Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het streven van de EU om de zeeën schoon te maken is goed voor het bedrijfsleven  
Lokale en regionale politici steunen voorstellen om meer scheepsafval naar havens te brengen

De regio’s en steden in de Europese Unie hebben hun steun uitgesproken voor plannen om de hoeveelheid plastic en brandstoffen die in zee worden gedumpt, te verminderen, waarbij zij benadrukken dat duidelijke regels, een consistente handhaving en gematigde tarieven havens en schepen helpen om de zee schoon te houden. Het Comité van de Regio's staat mede om economische redenen achter de plannen van de EU, aangezien de voorgestelde veranderingen het toerisme en de ontwikkeling van een circulaire economie ten goede zouden komen.

De aanbevelingen van de EU-assemblee van lokale en regionale politici vormen een bijdrage aan het debat over een belangrijke actualisering van de EU-regels, die in overeenstemming worden gebracht met de wijzigingen in het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL), door de handhaving te verbeteren en de regels voor schepen en zeehavens gezamenlijk te behandelen. De herziening maakt deel uit van het bredere streven van de Europese Commissie om de EU-wetgeving eenvoudiger te maken en de kosten omlaag te dringen.

De rapporteur van het CvdR-advies over “ Schone havens, schone zeeën - havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval ”, Spyros Spyridon (EL/EVP), zei hierover: “Schonere zeeën betekenen een duurzame economische ontwikkeling, met name in de toeristische sector, die een steunpilaar is van de Griekse economie en van groot belang is voor veel andere EU-landen. Schepen zouden moeten worden verplicht om afval af te geven in zeehavens, en we moeten alle zeehavens in staat stellen om het afval tegen redelijke kosten te behandelen. Het is zaak om stimuli te scheppen zodat het afval in de havens wordt afgegeven, zonder dat de schepen financieel overdreven belast worden, noch met extra procedures of andere tijdrovende formaliteiten te maken krijgen. Over het geheel genomen bereiken de voorstellen van de Commissie deze doelstellingen. De voorstellen vereenvoudigen en verduidelijken de regels, zodat veel van de dubbelzinnigheden voor schippers, havenautoriteiten en afvalbehandelaars worden weggenomen.”

De heer Spyridon, die lid is van de Griekse delegatie van het CvdR en de regio Attika vertegenwoordigt, ging verder: “Wij zijn van mening dat er een bijzonder dringende noodzaak is om plastic afval te verwerken en wij willen dat reinigingssystemen voor uitlaatgassen in de richtlijn worden opgenomen, wat voorheen niet het geval was. Andere uitdagingen zijn flexibiliteit, vergoedingen en handhaving. Er kleven veel lokale en regionale aspecten aan het havenbeheer en de tarieven voor afval mogen niet centraal worden opgelegd. De Commissie is zich duidelijk bewust van de noodzaak van flexibiliteit, wat zeer positief is. Maar we hebben ook een sterke handhaving nodig om oneerlijke concurrentie en een selectieve havenkeuze te vermijden. Er moet dus één enkel kader van sancties komen, en scheepsexploitanten en havens moeten heel duidelijk worden gewaarschuwd voor deze sancties.”

Hij voegde daaraan toe dat het CvdR kritiek heeft op het feit dat er in de voorstellen geen aandacht wordt besteed aan manieren om het afval terug te dringen en een aantal technische kwesties, en dat het CvdR graag zou zien dat de EU de invloed van de wetgeving uitbreidt, zodat havens in zeegebieden en regio’s die aan de EU grenzen, gestimuleerd worden om zich vrijwillig aan dezelfde verplichtingen te houden.

Het advies werd goedgekeurd, met enkele wijzigingsvoorstellen .

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023