Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale en regionale leiders van de EU: “De strijd voor de democratie in Oekraïne is de strijd voor de democratie in Europa”  

President Macron en EP-voorzitter Metsola spreken 3 000 lokale en regionale leiders toe die hun visie op de toekomst van Europa uiteengezet hebben in het Manifest van Marseille

Tijdens de 9e Europese top van steden en regio’s in Marseille hebben lokale en regionale leiders uit heel Europa zich met één stem uitgesproken voor steun aan Oekraïne, dat in een oorlog tegen Rusland is verwikkeld, en hebben zij zich ertoe verbonden het Oekraïense volk te helpen. Aangezien de oorlog in Oekraïne laat zien dat democratie niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd, wordt er in het Manifest van Marseille , dat tijdens de top is aangenomen, op aangedrongen dat de burgers centraal moeten staan in de Europese democratie.

Terwijl de burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko , in Marseille werd onderscheiden met het erelidmaatschap van het Europees Comité van de Regio’s, sprak Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de Griekse regio Centraal-Macedonië, de volgende woorden : “ Drieduizend mensen in Marseille en 1,2 miljoen regionale en lokale leiders van de EU staan achter Oekraïne en verzetten zich tegen de invasie door Rusland. We staan zij aan zij om onze buurlanden te helpen, de klimaatcrisis aan te pakken, extremisme te bestrijden en territoriale cohesie te bevorderen. Met het Manifest van Marseille roepen wij op tot een Europa dat het leven van de burgers beschermt en verbetert. Het is tijd voor een sterkere democratie in de EU die de mensen in elke regio, elke stad en elk dorp centraal stelt.”

Renaud Muselier , voorzitter van de Franse regio Provence-Alpes-Côte d’Azur en waarnemend voorzitter van Régions de France: “ We beleven momenteel het ondenkbare: een gewapend conflict en honderdduizenden mensen die op de vlucht zijn. Daarom hebben wij samen met de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en onder het beschermheerschap van de voorzitter van het Europees Parlement de Zuidelijke Oproep (Southern Appeal) voor Oekraïne gelanceerd. 242 Europese regio’s, 80 gebieden en bijna 89 000 gemeenten zeggen financiële steun toe aan de ngo ACTED, die zich inzet voor hulp aan ontheemden. Wij lanceren een oproep aan alle gemeenschappen in de EU om het Oekraïense volk te ondersteunen en meer dan 20 miljoen EUR bijeen te brengen. Dit bewijst eens te meer dat onze gebieden, onze regio’s en onze gemeenten van essentieel belang zijn voor de EU. Vandaag, en aan het einde van deze top, heeft de president van de Franse Republiek zich achter deze oproep geschaard en onze vastbeslotenheid om het Oekraïense volk te steunen, kracht bijgezet.”

De president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron , wiens toespraak tijdens de top werd voorgelezen door voorzitter Muselier : “ Op het moment dat Frankrijk en Europa besluiten nemen over daadkrachtige steun en massale sancties, weet ik dat de Europese lokale en regionale overheden dezelfde kracht en eenheid aan de dag leggen. Het is op lokaal en regionaal niveau dat de waarden worden uitgedragen die ons Europa vormgeven, die van ons een vredelievende macht maken, een macht ten dienste van vrijheid en rechtvaardigheid. De Zuidelijke Oproep voor Oekraïne die gezamenlijk is gelanceerd door het Europees Comité van de Regio’s, diens voorzitter Apostolos Tzitzikostas en voorzitter Muselier, is een belangrijk humanitair gebaar. Dit is een initiatief van formaat, dat onder auspiciën staat van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, en van de Europese Commissie, en waarvan het belang de komende dagen in zijn volle omvang duidelijk zal worden. Samen laten wij Europa van zijn beste kant zien. Een verenigd, hecht, rechtvaardig en democratisch Europa. Het is dit Europa waarvoor de bevolking van Oekraïne zich momenteel verzet en waarvoor zij strijdt. De Europese Unie en haar lidstaten hebben hun lokale en regionale gebieden nodig in deze woelige tijden, die laten zien hoe belangrijk het is dat wij onze Europese soevereiniteit versterken. Lokale overheden hebben een taak in deze gemeenschappelijke klus.

Roberta Metsola , voorzitter van het Europees Parlement, woonde de top bij en benadrukte : “ Regio’s en steden zijn het kloppende hart van onze Unie. Er is een duidelijke rol weggelegd voor regionale en lokale overheden, die ervoor moeten helpen zorgen dat de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat geëerbiedigd worden in het dagelijks leven van de EU-burgers. We weten welke belangrijke rol lokale burgemeesters en gouverneurs van regio’s spelen bij het bevorderen en koesteren van ons gemeenschappelijk project en onze gedeelde waarden en beginselen. Wij mogen geen zelfgenoegzaamheid aan de dag leggen. We moeten waakzaam blijven. Ons Europees Huis van de Democratie is kostbaar. We zullen het beschermen.”

Dubravka Šuica , vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Democratie en Demografie: “ We mogen onze democratie nooit als vanzelfsprekend beschouwen, maar moeten er samen aan werken, elke dag opnieuw en op alle niveaus. Dankzij het Europees Comité van de Regio’s en zijn evenementen kan de EU burgers in alle hoeken van Europa bereiken. Als voormalig burgemeester steun ik uw oproep om lokale en regionale overheden meer bij de Europese democratie te betrekken.”

Christa Schweng , voorzitter van het Economisch en Sociaal Comité: “ Wat wij vandaag meemaken, door de afschuwelijke ontwikkelingen in Oekraïne, is een ware aanslag op alle waarden die ons als gemeenschap verbinden. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat Europeaan zijn in de eerste plaats betekent dat wij een onlosmakelijk geheel van waarden onderschrijven waarover niet kan worden onderhandeld, zoals de eerbiediging van vrijheid, democratie, de rechtsstaat en de grondrechten. Dit alles met geëngageerde burgers — mannen en vrouwen — in het middelpunt. Maatschappelijke organisaties zijn het beton van ons gemeenschappelijk Huis van de Europese democratie.

Vasco Alves Cordeiro , eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s: “ De oorlog in Oekraïne en ons debat hier in Marseille over de Europese democratie zijn nauw met elkaar verbonden. We mogen niet de fout maken de twee los van elkaar te zien. Wat we in ons manifest zeggen en wat we nieuw leven willen inblazen, komt nu onder vuur te liggen door de Russische agressie in Oekraïne. Deze oorlog laat zien dat we democratie niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen.”  

In de tijdens de top aangenomen verklaring over Oekraïne wordt de EU opgeroepen de Oekraïense vluchtelingen ten volle te steunen. De niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Vladimir Poetin tegen Oekraïne wordt met klem veroordeeld en de EU wordt opgeroepen om Oekraïense burgers die het land verlaten dringend de vluchtelingenstatus te verlenen op grond van de asielwetgeving van de EU.

Hoewel de oorlog in Oekraïne het debat domineerde, werd op de tweedaagse top uitgebreid gediscussieerd over de toekomst van Europa, het herstel na de pandemie en de cohesie, belangrijke elementen van het manifest dat aan het eind van de top werd aangenomen. Het Manifest van Marseille bevat voorstellen om de democratische legitimiteit van de EU te versterken en haar regio’s, steden en gemeenten geleidelijk op te waarderen door het Europees Comité van de Regio’s, dat thans een adviestaak heeft, een bindende rol te geven op een beperkt aantal beleidsterreinen met een duidelijke territoriale dimensie, zonder dat dit resulteert in een complexere EU.

Achtergrond

Manifest van Marseille

Verklaring over Oekraïne

Website van de top

Fotoalbum van de top

Contact:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 (0) 471 70 28 69

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023