Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De onderscheiding voor de Ondernemende Regio van Europa 2021 zal groen en duurzaam ondernemerschap belonen  

Het succesvolle programma voor de Ondernemende Regio van Europa (ORE), dat dit jaar 10 jaar bestaat, is voor de komende vijf jaar gemoderniseerd en vernieuwd. Tussen 2021 en 2025 zullen de jaarlijkse oproepen tot het indienen van aanvragen telkens een hoofdthema hebben dat verband houdt met de beleidsagenda van de EU en relevant is voor het regionale en lokale niveau. De ORE-onderscheiding 2021 zal in het teken staan van de bevordering van ondernemerschap voor een groene en duurzame toekomst. De regio’s en steden van de EU hebben tot 31 maart 2020 de tijd om aanvragen in te dienen.

Markku Markkula , eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, kondigde de nieuwe ORE-cyclus aan tijdens de SME Assembly 2019 van de Europese Commissie in Helsinki. Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering op 26 november zei de heer Markkula: “Regio’s en steden kunnen de nieuwe beleidsprioriteiten van de Europese Commissie het best verwezenlijken door ondernemerschap en het mkb te stimuleren, middelen vrij te maken voor onderzoek en innovatie, te investeren in onderwijs en vaardigheden en de interne en externe samenwerking en kennisoverdracht te bevorderen.”

“Om de meest urgente economische en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken, moeten we ook de inspanningen van de regio’s en steden van de EU in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling mobiliseren. Daarom is het stimuleren van ondernemerschap voor een groene en duurzame toekomst het thema van de ORE 2021-campagne. Zo worden de regio’s en steden van de EU aangemoedigd middelen te mobiliseren en initiatieven voor te stellen om een verschuiving naar duurzaamheid in hun economieën te bevorderen", aldus eerste vicevoorzitter Markkula.

De commissie Economisch Beleid (ECON), een van de zes thematische commissies van het Europees Comité van de Regio’s, heeft in samenwerking met de regioraad van Helsinki-Uusimaa een seminar georganiseerd tijdens de SME Assembly 2019. De gastsprekers, waaronder de CvdR-rapporteurs voor het industriebeleid ( Jeannette Baljeu , NL/RE) en het mkb-beleid ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA), benadrukten dat de nieuwe strategie van de Europese Commissie voor het mkb en de industrie moet bijdragen tot de versterking van de regionale ecosystemen voor ondernemerschap in heel Europa en deze met elkaar in verbinding moet brengen, en tegelijkertijd de uitdagingen van industriële vernieuwing en duurzaamheid moet aanpakken.

Meer informatie:

De ORE-onderscheiding wordt elk jaar door het Europees Comité van de Regio’s toegekend aan drie steden of regio’s met uitstekende, toekomstgerichte strategieën ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, start-ups en scale-ups. Met de onderscheiding krijgen regionale ondernemingsstrategieën erkenning en zichtbaarheid en wordt de regio’s in kwestie toegang geboden tot een netwerk van potentiële partners. De ORE-onderscheiding is in 2020 toegekend aan de regio Gdansk-Pommeren (Polen), de economische regio Göteborg (Zweden) en de regio Navarra (Spanje).

Promotievideo over de oproep voor de ORE-onderscheiding 2021

Website van de Ondernemende Regio van Europa

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Indicator voor het regionale concurrentievermogen 2022: Europa moet flink investeren in cohesie om regionale verschillen kleiner te maken
Indicator voor het regionale concurrentievermogen 2022: Europa moet flink investeren in cohesie om regionale verschillen kleiner te maken
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Prijs “Europese Ondernemende Regio” 2024: steden en regio’s die zich inzetten voor duurzame, veerkrachtige en digitale groei kunnen zich nu inschrijven
Prijs “Europese Ondernemende Regio” 2024: steden en regio’s die zich inzetten voor duurzame, veerkrachtige en digitale groei kunnen zich nu inschrijven
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022