Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale leiders aan vicevoorzitter Šuica: wij willen de handen ineenslaan om de democratie in de EU te versterken en te moderniseren en bij te dragen aan het welslagen van de Conferentie over de toekomst van Europa  

De lokale en regionale leiders hebben opnieuw laten weten dat zij bereid zijn een netwerk van regionale en lokale EU-raadsleden op te zetten om de burgers via de meer dan een miljoen lokale en regionale leiders in heel Europa meer zeggenschap te geven.

De lokale en regionale leiders debatteerden vandaag met Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie. De leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) prezen de Commissie, die zich ervoor inzet dat de regio’s, steden en dorpen tijdens de Conferentie voldoende inspraak krijgen. Ook wezen zij er ten overvloede op dat het debat over de toekomst van Europa via de lokale en regionale overheden ook de burgers moet bereiken en dat moet worden ingespeeld op hun verwachtingen.

Tijdens zijn openingstoespraak zei Apostolos Tzitsikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de Griekse regio Centraal-Macedonië, het volgende: “Ik wil vicevoorzitter Šuica bedanken voor haar harde werk als covoorzitter van de Conferentie over de toekomst van Europa en voor haar steun aan alle regionale en lokale leiders van de EU. Dubravka Šuica bewijst keer op keer dat zij een van onze beste bondgenoten in Brussel is. De regionale en lokale afgevaardigden zullen alles op alles zetten om de Conferentie te doen slagen en Europa dichter bij de burgers te brengen.”

Dubravka Šuica , vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie, verklaarde: “ Zonder de betrokkenheid en toewijding van het Comité van de Regio’s zou het voor de Conferentie onmogelijk zijn om de burgers in alle uithoeken van Europa, van de berggebieden tot de eilanden, te bereiken. Het streven van het CvdR om “Europa dichter bij de burger te brengen” en de Europese democratie op alle bestuursniveaus – maar vooral vanuit de basis – te versterken, is van groot belang om de democratie klaar te stomen voor de toekomst”.

Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE) , eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en lid van het regionaal parlement van de Azoren, zei: “ De dialoog met de burgers is meer dan een proefballon en mag niet eindigen met de Conferentie over de toekomst van Europa. Deze dialoog geeft mensen de kans hun burgerschap op een verstandige en weldoordachte manier uit te oefenen – iets dat zij ook na de Conferentie moeten kunnen blijven doen. Karl-Heinz Lambertz, voormalig voorzitter van het Comité, lichtte het idee van een permanente gestructureerde dialoog met de burgers toe. Dit project, de rol van het Comité van de Regio’s en de mogelijkheid van verdragswijzigingen, zijn stuk voor stuk vragen waar we ons meteen na afloop van de conferentie over moeten buigen.”

De CvdR-delegatie neemt deel aan alle onderdelen van de plenaire vergadering van de Conferentie en moet:

  • schriftelijke bijdragen leveren met steun van de groep op hoog niveau inzake Europese democratie , een onafhankelijk adviesorgaan bestaande uit zeven wijze mannen en vrouwen, voorgezeten door de voormalige voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, met als taak de politieke en institutionele rol van het CvdR te ondersteunen door strategische politieke analyses te verstrekken die gericht zijn op lokale en regionale aspecten ;
  • dialogen en debatten organiseren in de kiesdistricten van haar leden en hierover verslag uitbrengen;
  • allianties smeden van gelijkgestemde afgevaardigden op de Conferentie om gezamenlijk aanbevelingen te doen die van belang zijn voor regio’s, steden en dorpen in de hele EU;
  • haar netwerken mobiliseren, zoals verenigingen van lokale en regionale overheden in de hele EU, het netwerk van voormalige CvdR-leden en het onlangs opgerichte netwerk van EU-gemeenteraadsleden om lokale en regionale politici aan te moedigen burgerdebatten te organiseren. De resultaten van deze raadplegingen zullen tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie worden bekendgemaakt.

Alle bijdragen van het CvdR aan de Conferentie zullen worden verwerkt in een verslag dat zal worden gepresenteerd tijdens de 9e Europese Top van regio’s en steden , die op 3 en 4 maart 2022 zal plaatsvinden in Marseille.

Achtergrond:

De Conferentie over de toekomst van Europa is op 9 mei 2021 van start gegaan. Deze raadpleging is voor de burgers een uitgelezen kans om aan te geven hoe de toekomstige Europese Unie er zou moeten uitzien. Het CvdR wordt in de raad van bestuur van de Conferentie vertegenwoordigd door de voorzitter van het CvdR, en in de plenaire vergadering van de conferentie door een 30-koppige delegatie . Bedoeling is dat deze vertegenwoordigers tijdens de plenaire vergaderingen van de conferentie het gesprek aangaan met de andere 420 afgevaardigden, om de rol van de lokale en regionale overheden in de democratische werking van de Europese Unie te versterken en de territoriale dimensie van het EU-beleid te bevorderen.

Hier vindt u een overzicht van de kwesties op de lijst van negen discussiethema’s van de Conferentie die voor de EU-regio’s en -steden van belang zijn.

Contactpersoon:

Ella Huber

Tel. +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023