Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese regio's moeten sleutelrol blijven spelen in gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU  

Voorafgaand aan een cruciale stemming in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement pleit het Europees Comité van de Regio's ervoor dat de regio's in Europa een sleutelrol houden bij het beheer en de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU (GLB).

De commissie AGRI van het Europees Parlement zal op maandagmiddag drie GLB-voorstellen bespreken. Daarover wordt de komende weken gestemd. In het door Esther Herranz Garcia (ES/EVP) opgestelde rapport van de commissie AGRI over de verordening inzake de strategische GLB-plannen , zoals dat nu voorligt, zouden de rol en autonomie van de Europese regio's bij het beheer van het GLB worden gemarginaliseerd en in gevaar komen.

Het CvdR is met name zeer bezorgd over het voorgestelde compromis voor artikel 110, dat de rol van de regio's zou beperken tot het louter uitvoeren van op nationaal niveau vastgestelde maatregelen. Wordt er bij de organisatie van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling uitgegaan van een dergelijke benadering, dan dreigt de schat aan ervaring die veel Europese regio's in de loop der jaren met het beheer van het GLB hebben opgebouwd, verloren te gaan, waarschuwt Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR).

"Voor het succes van het nieuwe GLB is het van het allergrootste belang om in het compromis van de fractiecoördinatoren in het Europees Parlement duidelijk te vermelden dat de regio's de rol vervullen van beheersautoriteiten", onderstreept voorzitter Lambertz.

Het CvdR pleit voor een beleid waarin een directe link met de plattelandsgebieden behouden blijft doordat de EU-regio's actief daarbij worden betrokken. Dit vereist vooral dat voor hen een rol is weggelegd bij het vaststellen en uitvoeren van het landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid op lokaal niveau.

"De Commissie visserij van het Europees Parlement stemde vorige week vóór versterking van de rol en autonomie van de Europese regio's bij het beheer van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. Het zou zeer spijtig zijn als de commissie AGRI voor het tegenovergestelde zou stemmen met betrekking tot het beheer van het GLB en het daarbij horende fonds voor plattelandsontwikkeling. De steun van het Europees Parlement is cruciaal nu de lidstaten het GLB weer willen centraliseren", aldus Guillaume Cros (FR/PSE) , CvdR-rapporteur voor de hervorming van het GLB en vicevoorzitter van het bestuur van de Franse regio Occitanië.

Meer informatie:

CvdR-advies over Het GLB na 2020

Contactpersoon:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Regio’s willen nauw worden betrokken bij het beheer van koolstoflandbouw om alle mogelijke risico’s voor de voedselzekerheid uit te sluiten
Regio’s willen nauw worden betrokken bij het beheer van koolstoflandbouw om alle mogelijke risico’s voor de voedselzekerheid uit te sluiten
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Levensmiddelen, landbouwproducten en gedistilleerde dranken: lokale en regionale leiders verwelkomen eenvoudigere registratie van geografische aanduidingen en betere fraudebescherming
Levensmiddelen, landbouwproducten en gedistilleerde dranken: lokale en regionale leiders verwelkomen eenvoudigere registratie van geografische aanduidingen en betere fraudebescherming
01.12.2022