Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Alliantie van automobielregio’s dringt aan op EU-steunprogramma voor rechtvaardige en succesvolle transitie van sector met 7,5 miljoen banen  

De leden van de Alliantie kwamen samen in Leipzig en legden daar hun voorstellen op tafel om de Europese autosector in stand te houden.

De automobielregio’s van Europa vragen de EU om een nieuw steunmechanisme met specifieke middelen, om een passende territoriale effectbeoordeling van de nieuwe verordeningen en om maatregelen voor de om- en bijscholing van arbeiders, zodat verbrandingsmotoren met succes kunnen worden uitgefaseerd en de sector kan worden gedigitaliseerd. Tijdens de eerste politieke vergadering van deAlliantie van automobielregio’s op 17 november in Leipzig keurden de leden een strategie voor de korte en middellange termijn goed en spraken ze met EU-commissaris Schmit over steun voor regio’s met een belangrijke auto-industrie.

De autofabrikanten en toeleveringsbedrijven maken een grote omwenteling door: de wegvervoerssector moet een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Europese klimaatdoelstellingen uit het “Fit for 55”-pakket, en dat heeft natuurlijk gevolgen voor alle automobielregio’s in Europa. De autosector is goed voor 7,5 miljoen banen (meer dan 6 % van de totale werkgelegenheid in Europa), zowel voor de productie van auto’s als aanverwante diensten. De branche zal echter een enorme impact ondervinden van de groene en digitale transitie. De overgang naar emissievrije en digitale voertuigen zal grote gevolgen hebben voor de autosector en de bijbehorende sociaal-economische structuren in de regio’s.

Van de 29 leden van de Alliantie waren er 20 vertegenwoordigd in Leipzig. Daar brachten ze de bezorgdheden van de autosector in hun respectieve regio’s over. Gezien het toekomstige verbod op verbrandingsmotoren om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen en andere daarmee verband houdende veranderingen in de auto-industrie pleit de Alliantie eensgezind voor de oprichting van een Europees mechanisme ter ondersteuning van een rechtvaardige transitie in regio’s met autofabrikanten en toeleveringsbedrijven, teneinde de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid tot een minimum te beperken en de Europese auto-industrie beter in staat te stellen en meer mogelijkheden te bieden om zichzelf in technologisch opzicht weer op de kaart te zetten en wereldwijd concurrerend te blijven op het gebied van onderzoek en innovatie.

Michael Kretschmer, minister-president van Saksen, opende de vergadering met de woorden: “De auto-industrie heeft niet alleen haar wieg in Saksen, maar is ook een sleuteltechnologie voor Duitsland. Dankzij onze uitmuntende expertise en innovatiegeest ontpopt de deelstaat Saksen zich tot een centrum voor elektromobiliteit. De structurele veranderingen en de klimaatdoelstellingen zullen ook in Saksen en de Saksische auto-industrie te voelen zijn. Ik ben de Alliantie van automobielregio’s dus dankbaar dat ze deze gedachtewisseling mogelijk heeft gemaakt, zodat we de transitie samen met succes vorm kunnen geven.

De Alliantie zal in het kader van haar toekomstige werkzaamheden met name de regionale gevolgen van de transformatie van de auto- en toeleveringsindustrie evalueren, ondersteuning bieden om regionale arbeiders om- en bij te scholen, en alternatieve brandstoffen ontwikkelen. Op basis van haar 10-puntenverklaring, die tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) in juni 2022 werd goedgekeurd, belooft de Alliantie de broeikasgasemissies van het wegvervoer drastisch te verminderen en vraagt ze dat de economische en sociale cohesie in het kader van een rechtvaardige transitie in elke Europese automobielregio wordt gewaarborgd. Daartoe moeten er begrotings- en beleidsondersteunende maatregelen komen, alsook een gezamenlijke transitieplanning op regionaal niveau.

Om aan deze cruciale wensen te voldoen, moeten territoriale effectbeoordelingen worden uitgevoerd waarmee de gezamenlijke uitdagingen en kansen voor regio’s, OEM’s (fabrikanten van originele apparatuur) en met name kleine en middelgrote ondernemingen in de toeleveringsketen van de autosector worden onderzocht. Ook moet de om- en bijscholing van regionale arbeiders worden ondersteund en moeten de vraag en het aanbod van relevante vaardigheden worden gemonitord.

María Chivite, minister-president van Navarra zei: "Om een rechtvaardige transformatie door te voeren, leggen we de nadruk op opleiding in Navarra. Daarnaast gaan we met een actief werkgelegenheidsbeleid de uitdaging van herkwalificatie aan. Omdat we om werkgelegenheid geven. Maar we zijn ook bezorgd over het aanpassen van profielen zodat digitalisering geen sociale en arbeidskloof die banenverlies en ongelijkheid met zich meebrengt. Europese Next Generation-fondsen zijn een kans, zoals we die begrijpen, moeten een verbintenis zijn voor de komende jaren met specifieke financiering om de transformatie van de auto-industrie aan te pakken."

Daarnaast vraagt de Alliantie de EU om een robuust onderzoekskader voor de industriële transformatie en innovatie in de Europese auto-industrie te ontwikkelen, om meer flexibiliteit te bieden in de richtsnoeren inzake staatssteun zodat automobielregio’s deze transformatie in goede banen kunnen leiden, en om regio’s te steunen bij de bouw van publiek toegankelijke tank- en laadstations. Daardoor zal het gebruik van emissievrije voertuigen gestimuleerd worden en zullen de beschikbare publieke en particuliere investeringsfondsen toegespitst worden op de verschillende technologische oplossingen (bijv. elektrificatie, waterstoftechnologieën en synthetische brandstoffen) om het concurrentievermogen en de innovatie van de Europese auto-industrie te waarborgen.

Achtergrond

De Alliantie van automobielregio’s is een politiek netwerk van regio’s met een belangrijke auto- en toeleveringsindustrie die getroffen zal worden door de transitie naar emissievrij wegvervoer. Ze werd opgericht door het CvdR tijdens zijn zitting in juni 2022 om voor een rechtvaardige transitie in de auto- en toeleveringsindustrie te zorgen. De Alliantie biedt een forum voor alle regio’s die getroffen worden door de transformatie van de autosector. Momenteel telt ze 29 leden.

De doelstelling van de Europese Unie om de emissies in de EU tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen, omvat de verordening van de Commissie om de CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te verlagen. Een recent voorstel van het Europees Parlement om vanaf 2035 auto’s met verbrandingsmotoren in de EU te verbieden (goedgekeurd op 8 juni 2022), zal nog meer veranderingen teweegbrengen in de Europese auto- en toeleveringsindustrie. Het doel van de Alliantie van automobielregio’s is dan ook ervoor te zorgen dat de transformatie van de automobielsector eerlijk en succesvol verloopt, waarbij geen enkele regio wordt uitgesloten en de klimaatdoelstellingen van de EU ten volle worden ondersteund.

Contactpersoon:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023