Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Toekomst van Europa: regio’s en steden zullen het volgende hoofdstuk over de Europese democratie schrijven  

In aanwezigheid van Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verwelkomen de CvdR-leden de steun van de Europese Commissie voor een Conventie tot herziening van de EU-Verdragen en verklaren zij zich te zullen inzetten om gevolg te geven aan de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa

In een debat met Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie, juichten de lokale en regionale vertegenwoordigers toe dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in haar toespraak over de Staat van de Unie heeft aangegeven dat de Europese Commissie voorstander is van een conventie tot herziening van de EU-Verdragen en dat burgerpanels een vast onderdeel van het beleidsvormingsproces van de EU zullen worden. Zoals uit het verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2022 blijkt, staat Europa nu bovendien voor vele uitdagingen — van de oorlog tegen Oekraïne tot de klimaat- en energiecrisis —, die zowel de democratieën als de solidariteit in de EU onder zeer zware druk zetten. In deze context benadrukken de lokale en regionale vertegenwoordigers dat er concreet gevolg gegeven moet worden aan de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa (COFE) en dat regio’s en steden daarbij sowieso een rol zullen spelen, met of zonder conventie.

CvdR-voorzitter Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE): “Wij, de lokale en regionale vertegenwoordigers, maken deel uit van de oplossing en we zetten ons dagelijks in om tot oplossingen te komen. Volgens de regionale en lokale barometer van de EU wil 89 % van de lokale en regionale vertegenwoordigers dat regio’s en steden meer invloed hebben op de toekomst van de Europese Unie. De EU-instellingen moeten bij de follow-up van de Conferentie over de toekomst van Europa efficiënt samenwerken en de lokale en regionale overheden daarbij volledig betrekken, ook wat een toekomstige conventie betreft.”

Dubravka Šuica, vicevoorzitter voor Democratie en Demografie van de Europese Commissie: “De huidige geopolitieke gebeurtenissen herinneren ons eraan dat we geen tijd mogen verliezen om van binnenuit democratische veerkracht op te bouwen. Het Europees Comité van de Regio's is een essentiële partner geweest bij de Conferentie over de toekomst van Europa. Nu is het tijd om de visie om te zetten in concrete acties, en allereerst moeten we meer onze oren te luisteren leggen bij de burgers. De Commissie geeft de richting aan: burgerpanels zullen deel van de beleidsvorming gaan uitmaken en onze online-instrumenten worden vernieuwd. Volgend jaar zullen we een pakket ter verdediging van de democratie voorleggen, dat rechtstreeks aansluit bij de voorstellen van de burgers. De lokale en regionale overheden zijn van cruciaal belang voor een gezonde en sterke democratie. Het initiatief “Building Europe with Local Councillors” is een unieke alliantie met lokale en regionale overheden. Ik nodig alle leden van het Comité uit om deze alliantie tot een succes te maken.”

De lokale en regionale vertegenwoordigers waren er ook mee ingenomen dat de oproep van het Europees Parlement voor een Conventie tot herziening van de Verdragen werd gesteund door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die steun werd door vicevoorzitter Dubravka Šuica opnieuw uitgesproken. In zijn resolutie van juni 2022 over de uitkomsten van de COFE heeft het CvdR zijn steun hiervoor ook al betuigd. De leden van het Europees Comité van de Regio’s moeten volledig worden betrokken bij een toekomstige conventie, zodat ze de stem van de meer dan 1 miljoen lokaal en regionaal verkozen politici in Europa kunnen laten horen. Dit moet zich vertalen in de samenstelling van de conventie, ook gezien het feit dat een aantal van deze politici regio’s met wetgevende bevoegdheden vertegenwoordigen.

Ook de verklaring van de Europese Commissie dat de burgerpanels, die in het kader van de COFE werden geïntroduceerd, een vast instrument in de toekomstige EU-beleidsvorming zullen worden, kon rekenen op de volmondige instemming van de leden van het CvdR, aangezien communicatie en outreach fundamentele onderdelen zijn van de follow-up van de COFE. Belangrijk punt in dit verband is dat het door het CvdR opgerichte Europees netwerk van regionale en lokale raadsleden uit de EU inmiddels volledig operationeel is en in synergie werkt met het Building Europe with Local Councillors-netwerk van de Europese Commissie. In de hele EU worden lokale evenementen en burgerdialogen gehouden, met name met het oog op de volgende Europese verkiezingen.

Achtergrond:

- Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU, 2022

- Lokale en regionale barometer 2022

- Resolutie van het CvdR over de uitkomsten en follow-up van de Conferentie over de toekomst van Europa, met reacties en voorstellen, onder meer over de herziening van het Verdrag en over COFE-voorstellen die voor het CvdR en voor steden en regio’s relevant zijn.

- Resolutie van het CvdR over de voorstellen van het Europees Comité van de Regio’s betreffende het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023;

Contactpersoon:

Monica Tiberi – woordvoerder van de voorzitter

Tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – persvoorlichter

Tel. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023