Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Platformeconomie: EU-regels nodig om eerlijke concurrentie en werknemersrechten te waarborgen  

Lokale en regionale leiders hebben Nicolas Schmit, de nieuwe Europese commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, op het hart gedrukt dat de EU duidelijke regels voor de platformeconomie moet vaststellen om de rechten van werknemers te garanderen en een gelijk speelveld tussen online en offline economische activiteiten op de interne markt tot stand te brengen.

In twee adviezen die het Europees Comité van de Regio's (CvdR) vandaag heeft uitgebracht, wordt benadrukt dat veel van de huidige EU-regelgeving achterhaald is nu er nieuwe bedrijfsmodellen en atypische arbeidsvormen in opkomst zijn waarbij dikwijls gebruik wordt gemaakt van digitale platforms. Met name de implementatie van de richtlijn e-handel , die al dateert van 2000, heeft geleid tot verscheidene rechtszaken rond bedrijven zoals Uber en Airbnb.

In zijn eerste toespraak als commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten zei Nicolas Schmit tijdens de plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio's het volgende: “Met de nieuwe agenda van de Commissie wordt gepoogd te reageren op de uitdagingen en kansen die de nieuwe arbeidswereld, globalisering, automatisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie met zich meebrengen tegen de achtergrond van onze omschakeling op een koolstofneutrale economie. We moeten ervoor zorgen dat alle Europeanen van deze transities kunnen profiteren, vooral waar het gaat om hun werkgelegenheid en bestaansmiddelen. Bij de inspanningen om dit gemeenschappelijke doel te realiseren, komt onze regionale regeringen en overheden een essentiële rol toe.”

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, zei: “Sociale rechten moeten centraal staan in de toekomst van de EU, waarbij het zaak is mensen te beschermen en tegelijkertijd technologische veranderingen te omarmen. De EU moet een duidelijk plan opstellen om te voorkomen dat de loonkloof en de ongelijkheden als gevolg van de veranderingen in onze bedrijven verder toenemen. Platformwerk biedt een kans om iedereen van de digitalisering te laten profiteren zodat niemand hoeft achter te blijven, maar dan moet er wel passende regelgeving worden ingevoerd.”

De twee adviezen zijn gericht op verschillende aspecten van de deeleconomie en van platformwerk. In het eerste advies , opgesteld door Dimitrios Birmpas (EL/PSE), gemeenteraadslid van Egaleo, wordt benadrukt dat een breed regelgevingskader op EU-niveau noodzakelijk is om de sociale bescherming en sociale rechten van platformwerkers te waarborgen, zodat ze beschermd worden tegen praktijken zoals het bewust onjuist classificeren van werknemers als zelfstandigen door werkgevers die arbeidsregelingen, fiscale verplichtingen en collectieve overeenkomsten willen vermijden.

“Platformwerk biedt een aantal mogelijkheden op de arbeidsmarkt omdat het gemakkelijk toegankelijk en flexibel is. Er moeten echter adequate maatregelen worden genomen om platformwerkers fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te garanderen. De fundamentele sociale en arbeidswetgeving moet worden uitgebreid tot de platformeconomie en haar werknemers, waarbij het vaak om jongeren gaat. Gezien het transnationale karakter van de digitale economie is een duidelijk Europees kader nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de vele regelgevingsuitdagingen die met platformwerk gepaard gaan, waaronder de vraag hoe het bestaan van een arbeidsverhouding kan worden vastgesteld”, aldus de rapporteur, die ermee ingenomen is dat commissaris Schmit de arbeidsomstandigheden van platformwerkers en nieuwe vormen van werkonzekerheid wil aanpakken.

In het tweede advies wordt de EU verzocht om de status van deeleconomieplatforms helder te definiëren, afhankelijk van de precieze mate van controle die het platform uitoefent, teneinde duidelijk te maken welke regels van toepassing zijn op hun activiteiten. In de deeleconomie vervaagt de grens tussen professionele en particuliere marktdeelnemers. Daarom moet het begrip “dienstverlener” worden verduidelijkt door middel van drempels die in de hele EU gelden. Ook moet de nieuwe EU-regelgeving ervoor zorgen dat deeleconomieplatforms verplicht worden overheidsinstanties de gegevens te verstrekken die voor de handhaving van de regels nodig zijn, en dat ze hun eerlijke aandeel aan belastingen betalen.

Rapporteur Peter Florianschütz (AT/PSE), lid van het parlement van de deelstaat Wenen en gemeenteraadslid van de stad Wenen, zei: “We hebben in de EU duidelijke en eerlijke regels nodig voor digitale platforms. De wetgeving moet voor iedereen gelden en de EU moet de belangen van haar burgers in steden, gemeenschappen en regio's behartigen. Momenteel hebben we meer problemen dan oplossingen, waarbij te denken valt aan belastingkwesties, kortetermijnverhuur van woningen en moeilijkheden op het gebied van stedelijke mobiliteit en in de openbare ruimte. De EU moet beter naar haar steden luisteren.”

In het advies wordt ook bezorgdheid geuit over de versnippering van de interne markt, aangezien lidstaten, regio's en steden uiteenlopende regels voor de spelers op de markt van de deeleconomie hebben vastgesteld. Het CvdR is van mening dat geharmoniseerde regels voordelig zullen uitpakken voor de groei van kleinere bedrijven in de deeleconomie ten opzichte van bestaande, grote multinationale platforms, die beter kunnen omgaan met complexe regelgeving.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023