Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale leiders: Een brexit zonder akkoord zal de lokale economieën schade toebrengen en de grensoverschrijdende handel in Ierland in gevaar brengen  
Volgens onderzoek is de Britse economie bijna vijf keer meer blootgesteld aan de gevaren van een no-deal brexit dan regio's in de EU27.

Lokale en regionale leiders hebben vandaag hun groeiende bezorgdheid geuit over het vooruitzicht dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder overeenkomst zal verlaten en de gevolgen daarvan voor hun gemeenschappen. Verwijzend naar vandaag in Brussel gepresenteerde bevindingen van een door de Universiteit van Birmingham geleid onderzoeksconsortium waarschuwt het Europees Comité van de Regio's (CvdR) - de vergadering van lokale en regionale leiders van de EU - voor de ernstige economische en politieke gevolgen voor de lokale economieën van een brexit zonder overeenkomst.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het CvdR, waarschuwde voor de economische gevolgen van de brexit: "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de lokale economieën zonder overeenkomst enorme schade zullen oplopen, zowel in de EU als in het VK en dat de burgers voor de kosten opdraaien. De EU-fondsen zullen worden gebruikt om de meest getroffen regio's te beschermen, maar de waarschuwing is duidelijk: de economie van het VK staat bijna vijf keer meer bloot aan de brexit dan de rest van de Europese Unie. We willen allemaal een overeenkomst en de deal die op tafel ligt, is oneindig veel beter dan een rampzalige no-deal.”

François Decoster (ALDE/FR), voorzitter van de Interregionale groep Brexit van het CvdR, bestaande uit 22 leden uit verschillende lidstaten, heeft onlangs gepleit voor nieuwe EU-financiering binnen de regionale fondsen van de EU - cohesiebeleid - voor de regio's die rechtstreeks getroffen zijn als de binnengrens een buitengrens zou worden, een idee dat de EU onlangs is overeengekomen.

De heer Decoster, vicevoorzitter van de regio Hauts-de-France, zei hierover: "Als vertegenwoordiger van een regio aan het Kanaal en thuisbasis van een van de grootste havens van Europa, Calais, wist ik van meet af aan dat elke vorm van brexit slecht nieuws zou zijn voor onze economie. Maar de regio's in het noordwesten van Europa zijn niet de enige delen van de EU die zich zorgen zouden moeten maken. Waarschijnlijk zal de brexit de regionale verschillen in veel Europese landen vergroten, ook in Ierland en het VK. Het EU-cohesiebeleid zal hier rekening mee moeten houden.”

Voorzitter Lambertz (BE/PSE), bezorgd over het vooruitzicht van een uitblijvende overeenkomst over het eiland Ierland, voegde daaraan toe: "Het is tijd om een einde te maken aan politieke machtsspelletjes en in plaats daarvan de burgers op de eerste plaats te stellen. Dit betekent dat alle rechten van de burgers dringend moeten worden gewaarborgd en dat de gevaarlijke gevolgen van een "no deal", die een harde grens op het eiland Ierland zal creëren, moeten worden vermeden. Het in november 2018 overeengekomen terugtrekkingsakkoord blijft de beste en enig beschikbare optie op tafel."

Michael Murphy (IE/EVP), gemeenteraadslid van Tipperary, leider van de Ierse delegatie in het CvdR en vice-voorzitter van de Interregionale groep, herhaalde deze boodschap en zei: "Alle betrokkenen zullen bij een brexit verliezen; het vandaag voorgelegde onderzoek bevestigt dat alleen maar. We kunnen met zekerheid stellen dat de gevolgen van de brexit het eerst op lokaal en regionaal niveau merkbaar zullen zijn. De brexit beïnvloedt nu al mijn eigen regio, met diverse bedrijven die actief zijn in de agro-voedingssector en al sluiten vanwege de volatiliteit van het Britse pond. De regio's die het meest handel drijven met het VK zullen het hardst worden getroffen - en, zoals uit onderzoek blijkt, zijn de economieën van veel van die regio's al relatief zwak.”

Het Comité heeft de afgelopen 22 maanden een reeks debatten over de brexit gevoerd, onder meer tweemaal met Michel Barnier , de hoofdonderhandelaar van de EU tijdens de besprekingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. In de debatten, die zich hebben toegespitst op kwesties als burgers, handel en grensregio's, kwamen de onzekerheid naar voren waarmee de burgers van de EU en het VK te maken krijgen, alsook de potentiële kosten van de brexit voor havens, de visserijsector, het toerisme, de landbouw, en onderzoek en onderwijs. Barnier zal naar verwachting op 14 maart in Boekarest ook deelnemen aan de Top van Regio’s en Steden van het Comité, maar twee weken voordat het VK waarschijnlijk de EU zal verlaten.

In samenwerking met Eurochambres heeft het CvdR ook een enquête gehouden onder lokale en regionale overheden en lokale kamers van koophandel en heeft het een onafhankelijke studie laten uitvoeren waaruit blijkt dat er in Europa sprake is van asymmetrische economische gevolgen, met de ergste gevolgen in het VK en Ierland, terwijl België, Frankrijk, Duitsland en Nederland tot de zwaarst getroffenen behoren.

In twee politieke resoluties, va n maart 2017 en mei 2018 , heeft het CvdR benadrukt dat de vrede moet worden gewaarborgd en dat de Ierse grens geen harde grens mag worden, terwijl het er tegelijkertijd bij de EU op aandringt ervoor te zorgen dat de lokale en regionale overheden niet met de gevolgen van de brexit aan hun lot worden overgelaten. Het CvdR bepleit een toekomstige relatie tussen het VK en de EU die nauwe samenwerking met de regio's, steden, bedrijven en universiteiten van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland mogelijk maakt.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen: