Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De voedselcrisis: regionale en lokale EU-leiders dringen aan op investeringen in lokale productie voor duurzaam en betaalbaar voedsel  

Naarmate de voedsel- en energieprijzen stijgen, is meer steun geboden voor kwetsbare huishoudens, toeleveringsketens en de landbouwproductie.

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne bedreigt de mondiale voedselvoorziening, heeft de landbouwmarkten verder gedestabiliseerd en de reeds hoge prijzen voor levensmiddelen, diervoeder, energie en meststoffen opgedreven, en daarbovenop komen nog de verstoringen van de voedselvoorzieningsketens als gevolg van pandemieën en de effecten van de klimaatcrisis. In dit verband hebben de CvdR-leden tijdens de zitting van 30 november met Janusz Wojciechowski, EU-commissaris voor landbouw, en EP-lid Marlene Mortler besproken hoe het Europese voedselsysteem duurzamer kan worden gemaakt en beter kan worden voorbereid op toekomstige crises.

Het versterken van lokale en regionale voedselsystemen door te investeren in duurzame, hoogwaardige lokale productie, het verkorten van toeleveringsketens en het uitvoeren van een langetermijnstrategie om de voedselzekerheid in Europa te waarborgen, waren de belangrijkste aanbevelingen van lokale en regionale leiders, vervat in het onder leiding van Piotr Całbecki (PL/EVP) opgestelde advies over voedselzekerheid en veerkracht. Bovendien deinsden de leden niet terug voor meer structurele en langetermijnkwesties die wij dringend moeten aanpakken om ons op eventuele toekomstige crises voor te bereiden: de noodzaak om lokale en regionale rampenplannen en -strategieën voor voedselzekerheid te ontwikkelen; verdere ontwikkeling van de regulering van de landbouwmarkten om landbouwvoorraden op te bouwen en financiële speculaties te vermijden.

Tijdens het debat zei Vasco Alves Cordeiro, de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s: “De oorlog van Rusland tegen Oekraïne, de energiekosten, de inflatie, de klimaatcrisis, de pandemie: al deze uitdagingen zetten de Europese landbouwers onder enorme druk, terwijl de betaalbaarheid van voedsel drastisch afneemt. De huidige voedselcrisis heeft dramatische gevolgen voor kwetsbare huishoudens, en er zijn te veel Europeanen die zich geen gezonde maaltijd kunnen veroorloven. De Europese instellingen, maar ook de nationale, lokale en regionale overheden, moeten de handen ineenslaan en doeltreffende noodmaatregelen uitwerken en tegelijkertijd onze transitie naar een duurzame economie voortzetten.”

Janusz Wojciechowski, Europees commissaris voor Landbouw, zei: “De huidige crisis noopt er zonder meer toe dat we de kortetermijnproblemen moeten aanpakken en tegelijkertijd onze transitie naar duurzamere en veerkrachtigere voedselsystemen moeten voortzetten. We moeten onze voedselsystemen duurzamer maken, niet alleen omwille van het milieu en het klimaat, maar ook om onze strategische autonomie te waarborgen en onze afhankelijkheid terug te dringen. Lokale en regionale overheden kennen deze problemen uit eerste hand en de Europese Commissie juicht hun medewerking, bijdragen en oplossingen ten zeerste toe.”

EP-lid Marlene Mortler (DE/EVP) van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement verklaarde:

“Mondiale voedselzekerheid is een enorme opgave. En mondiale vraagstukken vergen mondiale oplossingen.De Green Deal heeft de beste kans van slagen met landbouw, wat betekent dat we meer aanbod nodig hebben in plaats van verboden en vermindering door innovatie! De vraag van vandaag en morgen is: hoe kunnen we op minder beschikbaar land voldoende biomassa produceren voor de voedselproductie voor meer mensen op een manier die de hulpbronnen in stand houdt en dus duurzaam is?

Piotr Całbecki (PL/EVP), rapporteur voor het advies "De voedselzekerheid waarborgen en de veerkracht van voedselsystemen versterken”en voorzitter van het regiobestuur van Kujawië-Pommeren, zei: “Om de voedselzekerheid in de EU te waarborgen, moeten we voortbouwen op veerkrachtige lokale voedselsystemen. Dit betekent: bevordering van een meer gevarieerde regionale en lokale voedselproductie en volledige benutting van het potentieel van lokale toeleveringsketens en overheidsopdrachten op voedselgebied. De crisis waarmee we vandaag worden geconfronteerd, is niet de eerste en niet de laatste. Daarom moeten we beter voorbereid zijn op toekomstige crises, ook op crises die verband houden met klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Deze crisis moeten we aangrijpen om onze afhankelijkheid van ingevoerde productiemiddelen zoals meststoffen of pesticiden te verminderen.”

Hij wees er ook op dat honderden miljoenen mensen overal ter wereld dreigen te verhongeren ten gevolge van de Russische agressie. Het is daarom van cruciaal belang dat lokale voedsel-, kunstmest- en energieleveranciers worden betrokken bij de aanleg van noodvoorraden en mondiale voorraden.

In het goedgekeurde advies staan lokale vertegenwoordigers achter de versterking van lokale toeleveringsketens en benadrukken zij dat de Green Deal-doelstellingen en de strategie “van boer tot bord” lokaal hun beslag moeten krijgen. Zij vragen ook om financiering van projecten ter verbetering van de voedselzekerheid op regionaal niveau en dringen aan op versterking van de biologische landbouw en systemische maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan.

Achtergrondmateriaal:

Webstreaming: op de website van het CvdR.

Contact:

Monica Tiberi – Spokesperson of the President

Tel: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0) 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022