Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU funding can multiply the benefits of green infrastructure in regions and cities  
Herstel van natuurlijke habitats vermindert kans op rampen en verbetert welzijn van de burgers

Door de natuur in Europa te beschermen en in stedelijke omgevingen meer natuur te creëren kunnen het welzijn en de volksgezondheid worden verbeterd, worden regio's en steden geholpen bij de aanpassing aan de klimaatverandering en kan het risico op rampen zoals overstromingen worden verminderd. Natuurlijke oplossingen zijn ook essentieel voor de uitvoering van de natuurrichtlijnen van de EU. Op 29 mei presenteerden diverse Europese regio's en steden zulke oplossingen tijdens een seminar van het Platform voor kennisuitwisseling (KEP). Ze wezen daarbij op het belang van solide EU-financiering en grensoverschrijdende samenwerking.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), opende het seminar, een gezamenlijk initiatief van het CvdR en het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) van de Europese Commissie dat werd gesteund door Errin en ICLEI. Hij pleitte voor een ambitieuze EU-begroting, zodat steden en regio's voldoende middelen krijgen om onderzoek en innovatie te stimuleren.

"Het is nu tijd om investeringen en innovatie op te schalen, meer groene infrastructuur te creëren en van onze natuurlijke hulpbronnen een eerste verdedigingslinie te maken in de strijd tegen vervuiling en bij de bescherming van de biodiversiteit. De veranderingen die nodig zijn, zullen in onze regio's, steden en dorpen plaatsvinden. Maar zonder investeringen kunnen zij geen resultaten boeken. Daarom ben ik blij met de voorgestelde verhoging van de middelen voor onderzoek en innovatie in de volgende EU-begroting, maar maak ik mij heel grote zorgen over de bezuiniging van 10 % op het cohesiebeleid", aldus voorzitter Lambertz.

In 2016 en 2017 ging meer dan 130 miljoen euro aan financiering uit het Horizon 2020-programma naar natuurlijke oplossingen voor stadsvernieuwing en klimaat- en waterbestendigheid. Dat levert in allerlei opzichten voordelen op: zo zien groene daken er niet alleen mooi uit, maar stimuleren ze ook de biodiversiteit en verbeteren ze de isolatie. Tijdens het KEP-seminar presenteerden leden van het CvdR casestudy's uit hun regio's en steden en spraken ze met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, onder wie adjunct-directeur-generaal Patrick Child van DG RTD.

Roby Biwer (LU/PSE), lid van de gemeenteraad van Bettembourg, vertelde dat tal van Luxemburgse gemeenten hun krachten hebben gebundeld op het vlak van natuurbehoud. De door hen opgerichte groepering Sicona houdt zich onder meer bezig met overstromingsbeheer, de bescherming van natuurlijke bossen, landschapsinrichting en voorlichting. Verschillende projecten ontvingen subsidies uit het EU-programma LIFE, maar de meeste financiering werd door de lokale overheden bijeengebracht. "In een klein land is het belangrijk om samen te werken en op die manier de beschikbare middelen beter te benutten", benadrukte Biwer.

In het kader van het Interregprogramma Slowmove werkt de provincie Novara in de Italiaanse regio Piemonte op haar beurt samen met het Zwitserse buurkanton Ticino. Matteo Besozzi (IT/PSE), voorzitter van het provinciebestuur van Novara, legde uit dat het programma er via de ontwikkeling van waterwegen, fietspaden en andere alternatieve vormen van vervoer op gericht is verontreiniging tegen te gaan en duurzaam en groen toerisme te stimuleren. In de sector groene chemie en geavanceerde materialen steunt Piemonte het concurrentievermogen en de ontwikkeling van regionale bedrijven via CGreen , een vereniging van kleine en middelgrote ondernemingen, grote bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra.

Een derde van Nederland ligt onder het zeeniveau: waterbeheer en bescherming tegen overstromingen zijn dan ook een constante zorg voor de lokale en regionale overheden. André van de Nadort (NL/PSE), burgemeester van Weststellingwerf, lichtte het ontwikkelingsproject Wolvega-Zuid in Zuid-Friesland toe, dat erop gericht is natuurlijke habitats te herstellen, recreatiegebieden aan te leggen en nieuwe methoden aan te reiken voor het vasthouden, opslaan en afvoeren van regenwater op een oppervlakte van 90 hectare.

Ook de volgende initiatieven die financiële steun kregen uit de EU-programma's LIFE+ of Horizon 2020 werden voorgesteld:

Scalluvia (LIFE+): dit project is bedoeld om 90 hectare alluviale bossen in de Polders van Kruibeke beter te beschermen tegen overstromingen en om de natuurlijke habitats te herstellen (Antwerpen, België).

Grow Green (H2020) is een partnerschap voor groenere steden, dat ernaar streeft om steden leefbaarder en duurzamer te maken en het bedrijfsleven meer kansen te bieden. Officiële partners zijn Manchester (VK), Valencia (Spanje), Wroclaw (Polen), Wuhan (China), Brest (Frankrijk), Modena (Italië) en Zadar (Kroatië).

Urban GreenUP (H2020) beoogt de ontwikkeling, toepassing en validering van een methodologie voor groenere stadsplanning, om zo de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten, de luchtkwaliteit en het waterbeheer te verbeteren en de duurzaamheid van onze steden te vergroten door middel van innovatieve, op de natuur gebaseerde oplossingen. Drie koplopers, te weten Liverpool (VK), Valladolid (Spanje) en Izmir (Turkije), testen de methodologie uit; hun voorbeeld zal worden gevolgd door vijf andere steden uit alle uithoeken van de wereld.

Green4Grey (LIFE+): bedoeling van dit project is groen-blauwe infrastructuur te ontwikkelen voor grijze verstedelijkte landschappen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk (België).

Naturvation (H2020): NATure-based URban innoVATION is een vierjarig project op het gebied van stadsontwikkeling, geografie, innovatiestudies en economie, waaraan wordt deelgenomen door 14 instellingen uit heel Europa.

Gestire 2020 (LIFE+): dit project beoogt de biodiversiteit in de regio Lombardije te beschermen en de Natura 2000-gebieden meer bekendheid te geven.

Het Platform voor kennisuitwisseling (KEP) werd gezamenlijk opgezet door het Europees Comité van de Regio's en DG Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Het platform is bedoeld om nieuwe O&I-oplossingen, innovatieve producten en beste praktijken voor te stellen en zo een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen waarmee de regio's en steden van Europa worden geconfronteerd. Het KEP houdt zich in 2018 bezig met natuurgerichte oplossingen en cultureel erfgoed.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 nnnnnnnn

Lauri.Ouvinen@cor.europa.eu

Share: