Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
#EURegionsWeek : meer dan 600 politici debatteren over de toekomst van Europa en het regionaal beleid  
#CoRplenary in het teken van de toekomstige EU-begroting, het cohesiebeleid, de brexit en de digitale/ecologische transitie

Op 7 oktober gaat in Brussel de 17e Europese Week van regio’s en steden van start. De besprekingen zullen zich toespitsen op de vraag hoe het cohesiebeleid kan bijdragen tot een groener, inclusiever en slimmer Europa . De Europese Week wordt geopend met een debat op hoog niveau over de toekomst van Europa en omvat bijna 400 evenementen, waaronder een conferentie op hoog niveau over de omschakeling van steenkoolregio’s. Op 8-9 oktober vindt tevens de zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) plaats ( #CoRplenary ). De leden van het Comité zullen er debatteren over de toekomst van het cohesiebeleid van de EU (met Younous Omarjee, voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement), de langetermijnbegroting van de EU (met commissaris Oettinger) en over de ecologische en digitale transitie (met Tytti Tuppurainen, de Finse minister van Europese Zaken).

17e Europese Week van regio’s en steden , 7-10 oktober, #EURegionsWeek

#EURegionsWeek biedt opnieuw een unieke kans om beter te begrijpen hoe regio’s en steden de EU-fondsen gebruiken om het dagelijks leven van EU-burgers te verbeteren en hoe de cohesiefondsen bijdragen tot een groener, meer inclusief en slimmer Europa. De jaarlijkse conferentie die door het CvdR en de Europese Commissie gezamenlijk wordt georganiseerd, is het grootste evenement over regionale ontwikkeling van Europa. Dit jaar worden meer dan 9 000 deelnemers waaronder wetenschappers, functionarissen, deskundigen en meer dan 600 lokale, regionale, nationale en Europese politici verwacht. Zij gaan tijdens bijna 400 workshops en debatten, exhibities en netwerkgelegenheden in debat over de verschillende aspecten van het cohesiebeleid.

Hoogtepunten :

7 oktober, 14.30-16.30 uur ( kijk live ) – Openingssessie: regio’s en steden, pijlers onder de toekomst van de EU

Meer dan 100 jonge verkozen politici zullen de openingssessie bijwonen en aldaar debatteren over de toekomst van Europa met Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het CvdR, Klara Dobrev , vicevoorzitter van het Europees Parlement en Elżbieta Bieńkowska , commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf.

8 oktober, 9-10.30 uur ( kijk live ) – vergadering van de commissies REGI en COTER over “De stand van de onderhandelingen over het cohesiebeleid na 2020”

Leden van het CvdR en het Europees Parlement gaan in debat over de lopende onderhandelingen met betrekking tot de EU-begroting en het cohesiebeleid 2021-2027 . De Europese regio’s en steden kunnen een sleutelrol spelen bij het opbouwen van een sterk cohesiebeleid voor de toekomst, door de nadruk te leggen op de resultaten van het beleid in de huidige programmeringsperiode.

9 oktober, 14.30-17 uur ( kijk live ) Steenkoolregio’s in transitie Conferentie op hoog niveau

In de strijd tegen de klimaatverandering is het cruciaal om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen en steenkoolregio’s te ondersteunen in hun transitie naar schone energie. Naast nationale steun kan ook het EU-cohesiebeleid, waarvan de fondsen onder het gedeelde beheer van de EU en de lidstaten vallen, op dit gebied voor ondersteuning zorgen. Tijdens dit evenement zullen EU-ministers, leden van het Europees Parlement, regionale politici en andere vertegenwoordigers van hoog niveau uit Bulgarije, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Roemenië en Spanje hun visie delen over hoe steenkoolregio’s het beste kunnen worden ondersteund in hun transitie naar een koolstofvrije toekomst.

Zie het mediaprogramma ; een volledige lijst van de evenementen vindt u op de website .
Foto’s en opnames van het evenement kunnen gratis worden gedownload.

Zitting van het Europees Comité van de Regio's , 7-9 oktober, #CoRplenary ( kijk live )

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden die de belangen van steden en regio’s behartigen. De 350 leden van het CvdR komen in Brussel bijeen om te debatteren en een reeks adviezen over EU-wetgeving en politieke resoluties goed te keuren.

Hoogtepunten :

8 oktober 15.15 uur – Het regionale ontwikkelingsbeleid van de EU na 2020: Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement (REGI), vervoegt de leden van het CvdR voor een debat over regionale ontwikkeling in de volgende financieringsperiode na 2020.

8 oktober 16.45 uur – De toekomstige EU-begroting: Eind 2019 zal het Finse EU-raadsvoorzitterschap naar verwachting compromiscijfers presenteren voor de langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027. De steden en regio’s van de EU zullen hun toenemende bezorgdheid over de EU-begroting kenbaar maken aan bevoegd EU-commissaris Günther Oettinger en een resolutie ter zake aannemen.

8 oktober 18 uur – EU-kwesties die van belang zijn voor lokale en regionale overheden: De leden van het CvdR hebben het over de brexit, eilandregio’s en ontbrekende transportverbindingen in grensoverschrijdende regio’s.

9 oktober 9.30 uur – Naar een digitale en groene EU: alle EU-regio’s en alle burgers moeten kunnen profiteren van de digitale en groene omwenteling die onze samenlevingen transformeert. Lokale en regionale politici zullen met de Finse minister van Europese Zaken Tytti Tuppurainen bespreken hoe de digitale kloof kan worden gedicht en hoe cohesie en solidariteit voor iedereen kan worden gewaarborgd. Dit debat hangt samen met twee CvdR-adviezen die op verzoek van het Finse EU-voorzitterschap zijn opgesteld:

o Digitaal Europa voor iedereen: slimme en inclusieve oplossingen in de praktijk , rapporteur Anne KARJALAINEN (FI/PSE);

o Slimme steden: nieuwe uitdagingen voor een rechtvaardige overgang naar klimaatneutraliteit: hoe moeten de SDG’s in praktijk worden gebracht? , rapporteur Andries GRYFFROY (BE/EA).

U kunt de volledige agenda en alle documenten en ontwerpadviezen online raadplegen .

Contact

Voor accreditatie voor beide evenementen kunt u contact opnemen met:

PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023