Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
#EURegionsWeek: cohesie van cruciaal belang voor de toekomst van Europa  
De 16 e editie van de Europese Week van regio’s en steden is van start gegaan in Brussel.

Onder het motto “Jeugd, regio’s en steden zijn de toekomst van Europa – De toekomst van Europa is gelegen in eenheid en samenhang" zijn op 8 oktober in Brussel honderden lokale en regionale leiders en vooraanstaande EU-leiders bijeengekomen voor de opening van de Europese week van regio's en steden . De jaarlijkse conferentie die door het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en de Europese Commissie gezamenlijk wordt georganiseerd, is het grootste evenement over regionale ontwikkeling ter wereld.

Het cohesiebeleid van de EU, dat in 1988 van start ging, is de afgelopen 30 jaar het belangrijkste investeringsinstrument geworden, dat steden en regio's ondersteunt bij het scheppen van werkgelegenheid en economische groei, het vergroten van het concurrentievermogen en de duurzame ontwikkeling en het verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers. Het belangrijkste doel ervan is de verschillen tussen en binnen de regio's van de EU aan te pakken en bij te dragen tot de harmonieuze ontwikkeling van de EU en het welzijn van de Europeanen.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Karl-Heinz Lambertz , zei in zijn openingstoespraak: " Bij investeringen in cohesie gaat het om veel meer dan alleen geld: zij weerspiegelen onze Europese kernwaarden. De grote problemen van de 21e eeuw kunnen alleen worden opgelost indien de EU en de nationale, regionale en lokale overheden met elkaar samenwerken en solidair zijn. Bezuinigen op het cohesiebeleid is in strijd met de doelstellingen van de EU op het gebied van territoriale, economische en sociale samenhang. Vandaag hebben we meer dan ooit een sterk cohesiebeleid nodig als de EU de harten en geesten van de burgers die zij dient, wil winnen. Een Unie zonder cohesie kan niet bestaan.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker , zei hierover: “ We praten vandaag over de toekomst van onze regio’s en steden, maar in feite praten we over de toekomst van onze Unie, aangezien die twee nauw met elkaar verweven zijn. Het komende decennium zal de Commissie de regio’s en steden verder ondersteunen bij de overgang naar een meer innovatieve en groenere economie, meer werkgelegenheid, groei en sociale vooruitgang. Het cohesiebeleid, een van de meest concrete voorbeelden van solidariteit binnen de EU, zal hierbij een cruciale rol spelen, net als Horizon Europa, Erasmus+, InvestEU en alle andere programma’s en initiatieven van ons voorstel voor de toekomstige EU-begroting. Om ervoor te zorgen dat deze steun de regio’s en steden tijdig bereikt is het van het grootste belang dat vóór de Europese verkiezingen een akkoord over de volgende langetermijnbegroting wordt bereikt.”

Commissaris voor Regionaal beleid Corina Creţu verklaarde " Ik ben trots op het voorstel voor een nieuw, moderner, flexibeler en vereenvoudigd cohesiebeleid dat wij in mei hebben gepresenteerd. Er is echter nog werk aan de winkel. Om ervoor te zorgen dat de investeringen in 2021 daadwerkelijk van start kunnen gaan, moeten we nu al beginnen met de planning van de volgende programma's. Vandaag is de eerste dag van de Europese Week van regio’s en steden. Dit is een goede gelegenheid om de toekomst van het cohesiebeleid te bespreken en daarom zal ik mijn suggesties presenteren om de lidstaten en regio’s te helpen bij het opstellen van hun programma’s.

Pavel Telička , vicevoorzitter van het Europees Parlement, zei hierover: " Het cohesiebeleid is de sterkste uiting van solidariteit in de EU. De investeringen die via dit beleid worden gedaan, dragen bij tot de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de Unie. Daarom is het belangrijk dat we het potentieel van het programma na 2020 maximaliseren door de flexibiliteit, de toegevoegde waarde en de samenhang en consistentie met het Europees Semester te versterken. Door onze uitgaven meer te focussen, te zorgen voor een voortdurende objectieve evaluatie op basis van indicatoren en waar nodig correcties aan te brengen, zullen we de economische groei stimuleren en nieuwe kansen creëren, met name op gebieden die perspectieven bieden voor burgers in heel Europa. De Europese week van regio's en steden biedt een uitstekende kans om de toekomst van het cohesiebeleid te bespreken met lokale en regionale deskundigen.”

Om een sterk cohesiebeleid voor alle regio's en steden in de nieuwe EU-begroting voor de periode na 2020 kracht bij te zetten, heeft het Comité vorig jaar samen met toonaangevende EU-verenigingen die regio’s en steden vertegenwoordigen de #CohesionAlliance gevormd: een basisbeweging die openstaat voor iedereen die vindt dat het EU-cohesiebeleid een pijler van de toekomst van de EU moet blijven. Sinds de lancering van de Alliantie tijdens de vorige editie van de Europese Week van regio’s en steden, is de verklaring van de Alliantie ondertekend door meer dan 8 000 sympathisanten, waaronder 114 regio’s, 110 steden en provincies, 45 verenigingen van regionale en lokale overheden, 30 leden van het Europees Parlement, 35 sectorale verenigingen van de EU en 141 andere institutionele partners zoals universiteiten, onderzoekscentra en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS). De #CohesionAlliance staat nog steeds open voor ondertekening en zal de lopende interinstitutionele begrotingsonderhandelingen op de voet volgen.

Achtergrond:

De Europese Week van regio’s en steden brengt jaarlijks duizenden vertegenwoordigers van lokale, regionale en Europese overheden, wetenschappers en deskundigen bijeen om de verschillende aspecten van het cohesiebeleid te bespreken en van gedachten te wisselen in meer dan 170 workshops, seminars, lezingen en ontmoetingen, verspreid over vier dagen. In de editie van dit jaar wordt bijzondere nadruk gelegd op de noodzaak van een sterk cohesiebeleid na 2020 om structurele belemmeringen te overwinnen, het menselijk kapitaal te stimuleren en de levenskwaliteit te verbeteren, alsook op het beheer van de lokale effecten van globalisering, digitale transformatie en klimaatverandering en op lokale strategieën voor jongeren, de integratie van migranten en sociale integratie.

Foto’s en een opname van het evenement kunnen gratis worden gedownload.

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 0 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023