Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De regio's Gdańsk /Pommeren (Polen), Göteborg (Zweden) en Navarra (Spanje) winnen de prijs voor de Europese Ondernemende Regio 2020  

Het Comité van de Regio's kent de titel Europese Ondernemende Regio (EOR) toe aan de regio's met de meest geloofwaardige en veelbelovende visie op ondernemerschap. Winnaars dit jaar zijn de stad Gdańsk, samen met de regio Pommeren, de economische regio Göteborg en de regio Navarra; zij werden geselecteerd vanwege hun uitmuntende strategieën en hun inspanningen om ondernemerschap op hun grondgebied te stimuleren.

Voorzitter van het Comité van de Regio's Karl-Heinz Lambertz feliciteerde de winnaars met de volgende woorden: "De prijs voor de Europese Ondernemende Regio van dit jaar is het bewijs dat een bloeiend bedrijfsleven regio's en steden in staat stelt banen te creëren en de sociale structuur van Europa in stand te houden. De winnaars laten zien dat zij dankzij samenwerking, innovatief denken en het scheppen van een gunstig lokaal klimaat fungeren als hefboom voor duurzame groei in Europa, en zijn daarmee een bron van inspiratie voor ons allen".

"Sinds de lancering van het EOR-initiatief hebben we 27 regio's uit 15 EU-landen bekroond, waaronder zowel grote als kleine regio's, grootstedelijke en plattelandsgebieden, meer ontwikkelde regio's en regio's die bezig zijn aan een inhaalslag, en centraal gelegen maar ook afgelegen en perifere gebieden. Stuk voor stuk tonen deze winnaars aan dat regio's en steden een sleutelrol spelen bij het stimuleren van ondernemerschap en innovatie en het scheppen van de voorwaarden voor duurzame groei en werkgelegenheid in de Europese Unie ", aldus eerste vicevoorzitter van het CvdR Markku Markkula bij de opening van de uitreikingsceremonie.

Stad Gdańsk/regio Pommeren, Polen

Dat de stad Gdańsk en de regio Pommeren samen hebben meegedongen naar de prijs heeft te maken met het feit dat hun op groei gerichte activiteiten een coherent geheel vormen. Demografische veranderingen en de vergrijzing van de bevolking vormen niet alleen voor deze regio maar ook voor andere gebieden in Polen een probleem. Gdańsk en Pommeren baseren hun EOR-strategie op de aanwerving en opleiding van gekwalificeerd personeel en investeringen in ondernemerschap. De regio werd geselecteerd op basis van een indrukwekkende reeks maatregelen die gericht zijn op het aantrekken, ontwikkelen en vasthouden van talent, het stimuleren van startende en innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen en het aanbieden van lessen ondernemerschap aan jongeren.

"Het motto van vrijheid, solidariteit, gelijkheid en openheid staat voor zoveel meer dan verheven idealen - het is gebaseerd op concrete op groei gerichte activiteiten. De regio Gdańsk-Pommeren ondersteunt de ontwikkeling van ondernemerschap op alle niveaus: van opleiding, het scheppen van een gunstig klimaat voor ondernemerschap en steun aan de oprichting van nieuwe bedrijven, tot het verlenen van steun aan de ontwikkeling van bedrijven, het vergroten van het innovatiepotentieel van bedrijven en het stimuleren van samenwerking en expansie naar nieuwe buitenlandse markten; al deze punten staan centraal in het actieplan voor de ontwikkeling van het ondernemerschap 2020 ", zo verklaarden Alan Aleksandrowicz, locoburgemeester van de stad Gdańsk, en Mieczysław Struk , voorzitter van het regiobestuur van Pommeren.

Economische regio Göteborg, Zweden

Dankzij gigantische investeringen in stedelijke ontwikkeling en infrastructuur is Göteborg nu een van de snelst groeiende metropolitane regio's van Europa. De EOR-strategie van Göteborg is gericht op het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het creëren van een betere voedingsbodem voor kleine en middelgrote ondernemingen. De strategie is opgedeeld in zes gebieden: aanbod van vaardigheden, aantrekkingskracht, infrastructuur en toegankelijkheid, aangepaste ruimtelijke ordening, ondernemingsklimaat en innovatiekracht.

"Wij zijn zeker trots dat we de prijs voor de Europese Ondernemende Regio 2020 hebben gekregen. De strategie voor ondernemerschap van de economische regio Göteborg behoort dan ook tot de beste in Europa! De grootste troef van onze regio is echter dat wij ons oor te luisteren leggen bij het bedrijfsleven, dat we bij het aanpakken van problemen samenwerken met maar liefst 35 stakeholders en dat we de handen ineenslaan om een gunstig ondernemingsklimaat te creëren en in stand te houden. Dankzij dit waardevolle vermogen tot samenwerken zullen we tegen 2035 120.000 nieuwe arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Geïnspireerd en gemotiveerd door deze belangrijke prijs zijn wij vastbesloten vast te houden aan onze ondernemerschapsstrategie, die tot de beste in Europa behoort ", aldus Axel Josefsson , voorzitter van de vereniging van lokale overheden van de regio Göteborg en voorzitter van de gemeenteraad van de stad Göteborg.

Regio Navarra, autonome gemeenschap van Spanje

De regio Navarra is een voortrekker op het vlak van de ondersteuning van ondernemerschap in Spanje en streeft ernaar de plaatselijke bevolking aan te zetten tot ondernemen. De regio is momenteel bezig met de uitwerking van haar ondernemerschapsplan voor 2020-2022, waarin de maatregelen worden vastgelegd die nodig zijn om het aantal ondernemingen dat erin slaagt het hoofd boven water te houden op te trekken, de jaarlijkse groei te doen stijgen en de cijfers inzake ondernemersactiviteit te verbeteren. Belangrijke pijlers van de "strategie voor slimme specialisatie - Navarra S3" van de regio zijn onder meer het bevorderen van ondernemerschap, het verminderen van de regeldruk, de toegang tot financiering en markten en internationalisering.

" De regering van Navarra zet zich in voor sociale en territoriale samenhang, openheid en verbondenheid, voor een Navarra van creatieve en ondernemende burgers die deel uitmaken van een moderne en concurrerende economie, een Navarra dat zich onderscheidt door zijn industriële troeven en zich in een klimaat van transparantie en vertrouwen inzet voor het milieu, de gezondheid en de kwaliteit van het bestaan, om zo te kunnen uitgroeien tot referentiepunt voor duurzame ontwikkeling ", aldus Manu Ayerdi , vicevoorzitter van de regering van Navarra.

Prijs Europese Ondernemende Regio 2020

De prijs voor de Europese Ondernemende Regio (EOR) is een project dat elk jaar drie EU-gebieden met een uitzonderlijke en innovatieve beleidsstrategie voor ondernemerschap selecteert en beloont, ongeacht hun omvang, rijkdom en competenties. De gebieden met het meest geloofwaardige, toekomstgerichte en veelbelovende plan krijgen voor het volgende jaar de titel "Europese Ondernemende Regio" (EOR).

De EOR-jury, die bestaat uit CvdR-leden, vertegenwoordigers van EU-instellingen, sociale partners en territoriale verenigingen, ziet toe op de uitvoering van de prijswinnende regionale strategieën in de loop van 2020, zodat de winnaars een objectief beeld krijgen van hun beleid en vooruitgang. De winnaars van de EOR-prijs voor 2020 krijgen de gelegenheid om binnen het EOR-netwerk met andere regionale en lokale overheden van gedachten te wisselen over hun voornaamste resultaten.

Foto’s van het evenement zijn beschikbaar op flickr.

Contactpersonen:

Carmen Schmidle

Tel. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Tel. +32 2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Indicator voor het regionale concurrentievermogen 2022: Europa moet flink investeren in cohesie om regionale verschillen kleiner te maken
Indicator voor het regionale concurrentievermogen 2022: Europa moet flink investeren in cohesie om regionale verschillen kleiner te maken
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Prijs “Europese Ondernemende Regio” 2024: steden en regio’s die zich inzetten voor duurzame, veerkrachtige en digitale groei kunnen zich nu inschrijven
Prijs “Europese Ondernemende Regio” 2024: steden en regio’s die zich inzetten voor duurzame, veerkrachtige en digitale groei kunnen zich nu inschrijven
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Doeltreffender strategieën voor staatssteun en agrobosbouw zijn essentieel om de cohesiekloof in plattelandsgebieden te dichten
Doeltreffender strategieën voor staatssteun en agrobosbouw zijn essentieel om de cohesiekloof in plattelandsgebieden te dichten
28.04.2022