Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europees Jaar van de spoorwegen 2021: oproep tot het indienen van voorstellen voor evenementen  

De Europese Commissie doet een oproep tot het indienen van voorstellen voor evenementen in het kader van het officiële programma van het Europees Jaar van de spoorwegen 2021. De deadline voor de eerste ronde van voorstellen is 11 december 2020.

Met de Europese Green Deal is duurzaamheid centraal komen te staan in de EU-beleidsvorming. Het vervoer is verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgasemissies in de EU, en het is duidelijk dat het spoor een hoofdrol moet spelen in de toekomstige vervoersmix van de EU- zowel voor passagiers als voor goederen. Daarom heeft de Europese Commissie voorgesteld om 2021 uit te roepen tot het Europees Jaar van de spoorwegen . Dat past in het streven van de EU om het voortouw te nemen bij de vermindering van broeikasgasemissies.

Actieve participatie van alle belanghebbenden uit de spoorwegsector en daarbuiten zal bepalend zijn voor het welslagen van het Europees Jaar van de spoorwegen. DG MOVE van de Europese Commissie zet momenteel het officiële programma van evenementen in de steigers, dat ervoor moet zorgen dat lokale en regionale overheden en andere regionale belanghebbenden actief deelnemen aan de organisatie van evenementen, conferenties, debatten en projectdemonstraties.

Wilt u graag ‘op de trein springen’ en meedoen door voor het Europees Jaar van de spoorwegen een plan voor een initiatief op te stellen, vul dan het modelformulier in (één formulier per initiatief) en stuur het naar DG MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ), met het secretariaat van de commissie COTER in kopie ( COTER@cor.europa.eu ). De deadline voor het indienen van voorstellen voor de eerste versie van het officiële programma is 11 december 2020.

Hebt u nog vragen?

Schrijf dan naar MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu of COTER@cor.europa.eu

Delen: