Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De regio's en steden van de EU smeden een Alliantie voor de toekomst van het cohesiebeleid  

Met het oog op de toekomstige onderhandelingen over de EU-begroting bundelt het Europees Comité van de Regio's zijn krachten met de verenigingen van decentrale overheden en roept het alle betrokken actoren op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau op om een Alliantie voor een sterk en ambitieus cohesiebeleid na 2020 tot stand te brengen.

Nieuwe opkomende prioriteiten, zoals defensie, veiligheid en grenscontroles, en de gevolgen van de Brexit voor de EU-begroting, vormen een bedreiging voor het krachtigste investeringsbeleid dat de EU-27 ooit heeft gekend, met een waarde van 454 miljard euro tot 2020. Vandaar dat het CvdR vandaag het idee van een nieuwe open alliantie heeft gelanceerd.

Het doel van de alliantie is om de meerwaarde en doeltreffendheid van het cohesiebeleid van de afgelopen tien jaar in de schijnwerpers te plaatsen, en ervoor te zorgen dat besluiten over de toekomstige EU-begroting rekening houden met de stem van honderdduizenden begunstigden, gaande van regionale en lokale autoriteiten tot kmo's, ngo's, scholen, universiteiten, culturele organisaties, enz.

Naar aanleiding van de recente goedkeuring van zijn advies over "De toekomst van het cohesiebeleid na 2020" en met het oog op het 7e Cohesieforum dat eind juni zal plaatsvinden, heeft het Comité samen met de belangrijkste verenigingen van decentrale overheden een realistisch debat gelanceerd dat ten doel heeft de kritiek op het cohesiebeleid rechtstreeks te counteren en de samenwerking tussen alle voorstanders van dat beleid op te voeren.

" Het cohesiebeleid is geen liefdadigheid, het is een plicht. De EU-burgers in onze regio's en steden hebben behoefte aan een sterker, eenvoudiger en doeltreffender cohesiebeleid. Daarom werken wij na de goedkeuring van ons advies aan de oprichting van een brede alliantie voor een slagvaardig cohesiebeleid na 2020 ", zei CvdR-rapporteur Michael Schneider , staatssecretaris van de deelstaat Saksen-Anhalt en voorzitter van de EVP-fractie in het CvdR. " Dit is geen pr-stunt maar een brede mobilisering die open staat voor steden, regio's, verenigingen van decentrale overheden, centrale overheden, EU-instellingen, universiteiten, kmo's en het maatschappelijk middenveld ".

" De investeringen in het kader van het cohesiebeleid hebben geholpen om onze steden leefbaarder en inclusiever te maken ", aldus Daniël Termont , burgemeester van Gent en voorzitter van Eurocities . Hij benadrukte voorts: " Het cohesiebeleid is een sterke uiting van Europese solidariteit en biedt veel mogelijkheden om de voordelen van Europa aan onze burgers te laten zien. Voor een sterker beleid in de toekomst moeten steden rechtstreeks worden betrokken bij strategische investeringsbesluiten in verband met de structuurfondsen. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de financiering beantwoordt aan lokale behoeften, het lokale ownership te versterken en de verstrekking van financiering te vergemakkelijken. "

Sprekend namens de Raad van Europese gemeenten en regio's (CEMR) , wees Carola Gunnarson , burgemeester van Sala en woordvoerder voor het cohesiebeleid, erop dat " het cohesiebeleid een instrument is dat aan de burgers laat zien dat de EU om hen geeft en dat alle bestuursniveaus hun krachten kunnen bundelen om de huidige uitdagingen aan te pakken. Indien het cohesiebeleid wordt stopgezet zou het Europese project veel aan substantie verliezen. Met deze alliantie willen de burgemeesters en regionale leiders een sterk cohesiebeleid in stand houden dat in staat is in te spelen op de behoeften van onze burgers. "

De Conferentie van de perifere maritieme regio's (CPMR) werd vertegenwoordigd door Erik Bergkvist , voorzitter van het regionaal bestuur van Västerbotten (SE), die het volgende verklaarde: " De Europese regio's worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen, waaronder geografische, ecologische en sociale beperkingen, zodat er geen sprake kan zijn van een uniforme Europese oplossing. Vandaar dat een cohesiebeleid met een sterkere territoriale dimensie nodig is om de EU-doelstellingen van economische, sociale en territoriale cohesie en stimulering van de groei te verwezenlijken. We hebben een cohesiebeleid nodig dat is gebaseerd op een betere erkenning van de territoriale diversiteit van Europa, meer flexibiliteit voor bepaalde geografische regio's, een gebiedsgerichte aanpak en synergieën tussen de verschillende bestuursniveaus. Alleen dan kan het cohesiebeleid het potentieel van alle Europese regio’s ontsluiten. "

"Er wordt steeds meer een beroep gedaan op het cohesiebeleid, vanuit bijna alle lidstaten”, aldus CvdR-voorzitter Markku Markkula, die belanghebbenden aanspoorde hun krachten te bundelen: "Nu de moeilijke onderhandelingen over de toekomstige EU-begroting van start gaan zijn wij bereid om de stem van de regio's te laten horen in Brussel. Daarom willen wij een alliantie voor het cohesiebeleid sluiten, die open staat voor al diegenen die geloven in de fundamentele EU-waarden zoals solidariteit en partnerschap."

Zie voor meer informatie:

Infografiek over het CvdR-advies "De toekomst van het cohesiebeleid"

CvdR-studies over de toekomst van het cohesiebeleid

Evaluaties van de programmeringsperiode 2007-2013

Opendataportaal over het EU-cohesiebeleid

Voorzitter Markkula: speech Raad Algemene Zaken van 25 april over het cohesiebeleid

Europees Parlement, resolutie van commissie REGI over het cohesiebeleid na 2020

Verklaring van EUROCITIES over de toekomst van het cohesiebeleid

In de aanloop naar het 7e Cohesieforum zal een nieuw beleidsdocument worden gepubliceerd.

Standpuntnota's over het cohesiebeleid van de Raad van Europese gemeenten en regio's.

Standpunt van de Conferentie van perifere en maritieme regio’s van Europa (CPMR) over de Beginselen voor het cohesiebeleid na 2020.

Een beleidsnota over de toekomst van het cohesiebeleid zal formeel worden goedgekeurd tijdens de vergadering van het politiek bureau in Stavanger in juni 2017.

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobiel: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023