Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europees Comité van de Regio’s en Eurochambres bundelen krachten om banen en groei in de EU te scheppen  

​Christoph Leitl and Karl- Heinz Lambertz

Het Comité van de Regio's van de EU (CvdR) en de Vereniging van Europese Kamers van Koophandel en Industrie – Eurochambres – hebben overeenstemming bereikt over een actieplan voor hernieuwde samenwerking op belangrijke gebieden om het ondernemingsklimaat en de regionale economische ontwikkeling te bevorderen.

In het actieplan , dat in Brussel is ondertekend door Karl-Heinz Lambertz (voorzitter van het CvdR) en Christoph Leitl (voorzitter van Eurochambres), wordt aangegeven op welke terreinen de twee organen in de periode 2019-2022 gaan samenwerken om de jeugdwerkloosheid en de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van vaardigheden aan te pakken, het ondernemerschap te stimuleren, de cohesie te versterken en het concurrentievermogen van de industrie te vergroten.

Bij de ondertekening van het actieplan zei Christoph Leitl : " Eurochambres en het Europees Comité van de Regio's zijn slechts zo sterk als hun netwerken. Lokale kamers van koophandel en industrie en regionale overheden spelen een centrale rol bij de sociaaleconomische ontwikkeling op lokaal niveau in Europa. Door onze netwerken te laten samenwerken kunnen we deze rol verder uitbouwen. Ons gezamenlijke actieplan biedt een waardevol kader om deze samenwerking te versterken en zo de groei op regionaal en Europees niveau te stimuleren. "

Karl-Heinz Lambertz voegde daaraan toe: " Alleen door middel van samenwerking, partnerschap en lokale grensoverschrijdende initiatieven kan de EU banen creëren, groei stimuleren, ongelijkheid aanpakken en ervoor zorgen dat geen enkele burger aan de zijlijn blijft staan. Dankzij ons vernieuwde partnerschap met Eurochambres worden bedrijven en lokale en regionale overheden uit de hele EU met elkaar in contact gebracht. Zo kunnen we kennis, ervaring en vaardigheden uitwisselen om de doeltreffendheid van de EU te verbeteren en regionale investeringen te stimuleren. "

De speerpunten van het actieplan, die regelmatig geëvalueerd zullen worden, zijn als volgt:

nauwere samenwerking op het gebied van de wetgevingswerkzaamheden van de EU door standpuntnota’s en studies uit te wisselen;

aanpak van de jeugdwerkloosheid en de " vaardighedenmismatch " door innovatieve en beste praktijken te delen;

stimuleren van ondernemerschap en mkb-beleid door bevordering van het programma Erasmus voor jonge ondernemers (EYE) en het netwerk van Europese ondernemende regio's (EER);

pleiten voor betere EU-regelgeving en meer subsidiariteit door middel van territoriale effectbeoordelingen en het initiatief inzake regionale hubs ;

ondersteuning van de samenwerking in de nabuurschapslanden via een initiatief inzake jong ondernemerschap in de mediterrane partnerlanden en verspreiding van informatie over de toegang tot financiering voor lokale en regionale overheden;

versterking van het cohesiebeleid van de EU via #CohesionAlliance ;

vergroting van de territoriale veerkracht door middel van gezamenlijke analyses van de impact van de toekomstige handelsbetrekkingen tussen de EU27 en het VK, van het regionale industriële concurrentievermogen en van de economische, sociale en territoriale ontwikkeling van eilanden via het INSULEUR-netwerk .

Contact:

Europees Comité van de Regio's
Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 2 282 2366

Carmen.Schmidle@cor.europa.eu

Eurochambres

Luis Pisselli

Tel. +32 2 282 0592

piselli@eurochambres.eu