Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europees Comité van de Regio’s: voorstellen van de EU zijn welkome stimulans voor legale migratie  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een reeks aanbevelingen geformuleerd waarin het aangeeft hoe steden de toegang van migranten tot banen kunnen vergemakkelijken, hun integratie kunnen versnellen en hen kunnen aanmoedigen een bedrijf op te richten.

Het streven van de Europese Unie om geschoolde arbeidskrachten uit derde landen aan te trekken, moet in elke fase van het migratieproces tot uiting komen, aldus het CvdR in een advies waarin het benadrukt dat steden de Unie en haar lidstaten kunnen helpen om legale migratie in goede banen te leiden. De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat de vaardigheden van vluchtelingen in de EU sneller moeten worden erkend; dit komt zowel hun integratie als de economische situatie ter plaatse ten goede.

De aanbevelingen van het CvdR in zijn advies “Legale migratie — aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU zijn erop gericht de toegang tot banen voor vluchtelingen en geschoolde migranten te vergemakkelijken, hun integratie te versnellen en hen aan te moedigen een bedrijf op te starten. Teneinde de aanwerving te verbeteren, moet het voor potentiële migranten mogelijk worden om aanvragen in te dienen vanuit derde landen. Daarnaast moeten lokale en regionale overheden meer steun krijgen voor integratie- en ondernemerschapsprogramma’s, zodat de integratie van migranten wordt bevorderd en zij beter in staat worden gesteld een bedrijf op te richten. In het advies worden ook ideeën ondersteund om legale migranten in staat te stellen hun loopbaan in andere EU-landen verder te ontwikkelen.

De rapporteur voor het advies, Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), gemeenteraadslid van Gerace, juicht de meer strategische aanpak van legale migratie die door de Europese Commissie wordt bepleit toe, maar dringt erop aan de samenwerking met lokale en regionale overheden en met het lokale maatschappelijk middenveld te intensiveren. Zij kunnen helpen om duidelijker in kaart te brengen welke behoeften er bestaan bij lokale gemeenschappen en economieën en bij de legale migranten zelf.

Giuseppe Varacalli: “Legale migranten zijn vandaag al cruciaal voor de Europese economie en samenleving. Willen we groei stimuleren in een continent dat onverbiddelijk vergrijst, dan moeten we erin slagen legale migranten aan te trekken, met name die welke over specifieke vaardigheden en talenten beschikken. Zij moeten bij aankomst een verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen krijgen, waarbij zij de mogelijkheid hebben om tussen lidstaten te reizen en natuurlijk gelijke rechten genieten. Migratie wordt door velen als een probleem beschouwd. In feite vormt migratie een geweldige kans, mits goed beheerd.”

In het advies wordt gepleit voor beter gecoördineerde inspanningen om ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen zowel op de arbeidsmarkt als wat de sociale zekerheid betreft gelijk worden behandeld. Tijdens de COVID-19-pandemie waren migranten van cruciaal belang voor de verlening van openbare diensten, en ook met het oog op de transitie van de EU naar een groene economie kunnen zij een bijdrage leveren.

De Europese Unie wil uiterlijk in februari 2024 een omvangrijk pakket voorstellen aannemen in het kader van het nieuwe migratie- en asielpact. Daarmee streeft zij naar een beter migratiebeheer, waaronder het vermogen van de EU om talent aan te trekken en de integratie van asielzoekers en migranten in lokale gemeenschappen te ondersteunen.

In zijn advies verwelkomt het CvdR de inspanningen van de Europese Commissie om de procedures te stroomlijnen en het voor legale migranten makkelijker te maken werk- en verblijfsvergunningen en de status van langdurig ingezetene te verkrijgen. Het CvdR spreekt ook zijn steun uit voor inspanningen om jongeren van buiten de EU de kans te geven in de EU te studeren, te reizen en ten slotte te werken, bijvoorbeeld via de onlangs gelanceerde talentpartnerschappen met Noord-Afrikaanse landen.

In de aanbevelingen wordt echter benadrukt dat er flexibeler moet worden ingespeeld op de kenmerken van specifieke categorieën migranten en op de economische behoeften. Het CvdR is ingenomen met de “EU-talentenpool”, een EU-proefproject om vluchtelingen en legale migranten in staat te stellen werkgevers te vinden die geïnteresseerd zijn in hun vaardigheden, maar preciseert dat meer EU-beleidsmaatregelen toegankelijk moeten zijn voor vluchtelingen. Ook wordt erop gewezen hoe belangrijk het is dat de categorieën beroepsvaardigheden worden erkend waaraan dringend behoefte is in het kader van de transitie naar een groene economie; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de energiesector. Tot slot moet rekening worden gehouden met mensen met artistiek talent. Ook zij moeten de kans krijgen om legaal in de EU te werken.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023