Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale en regionale leiders uit de EU en het VK ontmoeten elkaar in een nieuwe contactgroep  

Lokale en regionale politici uit het Verenigd Koninkrijk hebben een eerste ontmoeting gehad met leden van het Europees Comité van de Regio’s in een nieuwe contactgroep die ervoor moet zorgen dat de communicatielijnen die zich in de loop van de bijna 47 jaar van het Britse lidmaatschap van de Europese Unie hebben ontwikkeld, ook na 2020 open blijven op regionaal en lokaal niveau. Na zijn oprichting in 1994 werd het Europees Comité van de Regio’s het belangrijkste contactpunt tussen regio’s en steden uit het VK en andere EU-lidstaten.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU op 31 januari 2020 verlaten en de overgangsperiode loopt af op 31 december. Op dat moment zullen de juridische overeenkomsten die ten grondslag liggen aan de betrekkingen tussen het VK en de EU en haar 27 lidstaten komen te vervallen, tenzij er binnen de komende zes weken een nieuwe overeenkomst wordt gesloten.

Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE), voorzitter van de regioraad van Bretagne en voorzitter van de contactgroep CvdR-VK, zei: "Lokale en regionale politici uit het Verenigd Koninkrijk en uit de EU hebben 25 jaar lang via het Europees Comité van de Regio’s nauwe banden aangeknoopt; en bijna vijf decennia van EU-lidmaatschap hebben het VK nauw verbonden met de regio’s en steden van de 27 EU-lidstaten. We willen dat de banden ook na 2020 nauw blijven: de contactgroep CvdR-VK zal de goede communicatielijnen in stand trachten te houden en zal streven naar een relatie tussen de EU en het VK die ook een nauwe en doeltreffende samenwerking op regionaal en lokaal niveau omvat. Deal of geen deal, er zullen vanaf 1 januari 2021 ingrijpende veranderingen plaatsvinden en lokale en regionale politici aan beide zijden hebben er alle belang bij om de schade voor hun regionale en lokale economie te beperken.”

En hij vervolgde: “Als EU-politicus roep ik de Britse regering op te erkennen dat de betrekkingen tussen de EU en het VK – met inbegrip van de betrekkingen tussen regionale en lokale overheden – niet op één lijn kunnen worden gesteld met andere betrekkingen. De zeer constructieve bijeenkomst van vandaag met een aantal Britse collega-politici toont aan dat we op lokaal en regionaal niveau al lange tijd nauwe banden hebben en dat deze betrekkingen in de toekomst moeten worden onderhouden en verder moeten worden ontwikkeld.”

De CvdR-leden van de contactgroep CvdR-VK hebben een vast mandaat, terwijl de Britse vertegenwoordigers van lokale overheden, decentrale parlementen en assemblees zullen variëren van vergadering tot vergadering, afhankelijk van de onderwerpen die worden besproken.

Tijdens deze eerste vergadering kwamen de vertegenwoordigers uit Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en Gibraltar. Wales werd vertegenwoordigd door David Rees, voorzitter van de commissie Buitenlandse zaken van het Welsh Parlement , en door Anthony Hunt van de Welsh Local Government Association . De Local Government Association , die de Engelse lokale overheden vertegenwoordigt, had de voorzitter van haar EU Exit-taskforce, gemeenteraadslid Kevin Bentley, naar de vergadering afgevaardigd. Angela Constance, lid van het Schotse parlement , en gemeenteraadslid Alison Evison, voorzitter van de Convention of Scottish Local Authorities (COSLA), vertegenwoordigden Schotland, terwijl Matt Garrett het woord voerde als voorzitter van de Northern Ireland Local Government Association (NILGA). Het parlement van Gibraltar werd vertegenwoordigd door het parlementslid Joseph Garcia.

Tijdens een deel van de vergadering waarbij alleen politici uit de EU aanwezig konden zijn, heeft de voorzitter van de coördinatiegroep EU-VK van het Europees Parlement – David McAllister (DE/EVP) – de CvdR-leden geïnformeerd over het standpunt van het Parlement ten aanzien van de voortgang van de onderhandelingen. Het CvdR benadrukte dat de nieuwe reserve voor aanpassing aan de brexit, een faciliteit van 5 miljard EUR voor de lidstaten en sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de brexit, zo snel mogelijk operationeel moet zijn.

De hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier , die een toespraak hield tijdens de openingsvergadering van de contactgroep op 22 september, zal tijdens de volgende plenaire zitting van het CvdR op 9 december wederom een toespraak houden.

Behalve Loïg Chesnais-Girard maken de volgende CvdR-leden deel uit van de contactgroep: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EVP), hoofd van de Nederlandse delegatie in het CvdR en burgemeester van Hof van Twente; Michael Murphy (IE/EVP), hoofd van de Ierse delegatie in het CvdR en lid van de graafschapsraad van Tipperary; Ximo Puig i Ferrer (ES/PSE), voorzitter van het bestuur van de regio Valencia; Aleksandra Dulkiewicz (PL/EVP), burgemeester van Gdańsk; Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), burgemeester van Lemvig; Pehr Granfalk (SE/EVP), burgemeester van Solna; Antje Grotheer (DE/PSE), vicevoorzitter van het stadsparlement van Bremen; Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), gedeputeerde van Flevoland; Maria Gomes (PT/PSE), burgemeester van Portimão; Karl Vanlouwe (BE/EA), lid van het Vlaams parlement; en Oldřich Vlasák (CZ/ECR), lid van de gemeenteraad van Hradec Králové. Henrike Müller (DE), lid van het stadsparlement van Bremen, is de waarnemer van de fractie De Groenen.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021