Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale en regionale leiders roepen de EU op om het herstel niet langer in gevaar te brengen  

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en de voorzitters van zes Europese territoriale verenigingen hebben op 4 december tijdens een online vergadering de uitdagingen voor de Europese Unie voor het jaar 2021 vanuit het oogpunt van lokale en regionale overheden besproken en een politieke verklaring afgelegd waarin zij hun prioriteiten toelichten. Zij benadrukten dat zij vastbesloten zijn mensen en gemeenschappen die te lijden hebben onder de zware sociale, gezondheids- en economische gevolgen van de pandemie te hulp te schieten en te zorgen voor hoogwaardige openbare diensten, duurzame lokale economieën en een leefbaar milieu.

De belangrijkste boodschappen uit de verklaring zijn:

Economisch herstel is alleen mogelijk als de lokale en regionale overheden een centrale rol spelen bij de opzet en uitvoering ervan.

Het meerjarig financieel kader (MFK) en het Europese instrument voor herstel (“Next Generation EU”) moeten onverwijld door de lidstaten worden goedgekeurd, zodat het herstel van start kan gaan.

Cohesie is onze fundamentele waarde en het moet het kompas voor het hele EU-beleid zijn , om ervoor te zorgen dat niemand en geen enkel gebied wordt uitgesloten.

Regio’s, steden en gemeenten moeten rechtstreeks toegang krijgen tot fondsen om lokale groene projecten uit te voeren en de doelstelling om tegen 2050 een koolstofneutraal EU tot stand te brengen, te ondersteunen.

De conferentie over de toekomst van Europa moet zo snel mogelijk van start gaan, met het bijdragen van lokale en regionale overheden die gericht zijn op beleidsterreinen met een grote territoriale impact.

Deze conferentie moet leiden tot een herziening van het EU-bestuur waardoor vooruitgang kan worden geboekt naar een driedimensionaal Europa waarin alle bestuursniveaus – Europees, nationaal, regionaal en lokaal – op voet van gelijkheid zouden samenwerken.

CvdR-voorzitter Apostolos Tzitzikostas zei: “ Wij roepen de lidstaten op om het volgende MFK en het “Next Generation EU”-plan snel goed te keuren, zodat regio’s en steden vlug toegang krijgen tot de broodnodige middelen om het Europese post-COVID-19-herstel lokaal aan te jagen. Dat Europese herstel kan alleen lukken met de hulp en steun van de lokale en regionale overheden. 300 regio’s en 90 000 gemeenten zijn de democratische fundamenten van de EU en haar vangnet. Zij helpen Europa dichter bij de burger te brengen. Laten we erkennen dat het tweedimensionale Europa zijn grenzen heeft bereikt. We hebben een driedimensionaal Europa nodig waarin alle bestuursniveaus – EU, nationaal, regionaal en lokaal – samenwerken voor de mensen.”

Magnus Berntsson , voorzitter van de Vergadering van de Regio’s van Europa (VRE), zei: “De lokale en regionale overheden hebben het voortouw genomen bij de aanpak van deze crisis.  Voor een veerkrachtig herstel in heel Europa moeten zij een sleutelrol spelen bij alle inspanningen om de economie te stimuleren en te zorgen voor een leefbare en gezonde toekomst – zowel in grote steden als in plattelandsgebieden.”

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van de Werkgemeenschap van Europese grensgebieden   (WVEG), zei: “De recente goedkeuring van de Europese Territoriale Agenda 2030 door de EU-lidstaten is een duidelijk teken dat de nationale regeringen zich bewust zijn van de rol van de lokale en regionale overheden en van de mogelijkheden die een sterkere deelname van deze overheden aan de Europese governance biedt. Een soortgelijke aanpak zou moeten worden gevolgd bij de conferentie over de toekomst van Europa en in de komende herstelperiode. Bovendien kunnen grens(overschrijdende)regio’s die decennialang als laboratoria van Europese integratie hebben gefungeerd, nu perfect dienstdoen als laboratoria voor het Europese herstel.”

Dario Nardella , voorzitter van Eurocities , zei: “Nationale veto’s tegen de EU-begroting zijn misplaatst – een vertraging van een maand kan al dramatische gevolgen hebben voor het vermogen van steden om van de pandemie te herstellen. We moeten ervoor zorgen dat de herstelinspanningen gericht zijn op mensen, voor een groen, rechtvaardig en digitaal herstel. Dit houdt onder meer in dat onze democratie moet worden versterkt en een krachtigere lokale invulling moet krijgen door de burgers te betrekken bij de conferentie over de toekomst van Europa.”

Cees Loggen, voorzitter van de Conferentie van perifere maritieme regio’s (CPMR), zei: “De regio’s leveren nu al een enorme bijdrage aan de verwezenlijking van de EU-doelstellingen op het gebied van klimaat en digitalisering. Sinds 2014 is op deze twee gebieden meer dan 80 miljard EUR aan ESIF-financiering uitgegeven. In het licht van de noodzakelijke focus op digitalisering en klimaat komt de regio’s daarom een belangrijke rol toe bij het vaststellen en uitvoeren van de herstelplannen van de EU”.

Christoph Schnaudigel, covoorzitter van de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR), zei: “ De conferentie over de toekomst van Europa is hét moment voor de EU om te laten zien dat zij in staat is burgers te helpen hun aspiraties te verwezenlijken en de omstandigheden waarin zij leven en werken te verbeteren. Europese verenigingen van lokale en regionale overheden moeten tijdens deze conferentie een stem in het kapittel hebben om uiting te geven aan de behoeften van onze regio’s. Voor lokale overheden, die het dichtst bij de burgers staan, is het van cruciaal belang om gehoord te worden en hun belangen in het debat in te brengen.

Gustavo Matos , voorzitter van de Conferentie van Europese regionale wetgevende parlementen (CALRE), zei: “Een probleem dat een EU-regio treft, moet worden gezien als een zaak voor heel Europa en worden aangepakt met een gevoel van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, op alle bestuursniveaus: Europees, nationaal en regionaal. Regionale diensten staan als eerste klaar om in te grijpen bij elke noodsituatie; regio’s moeten daarom ook een centrale rol spelen bij de vaststelling en uitvoering van herstelmaatregelen.”

Deze verklaring is een bijdrage aan het Europees werkprogramma voor 2021. Op 10 december zal tijdens de zitting van het CvdR een resolutie over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 in stemming worden gebracht en een debat met Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, plaatsvinden.

Het CvdR en de verenigingen die de belangen van de lokale en regionale overheden behartigen, blijven ook samenwerken om de Europese besluitvorming te beïnvloeden via het Fit4Future-platform en het RegHubs 2.0-netwerk .

Contactpersonen:

CvdR: Marie-Pierre Jouglain

Mobiel: +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CPMR: Ana Canomanuel

Mobiel: +32 (0) 470 11 51 91

ana.canomanuel@crpm.org

CEMR: Georgina Mombo

Mobiel: + 32 (0) 489471630

georgina.mombo@ccre-cemr.org

VRE: Justin Sammon

Mobiel: +353 (0)87 761 82 75

j.sammon@aer.eu

Eurocities: Alex Godson
Mobiel: +32 (0) 495 298 594

alex.godson@eurocities.eu  

CALRE: Xiomara Hernández

Mobiel: +34 620472340

xhernandez@parcan.es

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021