Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Internationale Vrouwendag 2019 : Verklaring van de voorzitter en de eerste vicevoorzitter  

Gendergelijkheid behoort tot de kernwaarden van de Europese Unie en is van vitaal belang voor sociale rechtvaardigheid, een gezonde democratie en een gezonde economie. Het is tijd voor echte gendergelijkheid op alle bestuursniveaus.

In de loop der jaren zijn er belangrijke stappen gezet om de positie van vrouwen te versterken en de bestaande sociale en economische onevenwichtigheden weg te werken. Ondanks deze inspanningen hebben we nog een lange weg te gaan voordat we kunnen beweren dat er in Europa sprake is van gendergelijkheid.

Tachtig dagen voor de Europese verkiezingen, die in sommige lidstaten samenvallen met lokale en regionale verkiezingen, spoort het Europees Comité van de Regio's meer vrouwen aan zich kandidaat te stellen. We hebben meer vrouwelijke politici nodig in politieke vergaderingen op lokaal, regionaal en Europees niveau.

Op Internationale Vrouwendag roepen wij als voorzitter en eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio's op tot gendergelijkheid in de politiek, waartoe ook onze eigen instelling behoort.

In 2019 zijn er onder de voorzitters van onze zes commissies evenveel vrouwen als mannen, maar vrouwen vormen in onze vergadering nog steeds een minderheid. Er moet dus verder aan de weg worden getimmerd. Vooruitlopend op de komende benoeming van de leden van ons Comité in januari 2020 roepen wij de voordrachtsorganen van alle EU-lidstaten op om de onevenwichtigheid aan te pakken en de vertegenwoordiging van vrouwen in ons Comité te vergroten.

Als we willen dat de politiek echt democratisch is, moeten we kansen creëren, barrières slechten en meer vrouwen in staat stellen de politiek in te gaan. Onze representatieve democratie is niet representatief als op alle bestuursniveaus en in de meeste politieke posities vrouwen in de minderheid zijn. Minder dan 30 % van de regionale parlementariërs en minder dan één op de zeven burgemeesters is vrouw.

Het is dus tijd voor radicale veranderingen. Het is tijd dat de Europese politiek en democratie onze waarden en samenleving ten volle weerspiegelen. Het is tijd voor echte gendergelijkheid op alle politieke niveaus.