Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Herman Van Rompuy wordt voorzitter van de CvdR-groep op hoog niveau voor Europese democratie, die wordt opgericht om de regionale en lokale dimensie van de conferentie over de toekomst van Europa te versterken  

Het Europees Comité van de Regio's richt een groep op hoog niveau op, die zal worden voorgezeten door Herman van Rompuy, en dringt er eens te meer op aan om haast te maken met de conferentie over de toekomst van Europa.

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) zal een groep op hoog niveau oprichten om zijn politieke en institutionele taken met strategische politieke analyses te ondersteunen. Herman van Rompuy is benoemd tot voorzitter van de groep, die zal worden samengesteld uit zeven "wijze" mannen en vrouwen.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het CvdR en gouverneur van de Griekse regio Centraal-Macedonië, zei hierover: " Ik ben Herman Van Rompuy zeer dankbaar dat hij is ingegaan op mijn voorstel om voorzitter te worden van de groep op hoog niveau. Zijn Europese visie en engagement zullen gedurende de hele conferentie over de toekomst van Europa van onschatbare meerwaarde zijn voor de werkzaamheden van het CvdR. We hebben een uniek democratisch systeem in de EU. Ik spreek graag van het 'Europese huis van de democratie'. Ons huis heeft sterke muren – de lidstaten – en een beschermend dak – de Europese Unie. De lokale en regionale overheden zijn het fundament en het vangnet. De conferentie over de toekomst van Europa mag niet de zoveelste schoonheidswedstrijd tussen de EU-instellingen worden die alleen maar mooie woorden oplevert, want dan zouden we een historische kans laten liggen. Integendeel, we willen en moeten ervoor zorgen dat ons Europese huis van de democratie in al zijn onderdelen versterkt uit de conferentie komt. De nu opgerichte groep op hoog niveau zal hieraan een concrete bijdrage leveren .”

Herman Van Rompuy merkte het volgende op: " Ik wil het Europees Comité van de Regio's hartelijk danken dat het mij het voorzitterschap van de groep op hoog niveau voor Europese democratie heeft aangeboden. Lokale en regionale overheden kunnen weer vertrouwen in de democratie helpen kweken. In een wereld die in het teken staat van de globalisering wint nabijheid aan belang omdat cohesie en consensus daar wel bij varen, en daarom moet de conferentie over de toekomst van Europa nadenken over de vraag hoe zij meer regio's en steden bij haar werkzaamheden kan betrekken. De conferentie moet duidelijk maken hoe de EU de angsten en zorgen van de mensen wil wegnemen en mag niet gehinderd worden door institutionele obsessies. Voor mij is democratie een waarde op zich en niet slechts een middel. Een politieke democratie behelst veel meer dan alleen verkiezingen, hoe belangrijk die ook zijn. De mensen moeten geloven in het systeem als een waarde op zich. Een democratie die resultaten oplevert, sterkt hen in dat geloof".

Onder voorzitterschap van Herman Van Rompuy – eerste voorzitter van de Europese Raad en voormalig premier van België, huidig voorzitter van het bestuur van het Europacollege – zal de groep op hoog niveau tijdens de werkzaamheden van de conferentie over de toekomst van Europa onafhankelijk optreden en in nauw contact staan met de Conferentie van voorzitters van het CvdR. Bovendien zal de groep op hoog niveau worden verzocht om tijdens diverse politieke debatten bij te dragen aan de activiteiten van het bureau en de zittingen van het CvdR.

Achtergrond:

De twee jaar durende Conferentie over de toekomst van Europa moet de EU democratischer, transparanter, efficiënter en veerkrachtiger maken. Het CvdR is vastbesloten hier actief aan deel te nemen en de band tussen de EU, haar burgers en de één miljoen gekozen regionale en lokale politici in heel Europa te versterken. Dit zal de democratische grondslag van de EU verstevigen en er bovendien voor zorgen dat alle EU-burgers zich beter met het Europese project kunnen vereenzelvigen en het gevoel hebben dat zij er invloed op kunnen uitoefenen.

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023