Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Top over de groene transformatie: autoproducerende regio’s – een kritische succesfactor  

De politieke leiders van de autoproducerende regio’s (CoRAI) hebben een ontmoeting gehad met de Europese commissaris voor Begroting, Johannes Hahn, leden van de commissie Territoriale Samenhang van het Europees Comité van de Regio’s (COTER) en vertegenwoordigers van de automobielindustrie om te discussiëren over de rol die deze regio’s spelen bij de verwezenlijking van een succesvolle groene transformatie. Het evenement vond plaats op 14 oktober in het kader van de Europese Week van regio’s en steden (bekijk hier de videoregistratie).

Net nu de automobiel- en toeleveringsindustrie zwaar investeren in de groene transformatie, worden zij getroffen door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. De verkoop van voertuigen is dit jaar met 32 % gedaald, wat heeft geleid tot een enorme afname van de werkgelegenheid in autoproducerende regio’s. De Europese Green Deal en de EU-begroting zullen een belangrijke rol spelen om deze regio’s en de automobielindustrie te begeleiden bij deze transformatie.

In zijn openingstoespraak op de Top over de groene transformatie (Green Transformation Summit) benadrukte commissaris Johannes Hahn dat “ de Europese regio’s centraal staan in de groene en digitale transitie en het herstelplan van de EU. De kleine en middelgrote ondernemingen, de Europese waardeketens en de Europese industrie zullen innovatie stimuleren, werkgelegenheid scheppen en de economische groei in Europa aanzwengelen.

Christopher Drexler (AT/EVP), voorzitter van de interregionale groep Auto-industrie van het Comité van de Regio’s en minister in de regering van de deelstaat Stiermarken, verwelkomde de deelnemers en benadrukte dat “ de automobiel- en toeleveringsindustrie en de Europese regio’s waarin zij gevestigd zijn, in een dramatische situatie zijn terechtgekomen. Wij, de Europese regio’s, moeten onze krachten bundelen om deze noodzakelijke transformatie te leiden. Hopelijk zullen we hier nog sterker uit komen. Innovatie en internationale samenwerking zijn altijd de succesformule van Stiermarken geweest. Stiermarken is een regio waar aan onderzoek en ontwikkeling voor de automobielindustrie wordt gedaan. We zullen deze innovatieve kracht samen met andere autoproducerende regio’s in Europa benutten om uit deze crisis te geraken en nieuwe banen te creëren.

Om de schade aan de werkgelegenheid en het concurrentievermogen van de industrie tot een minimum te beperken, moet de Europese Unie bijdragen aan de modernisering en verbetering van de huidige fabrieken op het continent, met het oog op een succesvolle modernisering van de sector in overeenstemming met de Green Deal ”, zo voegde Francisco Igea Arisqueta (ES/Renew Europe), vicevoorzitter van het regiobestuur van Castilla y León, daaraan toe. “ Tienduizenden banen in de regio Castilla y León en vele miljoenen banen in heel Europa zijn afhankelijk van de automobielindustrie.

María Victoria Chivite Navascués (ES/PSE), voorzitter van het regiobestuur van Navarra, leidt haar regio naar e-mobiliteit: “ Navarra is een uitstekende testzone voor motorvoertuigen geworden, waar de capaciteiten van de industriële automobielsector op de ontwikkeling van elektrische voertuigen en hun onderdelen worden gericht en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe mobiliteitsoplossingen in Navarra worden bevorderd.

Er zijn meerdere wegen die naar groene mobiliteit leiden. “ Het doel moet zijn om de uitstoot daadwerkelijk te verminderen, en niet om bepaalde technologieën voorrang te geven boven andere ”, aldus Francisco Igea Arisqueta . Jonas Strömberg (Scania) kwam met een voorbeeld uit de praktijk: “ Wist u dat het afval van 1 000 mensen een jaar lang een bus kan laten rijden ? Om dit te bereiken zijn meer systeemgerichte regionale en stedelijke aanbestedingsprocedures van cruciaal belang.

József Berényi (SK/EVP), vicevoorzitter van het regiobestuur van de autonome regio Trnava, riep op tot nauwe samenwerking tussen de industrie en de regio's, en merkte het volgende op: " als het gaat om de automobielindustrie in de regio Trnava, geloven we dat samenwerking tussen de regionale overheid, het bedrijfsleven en de industrie van cruciaal belang is, vooral tijdens de COVID-19-crisis. Opvoering van het concurrentievermogen van de automobielproductie, digitalisering en innovatie spelen allemaal een belangrijke rol op weg naar een duurzame toekomst.”

De automobieltoeleveringsindustrie biedt essentiële oplossingen om de groene en digitale transformatie van de mobiliteit te realiseren. COVID-19 heeft de verandering versneld, maar heeft ook veel extra druk veroorzaakt, niet in de laatste plaats op het werkgelegenheidsniveau. Europa heeft behoefte aan een sterk ecosysteem voor de automobielsector om concurrerend te blijven en vooruitgang te boeken, met ambitieuze doelstellingen op het gebied van milieu, digitalisering en verkeersveiligheid. We hebben een beleidskader nodig op alle niveaus – regionaal, nationaal en Europees – dat openstaat voor technologie, en innovatie zo veel mogelijk ondersteunt ”, zo vatte Sigrid de Vries , secretaris-generaal van de Europese vereniging van toeleveranciers van de auto-industrie (CLEPA), het mooi samen.

Achtergrondinformatie:

CoRAI , de interregionale groep Toekomst van de Automobielindustrie van het Europees Comité van de Regio’s, brengt meer dan 30 politieke leiders uit autoproducerende regio’s bij elkaar om de samenwerking tussen lokale en regionale overheden te bevorderen.

Contactpersoon:

David Crous

Tel.: +32 (0)470 881037

david.crous@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu