Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De Conferentie over de toekomst van Europa: de EU moet in regio’s, steden en gemeenten concrete resultaten laten zien om het vertrouwen van de burgers in onze democratie te vergroten  

De leden van het Comité van de Regio’s hebben gedebatteerd met Herman Van Rompuy, voorzitter van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie

De Conferentie over de toekomst van Europa is een uitgelezen kans om de EU dichter bij de burgers te brengen en hun gevoel van verbondenheid met het Europese project te versterken. Voorwaarde is wèl dat het Europees Comité van de Regio’s in de conclusies van de Conferentie namens de lokale en regionale overheden een coördinerende en communicerende rol krijgt in het toekomstige Europese besluitvormingsproces. Aldus luiden de bevindingen van Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad en voorzitter van de CvdR-groep op hoog niveau inzake Europese democratie tijdens een debat over de toekomst van de democratie in Europa tijdens een zitting van het Europees Comité van de Regio’s.

Tijdens het debat was men het er grotendeels over eens dat de Conferentie over de toekomst van Europa erin moet slagen de geraadpleegde burgers te laten zien dat hun stem is gehoord. Met 1,17 miljoen gekozen vertegenwoordigers op lokaal en regionaal niveau in de EU vormen de lokale en regionale overheden de grootste groep democratische vertegenwoordigers, die het dichtst bij de burgers staan. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de helft van de overheidsinvesteringen in de EU en voor de uitvoering van meer dan de helft van de EU-wetgeving. Wil de EU haar democratische legitimiteit vergroten, dan is het essentieel dat het lokale en regionale niveau na de Conferentie meer wordt betrokken bij de besluitvorming van de EU en dat er een permanente dialoog met de burgers wordt gevoerd met het oog op toekomstige discussies. De delegatie van lokale en regionale gekozenen in de voltallige vergadering van de Conferentie zal tijdens de zittingen van de Conferentie over de toekomst van Europa op de bres staan voor deze voorstellen. Deze thema’s zullen ook aan de orde komen tijdens de Europese Top van steden en regio’s op 3 en 4 maart 2022 in Marseille, vlak voor de slotzitting van de Conferentie onder het Franse voorzitterschap van de EU.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Comité van de Regio’s en voorzitter van de Griekse regio Centraal-Macedonië, die de CvdR-delegatie leidt, zei: “De Conferentie over de toekomst van Europa moet deze uitgelezen kans aangrijpen om de regio’s een centrale plaats te geven in het toekomstige democratische bestel van de Europese Unie . Wij willen multilevel governance in de EU versterken met het oog op de uitvoering van de EU-wetgeving. Die één miljoen lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers in heel Europa kunnen helpen om het vertrouwen van de mensen in onze democratie te herstellen.

Herman Van Rompuy maakte de eerste conclusies bekend van de CvdR-groep op hoog niveau inzake Europese democratie: De Conferentie over de toekomst van Europa is een unieke kans om de bestaande lokale dimensie van onze democratie in het debat te brengen . Het CvdR zou in ons systeem van multilevel governance een belangrijke rol kunnen spelen als coördinator, bemiddelaar en communicator. Het zou ook meer betrokken kunnen worden bij het Europese wetgevingsproces, vanaf de eerste opzet tot de evaluatie daarvan. Ik zou ook graag een echt Team Europa zien, bestaande uit delegaties van alle verkozen parlementen en raden van de EU, die een of twee keer per jaar bijeenkomen om de strategische beleidsagenda van de EU en de uitvoering ervan te bespreken .” Het volledige verslag van de voorstellen van de groep op hoog niveau om de rol van het CvdR binnen het bestaande Verdrag te versterken, zal in december worden goedgekeurd. Het is aan het CvdR om de aanbevelingen die het wenst te doen, over te nemen en deze binnen de Conferentie onder de aandacht te brengen.

Karl Vanlouwe (BE/EA) , Lid van het Europees Comité van de Regio’s, lid van het Vlaams Parlement en afgevaardigde naar de plenaire sessie van de Conferentie over de Toekomst van Europa zei: "De Toekomstconferentie kan enkel slagen als de kloof tussen de burger en de EU wordt gedicht. Daarom moet de rol van nationale én deelstatelijke parlementen worden versterkt met een rode en groene kaart. Bovendien moet de EU werk maken van een eenvoudige procedure voor “interne uitbreiding” voor regio’s die op democratische wijze onafhankelijkheid bekomen." 

Meer informatie:

De groep op hoog niveau inzake democratie van het CvdR, die de bijdrage van het Comité aan de conferentie ondersteunt, zal een aantal van zijn aanbevelingen bekendmaken tijdens de conferentie op 3 december , onder de titel “ A Europe that empowers, protects and delivers: strengthening European Multi-Level Democracy.”

Tijdens de 9e Europese Top van steden en regio’s op 3 en 4 maart te Marseille zal het CvdR zijn definitieve bijdrage aan de Conferentie over de toekomst van Europa bekendmaken.

In een studie getiteld “The Conference on the Future of Europe: Putting Local and Regional Authorities at the Heart of European Democratic Renewal” , uitgevoerd op verzoek van het CvdR door de London School of Economics, worden verschillende scenario’s voorgesteld waar de Conferentie over de toekomst van Europa bij zou kunnen uitkomen om de rol van steden en regio’s, en ook van het CvdR zelf, als institutionele vertegenwoordiger van steden en regio’s in de EU-besluitvorming te verbeteren en te versterken.

Zie voor meer voorbeelden van de centrale rol die het CvdR speelt om subnationale overheden een stem te geven in de ontwikkeling van de Europese democratie, met name in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa, onze pagina’s over de toekomst van Europa – Europa dichter bij de burger brengen .

Contactpersoon:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

gsm : +32 473524115

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-DEMONSTRATE-CONCRETE-RESULTS-INCREASE-CITIZENS-TRUST-DEMOCRACY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-DEMONSTRATE-CONCRETE-RESULTS-INCREASE-CITIZENS-TRUST-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-DEMONSTRATE-CONCRETE-RESULTS-INCREASE-CITIZENS-TRUST-DEMOCRACY.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-DEMONSTRATE-CONCRETE-RESULTS-INCREASE-CITIZENS-TRUST-DEMOCRACY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-DEMONSTRATE-CONCRETE-RESULTS-INCREASE-CITIZENS-TRUST-DEMOCRACY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023