Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De EU moet haar regio's en steden de middelen in handen geven om de grondrechten en de rechtsstaat te verdedigen  

Acht weken voor de Europese verkiezingen hebben lokale en regionale leiders gewaarschuwd voor het toenemende populisme dat de rechtsstaat en de grondrechten in de EU bedreigt. Zij hielden een pleidooi voor meer zeggenschap voor de regio's en steden, die immers voorgaan in de strijd tegen racisme, haatpropaganda en discriminatie en tegelijk de sociale samenhang bevorderen. Deze boodschap stond centraal in het debat vandaag met Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Domenica Ghidei Biidu, vicevoorzitter van de Europese Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid van de Raad van Europa, en Michael O'Flaherty, directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, verklaarde: "Steden en regio's staan dicht bij de burgers en spelen dan ook een sleutelrol bij de bevordering en eerbiediging van de Europese waarden. Waar het gaat om de bescherming van kwetsbare groepen nemen zij het voortouw met hun maatregelen op het gebied van onderwijs en vrijheid van vereniging en meningsuiting, en op sociaal vlak. In de aanloop naar de Europese verkiezingen wil onze assemblee van lokale en regionale overheden eraan herinneren dat de eerbiediging van de grondrechten meer is dan een beginsel dat in onze verdragen en handvesten is vastgelegd. Het is van vitaal belang dat we onze Europese democratie in stand houden door de participatie, vertegenwoordiging en bescherming van alle burgers te waarborgen."

Koen Lenaerts , president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, zei het volgende: " De Europese Unie is gegrondvest op de waarden van eerbiediging van de grondrechten, de democratie en de rechtsstaat, die het Europese project legitimiteit verlenen.

Zonder democratie en grondrechten is de rechtsstaat ontdaan van elke betekenis. Het Handvest van de grondrechten staat bovenaan de normenhiërarchie van de EU. Nationale maatregelen die onverenigbaar zijn met het Handvest zijn uit den boze ."

Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans , betoogde: " De grondrechten zouden een dode letter blijven als de bescherming ervan niet door onafhankelijke rechtbanken werd gewaarborgd. De rechtsstaat is niet alleen op nationaal niveau van belang, maar speelt een cruciale rol op alle bestuursniveaus, ook op het lokale en regionale niveau. Helaas gaat het de afgelopen jaren in de Unie niet de goede kant op. Gezien deze zorgelijke ontwikkelingen is de Commissie er meer dan ooit van overtuigd dat we alle middelen die we in handen hebben moeten aanwenden om de waarden van de EU hoog te houden."

Op 3 april heeft de Europese Commissie een mededeling goedgekeurd over " Verdere versterking van de rechtstaat in de Unie ".

Achtergrondinformatie voor redacteurs

U kunt het hele debat hier bekijken

Lees hier het Handvest van de grondrechten van de EU

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu