Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Green Deal Going Local: nieuwe oproep om goede praktijkvoorbeelden en klimaatverbintenissen te delen  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) lanceert een nieuwe oproep aan zijn leden en plaatsvervangers, jonge gekozen politici (YEP’s) en de leden van het CvdR-netwerk van lokale en regionale raadsleden om goede praktijkvoorbeelden te delen. Het doel is om koolstofarme en duurzame projecten te verzamelen en te stimuleren, alsook toezeggingen van lokale en regionale overheden uit de hele EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Heeft uw regio of stad een specifiek project om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen? Heeft uw regio of stad een doelstelling vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 of 2050 te verminderen? Dan is deze nieuwe oproep zeker iets voor u.

De COVID-19-pandemie en de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk de nauwe interactie tussen het milieu en de burgers is. Tegelijk blijven natuurrampen, milieurisico’s, de achteruitgang van ecosystemen en de opwarming van de aarde prangende kwesties. Klimaatactie is dus meer dan ooit nodig. Steden en regio’s zijn van cruciaal belang om de Europese Green Deal uit te voeren en de EU klimaatneutraal te maken.

Het CvdR wil maatregelen op regionaal en lokaal niveau in het kader van de Green Deal nog meer te stimuleren, en daarom lanceert het een nieuwe oproep aan al zijn leden en plaatsvervangers, YEP’s en leden van het Europees netwerk van lokale en regionale raadsleden om goede praktijkvoorbeelden en klimaatverbintenissen te delen. De projecten zullen worden toegevoegd aan een platform met goede praktijkvoorbeelden die illustreren hoe steden en regio’s bijdragen aan een groen herstel om de samenleving duurzamer, inclusiever en veerkrachtiger te maken.

Welke projecten komen in aanmerking?

Leden en plaatsvervangers, YEP’s en leden van het netwerk van lokale en regionale raadsleden worden uitgenodigd om hun recent voltooide of lopende projecten en initiatieven over de volgende thema’s te delen:

  • Aanpassing aan klimaatverandering
  • Beperking van de klimaatverandering
  • Circulaire economie
  • Energiekwesties, zoals energie-efficiëntie, energiearmoede of hernieuwbare energie
  • Schone mobiliteit
  • Nulverontreiniging
  • Herbebossing en stedelijke vergroening
  • Groene begroting

In de aanloop naar de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP27 van de UNFCCC), die in november 2022 zal plaatsvinden in Sharm-el-Sheikh (Egypte), worden de klimaatverbintenissen van lokale en regionale overheden samengevoegd in de vorm van een kaart. Die moet dienen als ondersteuning van de inspanningen van het CvdR om de rol van steden en regio’s op het gebied van mondiaal klimaatbeheer en de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs te versterken.

Wenst u uw groene projecten en klimaatverbintenissen te delen, vul dan deze korte enquête in.

De projecten en verbintenissen worden gepubliceerd in de interactieve kaart van het CvdR en verspreid onder de EU-instellingen, belanghebbenden en de pers.

Green Deal Going Local:hier vindt u het portaal van het CvdR over de Green Deal en informatie over de werkgroep die het hiervoor heeft opgericht.

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023