Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-COVID-19-certificaat cruciaal voor heropleving regionaal toerisme, maar discriminatie is uit den boze en hoge veiligheidsnormen moeten vooropstaan  

Regio’s en steden unaniem voorstander van een gemeenschappelijk document om het vrije verkeer in de EU tijdens de pandemie te vergemakkelijken en het herstel van de toerismesector in de richting van nieuwe duurzame modellen te stimuleren

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft op zijn plenaire zitting met algemene stemmen een door alle fracties gesteunde resolutie goedgekeurd waarin het voorstel van de Europese Commissie om een nieuw digitaal groen certificaat in te voeren wordt toegejuicht. Wel zijn regionale en lokale bestuurders van mening dat het document voor de duidelijkheid beter kan worden omgedoopt tot EU-COVID-19-certificaat, zoals het Europees Parlement heeft voorgesteld. Zij dringen erop aan dat het geen reisdocument wordt en benadrukken het beginsel van non-discriminatie, met name jegens niet-ingeënte personen. Tijdens een debat over het herstel van de toerisme-, horeca- en cateringsector hebben de CvdR-leden zich er bovendien toe verbonden de COVID-19-crisis om te buigen in een kans en van overtoerisme over te stappen op nieuwe modellen die veilig, duurzaam en veerkrachtig zijn en stroken met de doelstellingen van de Europese Green Deal.

In een resolutie die vandaag met algemene stemmen is goedgekeurd, verwelkomt het CvdR het voorstel van de Europese Commissie om een gemeenschappelijk digitaal groen certificaat van de EU in te voeren om tijdens de COVID-19-pandemie onbeperkt grensoverschrijdend verkeer mogelijk te maken en het toeristenseizoen te redden. Met het certificaat, in digitale of papieren vorm, zal bewezen kunnen worden dat iemand tegen COVID-19 is ingeënt, recentelijk een negatieve testuitslag heeft gekregen of van COVID-19 is hersteld. Ook is het CvdR ingenomen met het voorstel van het Europees Parlement om de naam van het certificaat te veranderen in “EU-COVID-19-certificaat”, zodat het doel ervan beter wordt begrepen en het draagvlak onder de burgers kan worden vergroot.

De voorzitter van het CvdR, Apostolos Tzitzikostas , merkte op dat “het digitaal groen certificaat geen wondermiddel is, maar Europa wel weer op weg zal helpen, mits de EU-wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming in acht wordt genomen. De toerismesector in Europa zal er niet bovenop komen als we geen gemeenschappelijke Europese regels voor veilig reizen hebben. Lokale en regionale overheden voelen nu al de gevolgen van het verlies aan inkomsten en hun economieën kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om nog een seizoen te verliezen. Alle overheden, op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, moeten samenwerken om de toerisme- en de horecasector te redden.”

Lokale en regionale leiders onderstrepen dat het digitale groene certificaat geen voorwaarde voor de uitoefening van het recht op vrij verkeer en ook geen reisdocument mag zijn, en benadrukken het beginsel van non-discriminatie, met name jegens niet-ingeënte personen. Voorts moeten er strikte veiligheidsnormen komen en dienen de EU-instellingen duidelijk te maken dat het certificaat geen afbreuk doet aan het recht van grensarbeiders om zich tijdens de pandemie vrij tussen hun woon- en werkplaats te verplaatsen.

De CvdR-leden herhalen hun standpunt dat vaccinatie de belangrijkste manier is om de pandemie onder controle te krijgen en het vrije verkeer te herstellen. Daarom benadrukken zij dat gelijke toegang tot vaccins moet worden gewaarborgd en dringen zij aan op een snelle toename van de vaccinproductie in Europa. Het CvdR stelt voor dat de Europese Unie, om de productie van vaccins op te voeren, naar nieuwe oplossingen kijkt, zoals een tijdelijke vrijgave van patenten op geneesmiddelen en medische technologieën om COVID-19-infecties te behandelen of te voorkomen.

Toerisme behoort tot de sectoren die het meest te lijden hebben onder de beperkingen van het vrije verkeer en andere voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De sector genereert 10 % van het bbp van de EU en vertegenwoordigt er 12 % van de beroepsbevolking, maar de COVID-19-crisis veroorzaakte verliezen tussen de 85 en 90 % voor veel economische actoren zoals hotels en restaurants, touroperators en vervoersbedrijven. In 2020 waren er in de EU in totaal 1,4 miljard overnachtingen in toeristische accommodaties, wat neerkomt op een daling met 52 % ten opzichte van 2019 . Cyprus, Griekenland en Malta waren de meest getroffen landen met dalingen van meer dan 70 %.

“We hebben een zomer, een najaar, een winter en twee lentes verloren. Nog een verloren seizoen zal voor vele hotels, cafés, bootverhuurders, pretparken en vakantieattracties het einde betekenen. We moeten vaccineren, de veiligheid garanderen en weer ervaren hoe fijn het is om te reizen, mensen te ontmoeten en nieuwe plaatsen te leren kennen. We kunnen deze crisis ombuigen tot een kans om de prachtige landelijke gebieden van Europa te herontdekken. Laten we afstappen van overtoerisme en op een duurzame manier van onze vakantie genieten” , zei Ulrika Landergren  (SE/RE), voorzitter van de CvdR-commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT), tijdens een specifiek debat over het herstel van de toerisme-, hotel- en cateringsector.

Aan de discussie tijdens de plenaire zitting werd ook deelgenomen door de Portugese staatssecretaris voor toerisme Rita Marques . Ze zei: “Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wil graag werk maken van gezamenlijke acties en beleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de heropstart van de toerisme- en reissector hand in hand gaat met meer duurzaamheid, digitalisering en concurrentievermogen. Wij hebben een dialoog over een duurzaam herstel van het toerisme op gang gebracht en een handleiding voor een Europese toerismeagenda voor 2050 voorgesteld. Op korte termijn laat het digitale groene certificaat zien dat wij absoluut willen inzetten op geharmoniseerde criteria om het vrije verkeer te ondersteunen. Dit is een flinke stap in de richting van het herstel van de sector.”

Jens Zimmer Christensen , voorzitter van de HOTREC Association – die hotels, restaurants, cafés en soortgelijke etablissementen in Europa vertegenwoordigt – verklaarde: “De horeca en het toerisme in Europa hebben door de pandemie enorme klappen gehad en het zal lastig zijn en tijd vergen om de boel weer op te bouwen. Heropening staat niet gelijk aan herstel. Tijdens de crisis en daarna moeten de EU en de lidstaten bedrijven blijven steunen en banen blijven beschermen. De sector heeft onder meer behoefte aan een specifiek herstelplan van de EU en betere coördinatie van de maatregelen die het reizen beperken. Als we ons samen blijven inzetten ben ik ervan overtuigd dat onze horecasector de crisis te boven kan komen en als aanjager van de groene en de digitale transitie kan fungeren.”

Achtergrond:

Naar aanleiding van ideeën van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU heeft de Europese Commissie in maart een voorstel ingediend om een digitaal groen certificaat in te stellen teneinde een veilig vrij verkeer van personen binnen de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Op 14 april heeft de Raad van de EU overeenstemming bereikt over zijn mandaat voor onderhandelingen over het voorstel, terwijl het Europees Parlement zijn onderhandelingsmandaat op 29 april heeft vastgesteld. De onderhandelingen tussen de twee instellingen zijn deze week van start gegaan ; de volgende trialoog is gepland voor 11 mei. Doel is om vóór het zomerseizoen tot een akkoord te komen.

In de resolutie over de vaccinatiecampagne tegen de COVID-19-pandemie , die in februari 2021 werd uitgebracht, heeft het CvdR al zijn steun uitgesproken voor de invoering van een gestandaardiseerd en interoperabel bewijs van vaccinatie voor medische doeleinden, aangezien certificering van de vaccinatie een medische noodzaak is.

In twee belangrijke adviezen over toerisme, resp. uit 2020 ( rapporteur Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE) ) en 2016 ( rapporteur Hanspeter Wagner (AT/EVP) ), heeft het CvdR kenbaar gemaakt wat het voor deze sector graag zou zien. Zo pleit het voor:

  • de ontwikkeling van een nieuw Europees kader voor duurzaam toerisme, in overeenstemming met de Europese Green Deal en de Agenda 2030 van de Verenigde Naties;
  • de oprichting van een interinstitutionele contactgroep voor toerisme en een alliantie en netwerk van toeristische regio’s/steden op Europees niveau;
  • de totstandbrenging van een gemeenschappelijk kader voor een virtueel programma voor een Europese reiskaart voor de burger om de cohesie tussen de regio’s te vergroten en de nadruk te leggen op de rol van toerisme bij de bevordering van het Europese burgerschap en de Europese cultuur.

Contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023