere inbreng van alle bestuursniveaus in elke fase van het EU-besluitvormingsproces volledig te ondersteunen. Ik waardeer de volgende uitspraak van de pas gekozen voorzitter: ‘Het democratisch systeem van onze Unie is uniek omdat het rechtstreeks gekozen parlementariërs op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau samenbrengt met gekozen staatshoofden en regeringsleiders’. Ik reken op haar om een nieuw gecoördineerd optreden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau tot stand te brengen dat de EU in staat stelt sociale en economische vooruitgang te boeken en de kloof met haar burgers te overbruggen.”

Om beloften waar te maken, de klimaatcrisis te bestrijden, sociale ongelijkheden tegen te gaan en te zorgen voor een rechtvaardige transitie voor iedereen zijn de regio’s en steden de belangrijkste actoren . Daarom is het Comité van de Regio’s voorstander van een krachtig cohesiebeleid voor alle regio’s. Slechts via samenwerking op meerdere niveaus en grotere overheidsinvesteringen zullen we in staat zijn een eerlijke en duurzame Unie tot stand te brengen .”

“Uit de hogere opkomst bij de Europese verkiezingen van 2019 blijkt dat Europa belangrijk is voor de burgers, met name voor de jonge generatie. Het is tijd om deze dynamiek aan te grijpen om buiten de verkiezingscampagnes om systematischer met de Europeanen in gesprek te gaan, onder meer via een gemeenschappelijke permanente burgerdialoog waarbij de lokale en regionale overheden betrokken zijn.”

“Bouwen aan de toekomst van de EU is een gemeenschappelijke taak en verantwoordelijkheid. Het Europees Comité van de Regio’s en de steden en regio’s van de EU zijn bereid om deel te nemen aan de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’.”

Met het oog op de toekomstige politieke uitdagingen en prioriteiten heeft het Europees Comité van de Regio’s zijn verwachtingen en voorstellen voor de periode 2019-2024 al kenbaar gemaakt in een blauwdruk en in een resolutie die op 26 juni 2019 werd aangenomen. Daarin wordt gesteld dat, wil de EU het vertrouwen van de burgers terugwinnen en de grote uitdagingen van dit moment het hoofd kunnen bieden, de besluiten en het beleid van de EU samen moeten worden vormgegeven en op lokaal niveau moeten worden verankerd.

Contact:
pressecdr@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 23 66