Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het CvdR en de Europese Commissie starten een partnerschap om lokale overheden te helpen bij de integratie van migranten en de uitvoering van het nieuwe migratie- en asielpact.  

Voorzitter Tzitzikostas en Eurocommissaris Johansson kondigen akkoord aan tijdens de

CvdR-zitting

De Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio's bundelen hun krachten om een nieuw partnerschap uit te werken om meer steun te verlenen aan het werk van steden en regio's van de EU op het gebied van integratie. Het partnerschap werd bekendgemaakt door de voorzitter van het Comité van de Regio’s (CvdR), Apostolos Tzitzikostas, en de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, tijdens de CvdR-zitting van vandaag.

Het nieuwe integratiepartnerschap zal de steden en regio's in de EU op drie hoofdlijnen ondersteunen:

de opbouw van een open en regelmatige dialoog over integratie tussen EU-instellingen en lokale en regionale overheden;

capaciteitsopbouw en bevordering van de uitwisseling van ervaringen voor lokale en regionale overheden;

verbetering van bewijs en gegevens over integratie op lokaal niveau.

Het partnerschap zal voortbouwen op de bestaande samenwerking tussen de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio's in het kader van het initiatief Steden en regio’s voor integratie , dat in 2019 door het Europees Comité van de Regio's is gestart om een politiek platform te bieden waar Europese burgemeesters en regionale leiders informatie kunnen uitwisselen en positieve voorbeelden van de integratie van migranten en vluchtelingen onder de aandacht kunnen brengen.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EVP), voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van Centraal-Macedonië, zei: “ Migratie is geen uitdaging voor slechts een paar lidstaten, het is een zaak voor de hele Europese Unie. De EU moet regio's, steden en eilanden – zoals Lesbos, Lampedusa en de Canarische Eilanden – die in de frontlinie staan, helpen bij het verlenen van steun, integratie en andere diensten aan pas aangekomen migranten. Hoewel lokale overheden veel succesvolle en innovatieve integratiepraktijken hebben ingevoerd, ondervinden zij nog steeds problemen met de toegang tot financiering, gegevens en kennis, met name in kleine steden en op het platteland. Het partnerschap zal hun inspanningen ondersteunen en concreet laten zien dat de EU aan hun zijde staat bij de aanpak van de vele uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.”

Commissaris Johansson merkte op: “ Integratie vindt plaats in elk dorp, elke stad en elke regio waar migranten wonen, werken, studeren en deelnemen aan activiteiten zoals sport. Lokale en regionale overheden verlenen essentiële diensten op het gebied van gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs. Zij organiseren sportieve en culturele activiteiten waarbij nieuwkomers mensen ontmoeten en vriendschappen sluiten. Ik kijk uit naar een nauwere samenwerking met het Comité van de Regio's om steden en regio's te ondersteunen bij hun integratie-inspanningen .”

Mark Speich (DE/EVP), staatssecretaris voor Federale, Europese en Internationale Zaken van Noordrijn-Westfalen en voorzitter van de CvdR-commissie voor Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX), zei: “ De lokale en regionale overheden spelen een sleutelrol bij de sociale integratie en de solidariteit, dus ik ben erg blij dat de Europese Commissie de lokale en regionale overheden als belangrijke actoren erkent en dat de Commissie, in plaats van dat de EU parallel werkt, de gemeenten en regio's in het middelpunt van haar programma's wil plaatsen .”

Het CvdR zal tijdens zijn zitting van maart 2021 zijn aanbevelingen over het nieuwe migratie- en asielpact goedkeuren. De CvdR-rapporteur, Antje Grotheer (DE/PSE), vicevoorzitter van het stadsparlement van Bremen, zei: “De aanpak van migratie begint noch eindigt met de opvang van migranten en vluchtelingen. Daarom maakt het actieplan voor integratie en inclusie integraal deel uit van een totaalbenadering van migratie, waarbij de lokale en regionale overheden centraal staan bij maatregelen ter bestrijding van discriminatie, ter bevordering van de integratie en ter waarborging van gelijke toegang tot openbare goederen en diensten voor migranten. Inclusieve samenlevingen zijn niet alleen eerlijker, maar ook welvarender, en dit begint op lokaal niveau .”

ACHTERGROND

Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw migratie- en asielpact is een “welkom en noodzakelijk” initiatief dat – indien goedgekeurd – zou bijdragen aan de opbouw van veerkrachtige gemeenschappen en aan het beheer van de migratie, aldus de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's. Hij sprak tijdens een debat waarin Europees commissaris Ylva Johansson er bij de regio's en steden op aandrong gebruik te maken van de verruimde EU-middelen om de integratie van immigranten te ondersteunen.

Een centrale pijler van het nieuwe migratie- en asielpact , dat voor het eerst is gepresenteerd in september 2020, is een , dat in november is opgesteld. De volgende langetermijnbegroting van de EU omvat een veel ruimere EU-financiering voor integratieprojecten en -programma’s in de periode 2021-27.

Het CvdR heeft in maart 2019 het initiatief Steden en regio’s voor integratie (#regions4integration) opgezet om steden en regio's bij elkaar te brengen die ervaringen met integratiebeleid willen uitwisselen en meer willen weten over de mogelijkheden om EU-financiering te verkrijgen voor hun werk om migranten in lokale gemeenschappen en lokale economieën op te nemen.

De meest recente financieringstranche van de EU – in totaal 37,2 miljoen euro – werd eind november gepubliceerd en zal projecten ondersteunen die migrantenkinderen en slachtoffers van mensenhandel helpen, de toegang tot basisdiensten vergemakkelijken, migranten opnemen in het ontwerp en de uitvoering van het integratiebeleid en de ontwikkeling van partnerschappen met meerdere belanghebbenden ondersteunen.

Nadere informatie:

De foto’s van de 141e zitting van het Europees Comité van de Regio’s zijn beschikbaar in het fotoalbum van het CvdR op Flickr .

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023