Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Bevordering van duurzame en slimme mobiliteit voor steden en metropolitane gebieden  

Tijdens de decemberzitting van het Europees Comité van de Regio's hebben steden en regio's hun suggesties voor beter openbaar vervoer in steden en metropolitane gebieden goedgekeurd. In het advies van Adam Struzik (PL/EVP), voorzitter van het regiobestuur van Mazovië, ligt de nadruk op de uitdagingen van het toenemende autoverkeer in steden en grootstedelijke gebieden en wordt gepleit voor duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen.

Het vervoer is goed voor ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in de EU en sommige vervoerswijzen hebben een negatief effect op de levenskwaliteit en de gezondheid van de mensen; dat heeft te maken met luchtvervuiling, verkeersopstoppingen, lawaai, ongevallen en de manier waarop de openbare ruimte wordt gebruikt. Aan de andere kant vereist de aard van metropolitane regio's dat burgers vanuit peri-urbane gebieden naar de stadscentra pendelen. Daarom is de overstap naar milieuvriendelijke mobiliteit noodzakelijk, hetgeen betekent dat kosteneffectief openbaar vervoer in het middelpunt van deze omschakeling moet staan.

“Moderne steden zijn gebaseerd op goed georganiseerd en efficiënt beheerd openbaar vervoer, wat cruciaal is voor hun ontwikkeling. We hebben duurzame alternatieven nodig voor het individuele autoverkeer, waarvan de werkelijke kosten momenteel aanzienlijk worden onderschat. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat er een omgekeerde trend is in het gebruik van het openbaar vervoer ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Daarom moeten we investeren in innovatieve oplossingen en lering trekken uit de huidige situatie om veerkrachtige openbaarvervoersystemen te ontwikkelen die een veilige en redelijke keuze zijn voor de huidige crisis en voor eventuele toekomstige crises ”, aldus Adam Struzik , voorzitter van de regioraad van Mazovië.

De rapporteur verzoekt de Europese Commissie te zorgen voor steun en financiering, niet alleen voor nieuwe investeringen in het stedelijk openbaar vervoer en de infrastructuur voor niet-gemotoriseerd vervoer, maar ook voor de aanpassing van verouderde en inefficiënte oplossingen. De Connecting Europe Facility, het moderniseringsfonds, de faciliteit voor herstel en veerkracht en het Fonds voor een rechtvaardige transitie moeten hun aandeel in de investeringen in duurzame stedelijke mobiliteit leveren om steden en grootstedelijke gebieden te helpen alle vervoerswijzen koolstofvrij te maken en te zorgen voor een duurzamere verdeling van de vervoerswijzen.

De rapporteur stelt verder dat het belangrijk is om manieren te vinden om tegemoet te komen aan de vervoersbehoeften van de burgers en tegelijkertijd hun behoefte aan reizen te verminderen en de negatieve gevolgen daarvan te beperken. Nauwe samenwerking op het gebied van vervoer en ruimtelijke ordening kan ervoor zorgen dat de burgers in een netwerk van op maat gesneden centra toegang hebben tot alle soorten goederen en diensten, met name op het gebied van gezondheid, onderwijs, sport, cultuur en sociale ondersteuning. De rapporteur pleit verder voor betrouwbare geïntegreerde systemen voor openbaar vervoer die landelijke, peri-urbane en stedelijke gebieden met elkaar verbinden, met name voor forensen, ouderen en jongeren.

De regionale overheden hebben een bijzondere rol te vervullen bij de efficiëntie van het openbaar vervoer en de verbinding van steden en grootstedelijke gebieden met het platteland, door middel van een moderne planning en de financiering van het openbaar vervoer . Er is hier ook een sleutelrol weggelegd voor externe financiering uit de EU-cohesiemiddelen en andere instrumenten voor de financiering van vervoersinvesteringen, met name het Fonds voor een rechtvaardige transitie, dat deel uitmaakt van de Europese Green Deal ”, aldus Adam Struzik .

Volgens de heer Struzik hebben steden en metropolitane gebieden behoefte aan beleidsbeslissingen op basis van conceptueel, organisatorisch en educatief werk en moeten zij over voldoende financiële middelen beschikken om hun koolstofdoelstellingen gestalte te geven. Willen mensen hun gewoonten veranderen ten gunste van milieuvriendelijkere vervoerswijzen, dan moeten zij vooral echt kunnen kiezen en zich bewust zijn van de gevolgen van hun keuze.

Nadere informatie:

Vraaggesprek met Adam Struzik : Openbaar vervoer na COVID - de behoefte aan innovatieve en veilige oplossingen voor de huidige en eventuele toekomstige crises

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023