Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Gezamenlijke persverklaring van de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, en de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Apostolos Tzitzikostas  

Op dinsdag 3 maart ontving de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, de pas gekozen voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Apostolos Tzitzikostas, in de staatskanselarij in Düsseldorf. Ze bespraken de uitdagingen waar Europa momenteel voor staat, waaronder de ernstige situatie aan de grens tussen Griekenland en Turkije en de uitbraak van het coronavirus.

Minister-president Laschet : " Ik ben blij dat ik kennisgemaakt heb met de heer Tzitzikostas en ik kijk ernaar uit om de komende jaren met hem samen te werken. Het Europees Comité van de Regio’s fungeert als belangrijkste spreekbuis van de regio’s in Europa. Ik ben ervan overtuigd dat de heer Tzitzikostas de stem van de regio's luid en duidelijk zal laten horen in de hele Europese Unie. We hebben een sterker Europa nodig en we moeten samen aan de slag om de huidige problemen aan te pakken.

Voorzitter Tzitzikostas : “ Vandaag had ik de eer en het genoegen om minister-president Laschet te ontmoeten. Hij is een betrouwbare Duitse leider met vooruitziende blik en een toegewijde Europeaan. Wat hij in de regio Noordrijn-Westfalen heeft bereikt, is voor ons allen een voorbeeld van hoe Europese regio’s gemeenschappelijke uitdagingen in het belang van de bevolking kunnen aanpakken. De EU moet dringend actie ondernemen om migratie op pragmatische wijze aan te pakken. Het is geen nationale kwestie, maar een zaak van de EU, die alle Europese burgers aangaat.

De minister-president en de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s zijn vastbesloten om de verschillen en de toenemende polarisatie in de Europese Unie uit de weg te ruimen. “ Daarvoor hebben we een gemeenschappelijke Europese visie nodig die de samenwerking tussen lidstaten, regio's, steden en dorpen versterkt. De Europese Unie heeft een nieuwe impuls nodig om de ingrijpende veranderingen aan te pakken die de digitalisering, de demografische ontwikkelingen en de noodzakelijke bestrijding van de klimaatverandering met zich meebrengen voor onze burgers ”, aldus Armin Laschet .

Een essentiële voorwaarde voor een dergelijke nieuwe impuls is dat er snel een ambitieus akkoord wordt bereikt over de toekomstige EU-begroting (het zgn. meerjarig financieel kader), dat gebaseerd is op een evenwichtige verdeling tussen degenen die het meest profiteren van onze gemeenschappelijke markt en degenen die nog een inhaalslag moeten maken.

De minister-president en de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s hebben het ook gehad over de recente voorstellen van de Europese Commissie voor een Green Deal en kunstmatige intelligentie. Ze juichten deze inspanningen toe en benadrukten dat deze moeten worden aangevuld met gezamenlijke inspanningen op nationaal en op lokaal en regionaal niveau. Het komende Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU in de tweede helft van 2020 heeft alles in zich om de huidige uitdagingen aan te gaan en de Europese Unie bijeen te brengen.

Armin Laschet en Apostolos Tzitzikostas onderstreepten met name dat vooral de regio’s die bovengemiddeld worden getroffen door het besluit van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten worden geholpen. “ Vooral steenkoolregio’s in transitie, zoals Rheinisches Revier, hebben Europese steun nodig om hun infrastructuur te ontwikkelen, hun innovatiecapaciteit te versterken en te investeren in opleiding en omscholing. We zijn dan ook ingenomen met het voorstel voor een nieuw EU-fonds voor een rechtvaardige transitie, dat deze regio’s ondersteuning biedt”, aldus Apostolos Tzitzikostas .

De externe vergadering van het bureau van het Europees Comité van de Regio's, die op 11 september in het parlement van Noordrijn-Westfalen wordt gehouden, biedt de gelegenheid om gezamenlijk de toekomst van Europa te bespreken, oplossingen aan te dragen voor een betere feedback over EU-regelgeving en Europa dichter bij de burgers te brengen.

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023