Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Commissaris Johansson en voorzitter Lambertz over migratie: uitwisseling van goede praktijken op het gebied van integratie is hard nodig  
Nieuwe EU-commissaris kondigt ook noodhulpmaatregelen aan om Italië en Spanje te helpen met de integratie van nieuwkomers

Vandaag heeft de nieuwe EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, tijdens een conferentie steden en dorpen in de hele Europese Unie geprezen om hun werkzaamheden op het gebied van de integratie van vluchtelingen en migranten. De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Karl Heinz Lambertz, was blij met deze steun en zei dat migratie in Europa op een “rechtvaardiger, pragmatischer en meer inclusieve manier moet worden aangepakt, waarbij steden en regio's de nodige steun krijgen”.

Mevrouw Johansson sprak op haar tweede werkdag als EU-commissaris een publiek toe van ongeveer 400 lokale en regionale politici, die de conferentie “Go Local: steun voor regio’s, steden en plattelandsgebieden bij de integratie van migranten” bijwoonden. Deze conferentie, die door het Europees Comité van de Regio's en de Europese Commissie samen werd georganiseerd, had tot doel het aandeel van lokale en regionale sociale investeringen in de Europese aanpak van migratie te versterken. Het Europees Comité van de Regio's drong met name aan op steun voor steden en dorpen, die in de hele EU ongeveer een derde van de vluchtelingen en immigranten herbergen.

Commissaris Johansson: “Als Europees commissaris wil ik benadrukken dat een van onze langetermijndoelstellingen de opbouw van een hechte samenleving is, waarin elk lid zich gerespecteerd en veilig voelt. Daarom is een geslaagde integratie een van mijn prioriteiten. Voor integratie is een gemeenschap nodig en gemeenschappen worden van onderaf opgebouwd. Daarom is Go Local zo'n belangrijk initiatief en evenement.” Commissaris Johansson kondigde ook nieuwe noodhulpmaatregelen aan om Italië en Spanje te helpen met de integratie van nieuwkomers.

De Europese Commissie heeft gevraagd om een verdrievoudiging van het budget voor integratiewerkzaamheden – die tegenwoordig hoofdzakelijk uit het “Fonds voor asiel, migratie en integratie” worden gefinancierd – van 3,1 miljard euro in 2014-2020 tot 10,4 miljard euro. De EU is van plan om sociale integratie op lange termijn voortaan merendeels uit het toekomstige Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) te financieren.

De conferentie werd georganiseerd door het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio's (CvdR). De voorzitter van het CvdR, Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE) , heeft in april 2019 samen met de toenmalige EU-commissaris Dimitrios Avramopoulos het initiatief “Steden en regio's voor integratie” gelanceerd.

Voorzitter Lambertz: “We moeten een einde maken aan alle paniekzaaierij, korte metten maken met die verdeeldheid zaaiende, populistische retoriek en ons bij onze werkzaamheden laten leiden door pragmatisme, rechtvaardigheid en solidariteit. In de afgelopen tien jaar hebben steden en gemeenten in heel Europa vluchtelingen opgevangen en geholpen, en dat in een tijd van bezuinigingen. Het initiatief “Steden en regio's voor integratie” blijft groeien en laat zien dat dorpen, steden en regio's elke dag bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en aldus aan de totstandbrenging van inclusieve gemeenschappen. Het feit dat de commissaris hier vandaag aanwezig is, terwijl ze nog maar net in functie is, en met regio's en steden in gesprek wil gaan, toont aan dat Europa niet alleen luistert maar ook bereid is om lokaal in actie te komen.”

Andere sprekers waren Virginio Merola (IT/PSE), burgemeester van Bologna en lid van het Europees Comité van de Regio's, Annika Annerby Jansson , voorzitter van het regiobestuur van Skåne in Zweden, Rutger Groot Wassink , locoburgemeester van Amsterdam in Nederland, verantwoordelijk voor sociale zaken, democratisering en diversiteit, en Oriol Amorós , minister van Gelijkheid, Migratie en Burgerschap in de Catalaanse regering in Spanje.

De conferentie omvatte workshops op terreinen waarop de lokale en regionale overheden doorgaans bijzonder belangrijk werk verrichten – zoals huisvesting, gezondheid, onderwijs, jeugdwerk en sport – evenals gebieden waarop de Europese Commissie haar expertise aan steden en regio's aanbiedt – zoals databeheer, lokale strategieën en innovatieve financiële instrumenten.

De EU ondersteunt momenteel integratieprojecten via het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en Erasmus+.

Contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu