Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De burger centraal stellen in Europa Europese Top van regio’s en steden met 2 000 leiders in Marseille  

De lokale leiders van de EU zullen een verklaring over Oekraïne aannemen

#EUlocal #sommetvillesetregions

Op een cruciaal moment voor Europa verwelkomen het Europees Comité van de Regio’s en de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur op 3-4 maart in Marseille 2 000 internationale, nationale, lokale en regionale leiders De 9e Europese Top van regio’s en steden wordt georganiseerd in het kader van het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU. Tegen de achtergrond van de Russische invasie van Oekraïne zullen de lokale en regionale leiders van de EU officieel hun steun uitspreken voor het Oekraïense volk. Zij zullen ook hun visie op Europa delen en pleiten voor versterking van de democratische grondslagen van de EU en voor fundamentele veranderingen, zodat lokale gemeenschappen kwesties als gezondheidszorg, natuurrampen, klimaatverandering en territoriale ongelijkheden beter het hoofd kunnen bieden.

Lokale en regionale gekozenen zullen hun definitieve wensen voor de Conferentie over de toekomst van Europa formuleren in de vorm van het “ Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders ”, waarin wordt benadrukt dat het voor het democratisch functioneren van de EU noodzakelijk is dat regio’s, steden en dorpen een grotere rol krijgen toebedeeld en dat de democratische betrokkenheid van burgers en met name jongeren wordt vergroot. De nadruk moet liggen op het realiseren van een inclusief herstel na de COVID-19-crisis, het versterken van de territoriale en sociale cohesie in Europa en het ondersteunen van de groene en de digitale transitie.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas, zei: “Op deze top in Marseille komen duizenden Europese leiders bijeen die zich verzetten tegen de brute invasie van Oekraïne door Rusland. De leiders zullen zich samen solidair inzetten voor vrede, democratie, dialoog en fundamentele rechten voor het volk van Oekraïne en zullen bespreken hoe zij concreet hulp kunnen bieden. Het is een gelegenheid om opnieuw te bevestigen dat de belangrijkste vraagstukken — veiligheid, bescherming van de mensenrechten, de klimaatcrisis, openbare diensten en regionale verschillen — Europese eenheid en gemeenschappelijke Europese antwoorden vereisen, om te beginnen in onze regio’s, steden en dorpen. De top gaat over het versterken van de Europese democratie om het leven van elke burger binnen en buiten de grenzen van de EU te beschermen, te ondersteunen en te verbeteren, en wil de democratie dichter bij de mensen brengen.”

Renaud Muselier , voorzitter van de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur en vicevoorzitter van Régions de France, zei hierover: “Op een moment dat oorlog voor de deur staat, moeten wij met klem verklaren dat wij van Europa houden, dat wij Europa nodig hebben en dat Europa ons beschermt. Onze regio wil Europa weer centraal stellen in de economische, ecologische en digitale ontwikkeling. De 9e Top van regio’s en steden is van bijzondere aard. Ik wil voorzitter Tzitzikostas en het Europees Comité van de Regio’s bedanken voor de kwaliteit van het werk dat wij op dit cruciale moment samen verrichten. Europese regio’s, burgemeesters, regionale voorzitters en lokale gekozen vertegenwoordigers, wie Europa na aan het hart ligt, zijn nu meer dan ooit nodig om de toekomst van de gedecentraliseerde Europese democratie vorm te geven. Zij zijn de beste belichaming van het Europese project, dus laten we voor hen ruim baan maken! Na deze top moeten we ervoor zorgen dat het Franse voorzitterschap van de Europese Unie zijn doelen haalt. Frankrijk moet de motor zijn voor Europa om belangrijke resultaten te boeken.”

De tweedaagse top zal worden geopend door voorzitter Tzitzikostas, voorzitter Renaud Muselier, Jacqueline Gourault , Frans minister van Territoriale Samenhang en Betrekkingen met Lokale en Regionale Overheden, Clément Beaune , Frans staatssecretaris voor Europese Zaken, Martine Vassal , voorzitter van de departementale raad van Métropole Aix-Marseille-Provence en Bouches-du-Rhône, Benoit Payan , burgemeester van Marseille en André Viola , hoofd van de Franse delegatie bij het Europees Comité van de Regio’s.

Het programma is opgebouwd rond vier thema’s:

1. 3 maart: Europese regio’s staan voor grote maatschappelijke uitdagingen . Deze plenaire zitting en drie rondetafeldebatten op hoog niveau gaan over het vergroten van de veerkracht van de gezondheidszorg, het versnellen van de digitale transitie en het anticiperen op, voorkomen van en aanpassen aan klimaatrisico’s. Belangrijke sprekers zijn Werner Hoyer , president van de Europese Investeringsbank, Frans Timmermans , uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, David Gallagher , regionaal voorzitter van Pfizer en Mami Mizutori , hoofd van het UNDRR.

2. 3 maart: Cohesie en herstel . De rol van het EU-cohesiebeleid bij het herstel na de pandemie is het onderwerp van een debat met Elisa Ferreira , Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Jacqueline Gourault , Frans minister van Territoriale Samenhang en Lokale en Regionale Overheden, en Younous Omarjee , voorzitter van de commissie REGI van het Europees Parlement. De heropleving van plattelandsgebieden, grensoverschrijdende samenwerking, het Europees-mediterrane partnerschap en de uitbreiding van de EU behoren tot de thema’s van de rondetafelgesprekken.

3. 4 maart: Bouwen aan het Huis van de Europese democratie . De vicevoorzitters van de Europese Commissie Margaritis Schinas (Bevordering van onze Europese levenswijze) en Dubravka Šuica (Democratie en Demografie), de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola , Christa Schweng , voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Vasco Alves Cordeiro , eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, en EP-lid Eva Maydell , voorzitter van European Movement International, zullen deelnemen aan het debat met lokale leiders over de stand van zaken van de Conferentie over de toekomst van Europa, die de Europese burgers een grotere stem moet geven in de besluitvorming van de EU. Ook de rol van lokale en regionale overheden bij de bevordering van de Europese democratische waarden zal ter sprake komen.

4. 4 maart: De toekomst van de Europese democratie– engagement van jongeren en Europese waarden . Tijdens de discussies in de namiddag zal worden nagegaan hoe de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving en de democratie kan worden verruimd, in de context van de digitale transformatie en de uitdagingen voor de Europese waarden. Tijdens de slotzitting wordt het startsein gegeven voor de gezamenlijke opstelling van een Europees handvest voor jongeren en democratie en zal een inspirerende gedachtewisseling plaatsvinden tussen de voorzitter van het Europees Jeugdforum, Silja Markkula , en de beide gastheer-voorzitters van de top, Apostolos Tzitzikostas en Renaud Muselier .

Meer informatie:

De Europese Top van regio’s en steden wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) om de toekomstige uitdagingen van de EU te bespreken. Deelnemers zijn onder meer CvdR-leden, andere prominente gekozen politici op lokaal en regionaal niveau, deelnemers aan het CvdR- programma voor jonge gekozen politici , alsook hooggeplaatste vertegenwoordigers van andere EU-instellingen en maatschappelijke organisaties.

De 9e Europese Top van regio’s en steden vindt plaats op 3 en 4 maart in het Chanot Palais des Congrès et des Expositions in Marseille, met fysieke en onlinedeelname.

  • Het volledige mediaprogramma
  • Lees hier de conclusies van een reeks bewustmakingsactiviteiten die in de aanloop naar het evenement zijn georganiseerd.
  • Bezoek de virtuele beurs die van 18 februari tot en met 18 maart 2022 in het kader van de top werd gehouden: een selectie van projecten en initiatieven die zijn ontwikkeld om de veerkracht te versterken en innovatie en creativiteit te ondersteunen.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023