Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Betere EU-wetgeving: CvdR lanceert RegHub 2.0 om te monitoren hoe EU-beleid in de praktijk zijn beslag krijgt  

In de nasleep van de COVID-19-crisis verwachten de burgers dat de EU doeltreffend optreedt: het RegHub 2.0-project van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) helpt de resultaten van de EU te beoordelen via een vernieuwd netwerk met 46 leden, 10 waarnemers en één geassocieerd orgaan.

Het CvdR heeft vandaag een nieuwe generatie regionale hubs gelanceerd om de toepassing van EU-wetgeving in de praktijk te monitoren en de stem van honderden regionale en lokale belanghebbenden te laten weerklinken bij de evaluatie van het EU-beleid. De nieuwe hubs tellen 46 leden, 10 waarnemers en één geassocieerd orgaan en zijn opgericht als subgroep van het Fit for Future (F4F)-platform van de Europese Commissie. De lancering, waaraan werd deelgenomen door de vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič , volgt op een proeffase waarin de doeltreffendheid van de regionale hubs bij het monitoren van de uitvoering van EU-wetgeving op vijf beleidsterreinen is aangetoond en de bevindingen via het CvdR aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn overgemaakt.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het CvdR, zei Ik ben verheugd over deze nieuwe generatie regionale hubs. De contactpunten van RegHub zijn uitzonderlijk efficiënt gebleken bij het overbruggen van de “raadplegingskloof” tussen “Brussel” en onze regio’s. Zij krijgen directe feedback van diegenen die dagelijks de impact van EU-beleid op het leven van de burgers ervaren en kunnen de Europese Commissie waardevolle informatie en input bieden over de wijze waarop de doeltreffendheid van dat beleid kan worden vergroot. Dankzij onze contactpunten zal de Commissie bijvoorbeeld haar evaluatie van de richtlijnen inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg kunnen verrijken door te leren van de ervaring van regionaal ziekenhuispersoneel van Oost-Slovenië tot Alentejo.”

Vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses van de Europese Commissie Maroš Šefčovič opende het lanceringsevenement: “Ik ben zeer te spreken over de opname van RegHub 2.0 in het nieuwe Fit for Future-platform, dat is bedoeld om EU-wetgeving te vereenvoudigen en te moderniseren en de administratieve rompslomp te verminderen. De regionale en lokale overheden komt hier een belangrijke rol toe vanwege hun unieke perspectief: dat van degenen die het effect van EU-wetgeving het meest direct ondervinden. Hun inbreng met betrekking tot kwesties inzake de planning en vergunning van infrastructuur van de 21e eeuw zal van bijzonder belang zijn. Aangezien we de Europese economie willen heropstarten door te investeren in groene, digitale maar ook medische infrastructuur, kan dit een reële impact hebben in het veld.”

Michael Murphy (IE/EVP) , lid van de graafschapsraad van Tipperary en voorzitter van de CvdR-commissie Economisch Beleid (ECON), zei: “Het RegHub”-netwerk wordt sinds de oprichting ervan twee jaar geleden beheerd door de ECON-commissie, die ik voorzit. Ik ben zeer tevreden over wat tot dusver al met het project is bereikt en het doet mij deugd dat we met RegHub 2.0 nu een nieuwe fase ingaan. De discussies van vandaag tonen duidelijk aan dat betere regelgeving en empirisch onderbouwde beleidsvorming niet zomaar modetermen uit de “Brusselse bubbel” mogen zijn. Deze begrippen moeten centraal staan bij het formuleren van Europese voorschriften, rekening houdend met de ervaringen van onze steden en regio’s. Ik ben blij dat ik aan dit project kan bijdragen en kijk ernaar uit dit doel de komende maanden te helpen verwezenlijken.”

Mark Speich (DE/EVP) , staatssecretaris voor Federale, Europese en Internationale Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (een van de deelnemende regio’s aan het RegHub 2.0-netwerk) en voorzitter van de CvdR-commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden ( CIVEX ) zei: “De raadplegingen in het kader van het RegHub-netwerk bieden burgers, ondernemingen (met name kleine en middelgrote) en overheidsdiensten de kans om hun ervaringen met de toepassing van EU-wetgeving naar voren te brengen. Dit betekent ook dat het netwerk burgers en economische actoren een sterkere stem geeft op EU-niveau. Het RegHub-netwerk krijgt nu formele erkenning als onderdeel van het Fit for Future-platform van de Europese Commissie. Bijgevolg zullen niet alleen het RegHub-netwerk, maar alle burgers en economische actoren meer directe invloed en impact hebben op de Europese wetgeving. Tegelijkertijd zullen de RegHub-raadplegingen de empirische onderbouwing van de adviezen van het platform versterken en uitbreiden.”

Het werkprogramma van RegHub 2.0 en de bijbehorende expertisegebieden zullen worden vastgesteld na de voltallige vergadering van het F4F-platform, die op 4 maart zal worden gehouden en waar de te onderzoeken EU-beleidsgebieden zullen worden bepaald.

Achtergrond:

Over het Netwerk van regionale hubs” (RegHub) : ongeveer twee derde van de EU-wetgeving wordt uitgevoerd op lokaal en regionaal niveau, waardoor lokale en regionale overheden bij uitstek beschikken over waardevolle ervaring met de toepassing van EU-wetgeving, in nauw contact met lokale bedrijven, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en burgers. Met zijn adviezen geeft het CvdR formeel het standpunt van de lokale en regionale overheden ten aanzien van de wetgevingsvoorstellen van de EU weer. Desalniettemin is het noodzakelijk om de kennis van de lokale en regionale overheden in een vroeger stadium van het EU-wetgevingsproces te benutten en hun ervaringen met de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving te baat te nemen. RegHub komt aan deze behoefte tegemoet door dergelijke technische praktijkkennis te verzamelen en door te geven aan de Europese Commissie en de medewetgevers, door wie ze kan worden gebruikt voor hun evaluaties en geschiktheidscontroles. Als institutionele spreekbuis van de Europese regio’s en steden in de EU is het CvdR bij uitstek geschikt om de bijdragen van alle lokale en regionale overheden bijeen te brengen. Daarom heeft het CvdR in 2019 een proefproject opgezet dat bestaat uit een regionaal netwerk ter beoordeling van de uitvoering van EU-beleid. Het initiatief was een van de aanbevelingen van de taskforce Subsidiariteit , die in de eerste helft van 2018 door de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie werd opgericht. Het netwerk bestaat uit specifieke “contactpunten”, regionale en lokale overheidsmedewerkers die technische feedback van stakeholders verzamelen over hun ervaringen met de uitvoering van bestaand EU-beleid in de praktijk. Het netwerk voegt aldus aan de EU-beleidsvorming het lokale en regionale perspectief toe en vergroot de empirische onderbouwing ervan.

Over het “Fit for Future (F4F)-platform” : de Europese Commissie zal rekening houden met de adviezen van het platform om ervoor te zorgen dat de EU-regels burgers en bedrijven, vooral de kleine en middelgrote, helpen en niet hinderen. De werkzaamheden van het platform zullen worden toegespitst op onderwerpen die in een jaarlijks werkprogramma zijn opgenomen. Voor elk onderwerp zal het platform bij een scala aan publieke en particuliere belanghebbenden gegevens verzamelen over de mogelijkheden om specifieke EU-wetgeving te vereenvoudigen en onnodige kosten te besparen zonder de verwezenlijking van de doelstellingen ervan in het gedrang te brengen. Het platform zal vervolgens adviezen uitbrengen waarin rekening wordt gehouden met de mogelijkheden op het gebied van digitalisering en met de wetgevingsdichtheid. Deze inspanningen maken deel uit van de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Het CvdR is met drie van zijn zes commissievoorzitters vertegenwoordigd in de overheidsgroep van het platform, samen met 27 regeringsvertegenwoordigers uit de EU-lidstaten.

Contactpersoon:

Marie-Pierre Jouglain

Mobiel: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023