Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De EU heeft haar miljoen lokale leiders nodig om het Europese project te vernieuwen  
In de aanloop naar de bijeenkomst van EU-leiders in Sibiu ontvouwen EU-steden en -regio's een visie om Europa nieuw leven in te blazen

De Europese Unie moet haar manier van werken herzien en haar regio's en steden meer zeggenschap geven als zij samen met de burgers het Europese project wil vernieuwen en aan hun sociale en economische behoeften tegemoet wil komen. Dit was de belangrijkste boodschap van de lokale en regionale leiders van de EU, die hun visie op een vernieuwd Europa hebben uiteengezet in een verklaring die zij aan de Roemeense president Klaus Iohannis hebben overhandigd, voorafgaand aan de informele bijeenkomst van EU-leiders in Sibiu op 9 mei.

De overhandiging van de Verklaring vond plaats tijdens de grootste bijeenkomst van lokale en regionale leiders dit jaar, nl. d e 8 e Europese Top van regio's en steden , gehouden in Boekarest, Roemenië, dat voor het eerst in zijn geschiedenis een half jaar lang het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt. In de verklaring, die onder leiding van het Europees Comité van de Regio's – de EU-assemblee van lokale en regionale overheden – en met steun van alle regio's en steden uit de hele EU is opgesteld, wordt de EU opgeroepen om haar regio's en steden kracht bij te zetten zodat de democratie versterkt en het contact met de burgers hersteld kan worden. Tegen de achtergrond van ingrijpende ontwikkelingen zoals de mondialisering, de klimaatverandering en de demografische verschuivingen wordt de EU in de verklaring verzocht om snel overeenstemming te bereiken over een ambitieuze toekomstige EU-begroting die regio's en steden in staat stelt sociale inclusie te bevorderen, koolstofneutraal te worden en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

De Roemeense president Klaus Iohannis zei: “Het Europees Comité van de Regio's is een echte en toegewijde partner die er samen met ons naar streeft om het Europese beleid dichter te brengen bij degenen voor wie het bedoeld is, nl. onze regio's, onze steden en onze burgers. Vanuit het perspectief van lokale en regionale overheden moet een efficiënt bestuur op Europees niveau tot uiting komen in concrete acties en resultaten: meer cohesie, goede banen, duurzame economische groei, moderne infrastructuur en connectiviteit, alsmede het overbruggen van de ontwikkelingskloof, het verbeteren van de levensstandaard en een hoogwaardige openbaredienstverlening. In de huidige context moeten we er vooral voor ijveren om de burgers veel meer bij het besluitvormingsproces van de EU te betrekken en om het gevoel weg te nemen dat er een kloof gaapt tussen het EU-optreden en de burgers.”

Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, zei tijdens de overhandiging van de verklaring: "De Europese Unie heeft haar steden en regio's net zo hard nodig als steden en regio's de Europese Unie. Europa moet dicht bij de burgers staan en tot sociale vooruitgang leiden. Alle bestuursniveaus moeten hun deel van de verantwoordelijkheid voor Europa op zich nemen om ervoor te zorgen dat de EU zichtbaarder, efficiënter en democratischer wordt, dat de burgers centraal worden gesteld en dat niemand buiten de boot valt. Uitgaande van cohesie, eenheid en solidariteit, de kernwaarden van de EU, hebben we een nieuw contract nodig om het bestuursniveau dat het meeste vertrouwen geniet – het niveau van de één miljoen lokale en regionale leiders – in staat te stellen de EU in positieve zin te veranderen Dit betekent ook dat ze voldoende financiële middelen en meer zeggenschap in de EU-besluitvorming moeten krijgen.

Markku Markkula , eerste vicevoorzitter van het Comité, zei tijdens de slotzitting: "De EU moet het vertrouwen herstellen om een Europese toekomst te waarborgen. De enige manier om dit te bereiken is door de banden met en de activiteiten voor jongeren en alle actoren in steden en regio's te versterken. Lokale en regionale actoren kunnen de veranderingen daadwerkelijk teweegbrengen. Steden en regio's pakken maatschappelijke uitdagingen aan en maken samen werk van duurzame en inclusieve groei.

Achtergrondinformatie voor redacteurs:

Met de verklaring van lokale en regionale leiders, getiteld “ De EU van onderaf opbouwen met onze regio's en steden ”, uitgebracht in het kader van de top Re(New) EUrope, maken de regio's en steden hun standpunt duidelijk aan de leiders van de EU-instellingen en de staatshoofden en regeringsleiders, die op 9 mei in Sibiu, Roemenië, de toekomst van de EU zullen bespreken.

Het Europees Comité van de Regio's heeft opgeroepen om de EU-begroting voor de periode na 2020 te verhogen van 1 % tot 1,3 % van het bruto nationaal inkomen van de EU-27. Het heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de #CohesionAlliance , een coalitie van al degenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid een van de pijlers van de EU moet blijven. De alliantie is opgericht in samenwerking met de voornaamste Europese verenigingen van lokale en regionale overheden en zou graag zien dat de EU-begroting voor na 2020 het cohesiebeleid sterker en zichtbaarder maakt en toegankelijk voor elke regio in de Europese Unie.

Publicatie: De toekomst van Europa: het standpunt van regio's en steden , 9 oktober 2018

Contactpersoon:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023