Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Voorzitters Juncker en Tajani debatteren met lokale leiders over toekomst van Europa  
CvdR-voorzitter Lambertz houdt toespraak over de “Staat van de Europese Unie: het standpunt van de regio's en steden”

Op 8 oktober wordt in Brussel de Europese week van regio’s en steden geopend met een debat over “De toekomst van Europa is samenhang” , onder leiding van de voorzitter van het Comité van de Regio's (CvdR), Karl-Heinz Lambertz, de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, EU-Commissaris Corinna Creţu en de ondervoorzitter van het Europees Parlement, Pavel Telicka. De volgende dag zal voorzitter Lambertz, in aanwezigheid van de voorzitter van het Europees Parlement, zijn visie op de toekomst van Europa uiteenzetten tijdens zijn jaarlijkse toespraak over de “Staat van de Europese Unie: het standpunt van de regio's en steden” . Tijdens de zitting zal het CvdR ook adviezen over de EU-begroting en over onderwerpen als migratie, onderzoek, klimaatactie en kunststoffen voor eenmalig gebruik goedkeuren.

8-11 oktober: 16e Europese Week van regio’s en steden (#EURegionsWeek)

Onder het motto "Voor een sterk EU-cohesiebeleid na 2020" zullen tijdens de #EURegionsWeek meer dan 6 000 deskundigen en vakmensen op het gebied van het regionaal beleid van de EU in Brussel bijeenkomen. Op de openingszitting op maandag 8 oktober om 14.30 uur zal CvdR-voorzitter Lambertz gezelschap krijgen van Commissievoorzitter Juncker , EU-commissaris Creţu en EP-vicevoorzitter Telicka . Gedurende deze hele week zal tijdens workshops en discussies de noodzaak van een sterk cohesiebeleid na 2020 worden onderzocht.

Zie het speciale mediaprogramma ; de openingszitting zal via webstreaming live online te volgen zijn op de website van het CvdR .

#CohesionAlliance - evenementen

De #CohesionAlliance , de coalitie van degenen die van mening zijn dat het cohesiebeleid een pijler van de toekomst van de EU moet blijven, zal de eerste resultaten en lopende onderhandelingen bespreken in een reeks #EuRegionsWeek- evenementen die gewijd zijn aan de toekomst van het cohesiebeleid en in zogenaamde " agora talks " waarbij telkens partnerorganisaties en deskundigen betrokken zijn.

Zie voor meer informatie: www.cohesionalliance.eu

9 oktober, 15 uur: Stand van zaken in de Unie: het standpunt van de regio's en steden

Voorzitter Lambertz zal de zitting van het CvdR openen met zijn “State of the Union”-toespraak, waarin hij zich zal toespitsen op de meest dringende problemen waarmee steden en regio's in de Europese Unie vandaag worden geconfronteerd, zoals: de volgende langetermijnbegroting van de EU (het advies van het CvdR zal op dezelfde dag worden goedgekeurd), de toekomst van het regionaal beleid van de EU, de integratie, duurzame ontwikkeling en de democratie in de EU, met name de betrokkenheid van regio’s en steden bij de EU-besluitvorming en initiatieven op lokaal niveau om de burgers weer met Europa te verbinden.

Vervolgens zal er op de eerste dag van de oktoberzitting van het CvdR een debat plaatsvinden tussen CvdR-leden en EP-voorzitter Tajani . Het debat zal worden gevolgd door de goedkeuring van het verslag van het CvdR over "Nadenken over Europa: de inbreng van regionale en lokale overheden bij het herstellen van het vertrouwen in de Europese Unie" , zoals gevraagd door de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk . Het verslag vormt de bekroning van een tweejarig engagement van meer dan 40 000 burgers en 110 lokale en regionale overheden.

De toespraak van voorzitter Lambertz & het debat met voorzitter Tajani zullen live via webstreaming te volgen zijn: www.cor.europa.eu/sotreg.go

9-10 oktober: Ook op de agenda van de #CoRplenary

De toekomstige EU-begroting 2021-2027

De begroting en prioriteiten van de EU voor het komende decennium zullen worden besproken in een debat over het standpunt van het CvdR over het Pakket meerjarig financieel kader 2021-2027 onder leiding van rapporteur Nikola Dobroslavić (HR/EVP). De vergadering zal ook de volgende voorstellen voor de EU-begroting nader bestuderen:

Horizon Europa: het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie , rapporteur Christophe Clergeau (FR/PSE)

Connecting Europe Facility , rapporteur Isabelle Boudineau (FR/PSE)

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) , rapporteur Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE)

Rechten en waarden , rapporteur François Decoster (FR/ALDE)

Fonds voor asiel en migratie , rapporteur Peter Bossman (SI/PSE)

De toekomst van het LIFE-programma (voor het milieu en klimaatactie) , rapporteur Marco Dus (IT/PSE)

Andere adviezen die zullen worden goedgekeurd tijdens de #CoRplenary:

Een Europese Arbeidsautoriteit , rapporteur Doris Kampus (AT/PSE)

Bijdrage van de lokale en regionale overheden van de EU aan de 14 e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD COP 14) , rapporteur Roby Biwer (LU/PSE)

Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie , rapporteur André van de Nadort (NL/PSE)

Voorstel voor een richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik , rapporteur Sirpa Hertell (FI/EVP)

Integratie van sport in de EU-agenda voor de periode na 2020, rapporteur Roberto Pella (IT/EVP)

Schone havens, schone zeeën – Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval , rapporteur Spyros Spyridon (EL/EVP)

Pakket eerlijke belastingheffing , rapporteur Paul Lindquist (SE/EVP)

Actieplan voor digitaal onderwijs , rapporteur Domenico Gambacorta (IT/EVP)

Bouwen aan een sterker Europa: de rol van het beleid inzake jongeren, onderwijs en cultuur , rapporteur Gillian Ford (UK/EA)

Risicobeoordeling in de voedselketen , rapporteur Miloslav Repaský (SK/EA)

Een "new deal" voor consumenten , rapporteur Samuel Azzopardi (MT/EVP)

Praktische informatie :

#EURegionsWeek openingszitting ;

Waar: Conferentiecentrum Square, Kunstberg - 1000 Brussel

Wanneer: maandag 8 oktober, 14.30 uur

Live webstreaming op de website van het CvdR

Mediaprogramma van de Europese Week van steden en regio’s

#SOTREG & #CoRplenary zitting:

Waar: Karel de Grotegebouw (Europese Commissie), Wetstraat, Brussel

Wanneer: dinsdag 9 oktober, 15-19 uur; woensdag 10 oktober, 9-13 uur

Agenda & documenten van de zitting

De zitting zal via live webstreaming op de website van het CvdR te volgen zijn

Mediaprogramma van de zitting

Contact: PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023