Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio’s bepalen hun standpunt over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

Lokale overheden zijn bezig hun standpunt te bepalen een komende hervorming van het gemeenschappelijk (GLB), goed voor 38% van de EU-begroting. De commissie NAT wil een beter evenwicht tussen directe betalingen en plattelandsontwikkeling, en pleit ervoor om structurele overschotten en schaarste door regulering van de landbouwmarkten te voorkomen. NAT-leden zouden graag zien dat d EU de nadruk in landbouwhandelsbeleid verlegt naar de export van producten met een grote toegevoegde waarde en naar een eerlijker verdeling van winstmarges tussen producenten en toeleveringsketens.

 

Ruim 80 leden van het Europees Comité van de Regio’s kwmaen in Palma de Mallorca bijeen naar aanleiding van de vergadering van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) van de EU-assemblee van lokale en regionale overheden. Voorzitter was Francina Armengol (ES/PSE), voorzitter van de regioraad van de Balearen en van de commissie NAT. Na een jaar voorzitterschap verklaarde mevrouw Armengol: “Het is een eer om voorzitter te zijn van de commissie NAT, omdat zij zich bezighoudt met zaken die belangrijk zijn voor de regio’s, zoals landbouw, plattelandsontwikkeling, burgerbescherming, maritieme aangelegenheden en toerisme. Deze belangrijke onderwerpen hebben ook onze agenda hier in Palma bepaald.” “het advies over het GLB 2020 sluit goed aan op tal van besluiten door en verzoeken van de regering van de Balearen om toe te werken naar een duidelijke koerswijziging van het landbouwbeleid. We zijn ingenomen met het goedgekeurde ontwerpadvies, omdat erin ook rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van eilanden.

 

Guillaume Cros (FR/PSE), vicevoorzitter van de regionale raad van Occitanië, is de rapporteur van het advies over de toekomst van het GLB na 2020. Hij wees op het volgende: Zonder een door eerlijke en stabiele landbouwprijzen gegarandeerd inkomen, zonder een eerlijkere verdeling van publieke middelen tussen landbouwbedrijven en lidstaten, zonder duurzamere productiemethoden en zonder een grotere inzet om plattelandsgebieden te ontwikkelen kan de EU de levensvatbaarheid van kleinschalige landbouwbedrijven niet garanderen, krijgt zij te maken met problemen op het gebied van milieu en volksgezondheid, komen geen dynamische landelijke gebieden tot ontwikkeling en wordt de cohesie binnen de Europese Unie niet versterkt.

 

In het goedgekeurde ontwerpadvies over het GLB wordt aangedrongen op een plattelandsagenda waarmee overeenkomstig het streven naar territoriale samenhang voorrang wordt gegeven aan de ontwikkeling van landelijke gebieden en wordt gezorgd voor een beter evenwicht tussen rechtstreekse betalingen en maatregelen voor plattelandsontwikkeling. De leden willen landbouwers perspectieven geven om op de markt een inkomen te verdienen en voor een eerlijkere voedselvoorzieningsketen zorgen. Goedkeuring van de definitieve tekst staat gepland voor de zitting van 12 en 13 juli. De tekst is de bijdrage van het CvdR in de aanloop naar de mededeling van de Europese Commissie over de modernisering van het GLB, die eind dit jaar wordt verwacht.

 

Het ontwerpadvies van Anthony Buchanan (UK/EA), lid van de regioraad van East Renfrewshire in Schotland, over het internationale kader voor oceaangovernance werd goedgekeurd. De commissie NAT wijst erop dat regelgeving voor oceanen, bijvoorbeeld met betrekking tot visserij en exploitatie, kustgemeenschappen opzadelt met onoplosbare problemen. Het CvdR dringt aan op een gestructureerde dialoog over oceaangovernance met de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement om gezamenlijk nieuw beleid op dit gebied te ontwikkelen.

 

In reactie op recente aardbevingen in Italië heeft de commissie NAT het ontwerpadvies “Een Europees beleid ter verbetering van de aardbevingsbestendigheid van gebouwen en infrastructuur” van Vito Santasiero (IT/PSE), lid van de regioraad van Basilicata, goedgekeurd. Het CvdR verzoekt de Europese Commissie een voorstel te doen voor een actieplan voor de verbetering van de seismische bestendigheid van gebouwen en infrastructuur en dringt er bij de lidstaten op om verbetering van de aardbevingsbestendigheid van bestaande gebouwen als prioriteit op te nemen in de operationele programma's voor regionale ontwikkeling van de lidstaten. Hiervoor moeten volgend de NAT-leden speciaal financiële middelen worden uitgetrokken, met adequate prikkels voor de preventie van aardbevingsrisico’s. Om inzicht te krijgen in de manier waarop EU-steun effectiever kan worden besteed bracht een CvdR-delegatie onder leiding van voorzitter Markku Markkula op 24 mei een bezoek aan de Italiaanse regio’s die getroffen zijn door de aardbevingen van 2009 en 2016. In de afgelopen tien jaar hebben natuurrampen ruim 80 000 mensenlevens geëist en voor 95 miljard euro schade aangericht.

 

Er werd van gedachten gewisseld over het “Actieplan voor een maritieme strategie in het Atlantisch gebied – Totstandbrenging van slimme, duurzame en inclusieve groei” van rapporteur Jeremy Lundy (IE/EA), die erop wees dat hiervoor in het Atlantische actieplan geen speciale middelen zijn gereserveerd. In februari verzocht de Europese Commissie het CvdR om een advies op te stellen over de tussentijdse evaluatie van het actieplan, die eind dit jaar wordt verwacht.

 

De commissie NAT heeft rapporteurs benoemd voor drie komende adviezen: Samuel Azzopardi (MT/EVP) voor het advies over de duurzame ontwikkeling van de blauwe economie in het westelijke Middellandse Zeegebied, Xamuel Gonzalez Westling (SE/PSE) voor het advies over de-institutionaliseringsbeleid en Enda Stenson (IE/EA) voor het advies over het onderwerp “Landelijke gebieden nieuw leven inblazen via ‘slimme dorpen’”.

 

De volgens vergadering van de commissie NAT vindt plaats in september in Brussel. Op de agenda staat onder meer een discussie over de toekomst van Europa, als bijdrage aan het CvdR-advies hierover dat momenteel wordt opgesteld door CvdR-voorzitter Markku Markkula en de eerste vicevoorzitter Karl-Heinz Lambertz.

 

Meer informatie:

Klik hier om foto's van de vergadering te downloaden.

Alle vergaderstukken van de commissie NAT kunnen hier worden gedownload.

 

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

 

 

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023