Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europa's steden en regio's zullen hun toezeggingen om de Overeenkomst van Parijs na te komen niet verzuimen  

In reactie op de aankondiging van president Donald Trump om de steun van de Verenigde Staten voor de klimaatovereenkomst van Parijs in te trekken, heeft de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Markku Markkula, benadrukt dat de steden en regio's van de Europese Unie zich standvastig zullen blijven inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan en de strijd aan te binden met deze wereldwijde dreiging, die van invloed is op de levens en bestaansmiddelen van mensen op het hele grondgebied van de Europese Unie. 

 

"Het besluit van de regering van de VS om zich terug te trekken uit de Overeenkomst van Parijs is betreurenswaardig en bedreigt ons vermogen om in veiligheid te leven, en zet de toekomst van de hele planeet op het spel", aldus voorzitter Markkula. "De steden en regio's van de EU doen een beroep op hun wereldwijde medestanders, onder meer via het netwerk van het Burgemeestersconvenant, om vast te houden aan de afspraken die twee jaar geleden in Parijs zijn gemaakt met het oog op een groen, veilig en duurzaam leven in een snel veranderende omgeving."

 

Het Europees Comité van de Regio's heeft lang aangedrongen op veel ambitieuzere doelstellingen in de internationale klimaatonderhandelingen, en op een nieuw systeem voor de wereldwijde governance van klimaatmaatregelen. Het zal dit blijven doen in de volgende vergadering van de Conferentie van de partijen (COP) bij het Raamverdrag inzake klimaatverandering van de VN (UNFCCC), die in november in Bonn zal worden gehouden.

 

"We moeten gebruik maken van het enorme draagvlak voor klimaatmaatregelen onder kiezers en lokale en regionale politici, door steden en regio's een formele rol te geven bij het bepalen van de mondiale klimaatagenda", aldus voorzitter Markkula. "Aan deze zijde van de Atlantische Oceaan hebben regio's en steden nu al gezegd dat zij de in Parijs overeengekomen klimaatdoelstellingen kunnen en zullen nakomen. Veel van hen zijn zelfs bereid verder te gaan. Wij zeggen onze steun toe aan alle Amerikaanse steden en staten die bereid zijn hetzelfde te doen."

 

De voorzitter van de CvdR-commissie voor Milieu en Klimaatverandering, Francesco Pigliaru, zei het als volgt: "Het is nu meer dan ooit van cruciaal belang dat 's werelds grootste economieën hun klimaattoezeggingen nakomen en de nodige middelen zullen vrijmaken om de duurzame transitie van regio's en steden wereldwijd tot een succes te maken. Ongeacht politieke bewegingen en meningen streven we allemaal het gemeenschappelijke doel na om onze kinderen een betere en duurzamere wereld te schenken."

 

Het CvdR zal op 27 juni in Brussel deelnemen aan een vergadering die is bijeengeroepen door de raad van bestuur van het mondiale Burgemeestersconvenant. In een brief aan dat Burgemeestersconvenant van 1 juni schreef Pigliaru het volgende: "Het is hoog tijd dat Amerikaanse en Europese steden samen een vuist maken ter verdediging van de in Parijs gedane toezeggingen, zeker omdat de meeste Amerikaanse burgers achter de deelname van de VS aan de overeenkomst staan."

 

Contactpersoon:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

 

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-CITIES-AND-REGIONS-WILL-NOT-WAVER-IN-THEIR-COMMITMENT-TO-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-CITIES-AND-REGIONS-WILL-NOT-WAVER-IN-THEIR-COMMITMENT-TO-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-CITIES-AND-REGIONS-WILL-NOT-WAVER-IN-THEIR-COMMITMENT-TO-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-CITIES-AND-REGIONS-WILL-NOT-WAVER-IN-THEIR-COMMITMENT-TO-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPES-CITIES-AND-REGIONS-WILL-NOT-WAVER-IN-THEIR-COMMITMENT-TO-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023