Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De Vlaamse innovatievriendelijke regelgeving is een goed voorbeeld of hoe Europa kmo's kan ondersteunen  

Het Comité van de Regio's dringt er bij de EU op aan buitensporige administratieve lasten voor het mkb/kmo’s te verminderen als middel om groei en banen in Europa te stimuleren.

Slimme regelgeving voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s/mkb) is het doel van een ontwerpadvies dat tijdens de vergadering van de commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is goedgekeurd. Waar het mkb het meest behoefte aan heeft, zijn eenvoudige, duidelijke en samenhangende regels, aldus rapporteur Christian Buchmann (AT/EVP).

Kmo’s vormen de ruggengraat van de Europese economie, creëren twee van de drie banen en zijn goed voor ruim de helft van de Europese economische productie. Een kmo-vriendelijk regelgevingskader is een absolute voorwaarde voor de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en daarmee ook voor de verwezenlijking van innovatie, economische groei en banen.

“Zware administratieve lasten, onsamenhangende eisen en overlappende of tegenstrijdige regels — vaak aangeduid als administratieve rompslomp, kosten het mkb in vergelijking met grotere ondernemingen veel meer. Ook de naleving van belastingregels, rapportageverplichtingen en informatieverstrekking, milieubescherming of andere gebieden raken het mkb onevenredig. Een probleem dat in een geglobaliseerde wereld nog nijpender wordt. Slimme regelgeving betekent anderzijds niet per se minder regelgeving, maar duidelijkere en eenvoudigere regels die het kmo’s gemakkelijker maken", zegt Christian Buchmann (AT/EVP), voorzitter van de commissie ECON en minister van Economie van de regio Stiermarken.

In zijn ontwerpadvies pleit Buchmann voor "Denk eerst klein" in al het EU-beleid en in de gehele besluitvorming, wat betekent dat bij het opstellen van wetgeving rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de kleinste ondernemingen. Specifieke prioriteit en actie verdient de toegang van het mkb tot overheidsopdrachten, btw en belastingregels, de interne markt, financiën en steun uit de Europese structuur- en investeringsfondsen. Er dient ook een beter evenwicht te worden gevonden tussen de behoeften van kmo’s en arbeids-, consumenten- en milieubescherming.

“Goede praktijken in steden en regio’s kunnen we in heel Europa vinden. Parijs heeft de toegang voor kmo’s tot openbare markten fors verruimd en de betalingsachterstanden verminderd, het „Iniciativa Lisboa” zorgt ervoor dat men binnen 36 minuten een bedrijf kan oprichten, Vlaanderen zorgde voor innovatievriendelijke regelgeving die ruimte biedt voor experimenten en de Schotse Regulatory Review Group levert mkb-vriendelijke alternatieven voor wettelijke regels. Inspiratie en ervaring uit deze en andere voorbeelden kunnen als uitgangspunt dienen voor betere resultaten door middel van nieuwe en innovatieve benaderingen en moeten hun weg vinden in het Europese systeem", zegt Christian Buchmann.

De leden van de commissie-ECON benadrukken daarom dat lokale en regionale overheden aanwezig moeten zijn in initiatieven van de Europese Unie, zoals de programma’s van de Small Business Act (SBA), het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven (IIA), de raden voor effectbeoordelingen (IA’ s) van de Europese Commissie en het platform van het Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT).

De CvdR-leden zullen tijdens de plenaire zitting van 11-12 mei 2017 over het definitieve advies stemmen.

Achtergrond: Het concept slimme regelgeving behelst de uitwerking van EU-beleid en Europese wetgeving die de bedrijven, burgers en overheidsinstanties op de meest doeltreffende wijze zo veel mogelijk voordelen opleveren. Via deze manier van werken wordt ervoor gezorgd dat politieke beslissingen worden voorbereid op een open, transparante wijze, op basis van de beste beschikbare gegevens en ondersteund door een zo breed mogelijke betrokkenheid van belanghebbenden. Tot de instrumenten behoren effectbeoordeling, vereenvoudiging, vermindering van de administratieve rompslomp en de volledige en correcte uitvoering van de bestaande wetgeving.

Contact: Carmen Schmidle Tel. +32 (0)2 282 2366 carmen.schmidle@cor.europa.eu

 
Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MAKE_SMES_LIFE_EASIER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MAKE_SMES_LIFE_EASIER.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MAKE_SMES_LIFE_EASIER.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MAKE_SMES_LIFE_EASIER.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MAKE_SMES_LIFE_EASIER.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023